Sosyal göstergeleri inceleyen bilim dalı

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Sosyal göstergeleri inceleyen bilim dalı ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Sosyal göstergeleri inceleyen bilim dalı

 2. 2
  Gizliyara
  Frmacil.com

  Cevap: sosyal göstergeleri inceleyen bilim dalı


  sosyal göstergeleri inceleyen bilim dalı


  İnsanların birbirleriyle anlaşmak için kullandıkları doğal diller (söz gelimi, Türkçe), davranışlar, görüntüler, trafik belirtileri, bir kentin uzamsal düzenlenişi, bir müzik yapıtı, bir resim, bir tiyatro gösterisi, bir film, reklam afişleri, moda, sağır-dilsiz abecesi, yazınsal yapıtlar, çeşitli bilim dilleri, tutkuların düzeni, bir ülkedeki ulaşım yollarının yapısı, kısacası bildirişim amacı taşısın taşımasın her anlamlı bütün çeşitli birimlerden oluşan dizge bütününe göstregebilim denilmektedir.Göstergebilim aynı zamanda temel tanım olarak göstergeleri inceleyen bilim dalıdır.


  Göstergebilimin Gelişimi

  Charles Sanders;Üç Ögeli Gösterge :

  Gösterge kuramını oluşturmaya çalışan ilk kişi,John Locke’un “semiyotik” terimini alarak kullanan ABD’li Charles Sanders Pierce(1839-1914) idi.Pierce’nin öldükten sonra ki yazılarını bir araya getirdiklerinde göstergeyi üç ögeli bir bütün olarak tanımladığını gözlemlediler.Pierce göstergeyi represantamen,nesne ve yorumlayan olarak üç öğeye ayırıyordu.Represantamen,yorumlayana sunulmuş bir işaret,bir simge anlamına geliyordu.Nesne,işaret ve ya simgenin yorumlayan arasında ki ilişkisini ele alan araçtı.Yorumlayan ise,nesneyle işaret veya simgelerin arasında ki bağlantıyı ön plana çıkarandı.
  Günümüzde göstergebilimle ilgili,hemen hemen herkes tarafından benimsenmiş ayrımlardan biride Peirce’nin önerdiği şu üç ayrı gösterge kategorisidir:Görüntüsel gösterge,belirti ve simgedir.Görüntüsel gösterge,benzerliğe dayalı olarak işlev görmektedir.Örneğin;ağacı temsil eden bir desen onun görüntüsel göstergesidir.Belirti,olguların iç içe olduklarını,bitişikliğini ele alarak işlev görmektedir.Örneğin;ağacın gölgesi ağacın belirtisidir.Duman ateşin belirtisidir.Simge ise,gerçekten öyle olmayıpta belirtisel olarak ifade etme yani itibari yönde işlev görmektedir.Örneğin;Lübnan bayrağında ki sedir ağacının o ülkeyi simgesel olarak ifade etmesi o ülkenin simgesel olarak bir göstergesidir.
  Peirce’nin araştırmaları;felsefeci Ernst Cassier,felsefeci ve mantıkçı Bertrand Russell,mantıkçı Rudolf Carnap ve özellikle de Charles Morris tarafından geliştirilmiştir.

  Ferdinand De Saussure ve İki Yüzlü Gösterge :

  Türkçe’de göstergebilim olarak karşıladığımız iki terimden biri olan “semiyoloji” terimini öneren ilk kişi İsviçreli dilbilimci Ferdinand De Saussre (1857-1913) idi.Semiyoloji,Yunanca’da “gösterge” anlamına gelen “semion” ile “söz” ve “ bilg”i anlamına gelen “logos” sözcüklerinden meydana gelmiştir.Saussure bu terimle toplum içindeki göstergelerin yaşamını inceleyecek bir bilim olduğunu vurguluyordu.Bu tasarının asıl amacı ise iki yüzü olan fakat bir bütün olarak düşünülen gösterge kavramını ortaya çıkarmaktı.Gösterge, gösteren ve gösterilen olarak iki yüz e ayrılıyordu.Gösterilen,kavramı ve gerçekçiliği belirtirken gösteren bu göstergelerinin ve gerçekçiliğin iletişime dayalı olduğunu belirtiyordu..Dilsel göstergelerin temeline giren iki yüz göstergeleri nedensiz olarak ele alınır.
  Belçikalı dilbilimci Eric Buyssens’e göre,göstergebilim yalnızca bildirişim olgusuna dayalı gösterge sistemlerini,yani göstergelerin anlam iletmek isteğiyle kullandıkları sistemleri inceler.Danimarkalı Louis Hjelmslev ise modern göstergebilimi kuramsal bir temelle inceledi ve oturtmaya çalıştı.Bu amaçla da düz anlamlı diller,yananlamlı diller ve de üstdiller ayrımını yaptı.Fransız göstergebilimcisi Roland Barthes ise bu üçlü ayrımı bazı küçük değişikliklerle işledi ve göstergebilim çözümlemelerinde önemli bir yer tutmasını sağladı.

  Roland Barthes;Bir Anlamlama Göstergebilimi :

  Rolland Barthes 1964 yılında “Göstergebilimin Öğeleri” adlı incelemesin de betimlemelerini kuramsal bir çerçeveye oturtmak amaçlı Hjelmslev’in kavramlarına başvurdu.Yanalanlam düzleminden ,yani bir gösteren ile bir gösterilen arasında ki ilişkiden hareket ederek,bu yananlam düzlemini ,göstereni bir düzanlam gösterileni göstergesel sistem olarak tanımladı.Üstdilin tanımınıysa ,gösterileni bir düzanlam göstergesi tarafından oluşturulmuş bir sistem olarak verdi.Roland Barthes 1967’de “Moda Sistemi” adlı bir eser verdi.Bu eserde Barthes,nasıl ki giysi sistemini modanın söylemi üstleniyorsa,dildışı göstregeler sisteminden de ancak dilsel göstergeler aracılığıyla söz edilebilir düşüncesini savundu.Saussure’e göre dilbilim göstergebilimin bir bölümüyken,Barthes’e göre,göstergebilim dilbilimin bir bölümü olacaktır görüşü vardı.Çünkü Barthes,her gösterge dizgesinin altında dilin bulunacağına inanırdı.
  Barthes sonra ki yıllarda daha az biçimsel özellikler taşıyan ve söylem çözümlemesine daha yakın olan bir edebiyat göstergebilimine yöneldi.Barthes incelemeleriyle toplumun bütünü göstergebilimin inceleme konusu yapıldı.Bu nedenle Mounin de,Barthes’ın bir “Toplumsal Psikanaliz” uyguladığını ileri sürdü+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi