Günümüzdeki bilim adamlarının hayatı

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Günümüzdeki bilim adamlarının hayatı ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Günümüzdeki bilim adamlarının hayatı

 2. 2
  Forumacil
  Özel Üye

  Cevap: günümüzdeki bilim adamlarının hayatı  günümüzdeki bilim adamlarının hayatı hakkında bilgi
  20. yüzyılda bilimde büyük ilerlemeler kaydedilmiş ve yüzyıllardır sır olan pek çok bilgi açığa çıkmıştır. Ve ilerleyen bilim açıkça bir gerçeği göstermiştir: Yaratılış Gerçeği.  Her bilimsel bulgu evrende var olan canlı ve cansız tüm varlıklardaki kusursuz tasarımı Yaratılış Gerçeği'ni savunmuştur.  Bugün bilimsel delillerin evrendeki kusursuz tasarımı ortaya koyduğunu göstermek için çalışmalarını sürdürmektedirler.  Günümüzde yaşayan ve bilimsel çalışmaları ile tanınan inançlı bilim adamlarından bazıları şöyledir:

  Dr. Henry Fritz Schaefer  Schaefer bilimsel çalışmalarının amacının Allah'ı tanımak olduğunu şu sözleriyle ifade etmiştir:  Bilimin bir anlam kazandığı ve bana zevk verdiği anlar; kendi kendime 'İşte bu Allah'ın yaratması" dediğim anlardır.

  Isaac Bashevis Singer  Günümüz ünlü fizikçilerinden Singer evrim teorisini reddeden ve Allah'a inanan bir bilim adamıdır. Verdiği bir konferansta evrim tezini şu ilgi çekici hikaye ile eleştirmiştir:  Bilim adamları şimdiye kadar hiçbir insanın ayak basmadığı ıssız bir ada keşfetmişler. Bu adaya ilk kez çıkan bilimciler gördükleri doğal hayattan oldukça etkilenmişler. Vahşi hayvanlarla balta girmemiş ormanlar onlara çok çarpıcı gelmiş. Sarp yamaçlara tırmanıp etrafı gözden geçirmişler. Adada en ufak bir uygarlık izi bulamamışlar. Tam gemilerine dönerlerken bir de bakmışlar ki kumsalda son model zarif bir kol saati duruyor. Hem de tıkır tıkır işliyor. Bilimciler için can sıkıcı bir durum. Bu saat buraya nereden geldi? Kesin olarak biliyorlar ki adaya kendilerinden önce hiçbir insanoğlu uğramamış. O halde ortada tek bir seçenek kalıyor. Bu saat pili ve diğer parçaları ile kendiliğinden şans eseri tesadüfen bu adaya geldi ve bu kumsala yerleşti. Başka alternatif yok!" Singer evrimcilerin içinde bulundukları yanılgıyı açıklamak için hikayesinin sonunda şöyle bir açıklama getirmiştir: "Her saati yapan bir saatçi vardır."  Evrende var olan canlı ve cansız her varlık üstün bir tasarıma ve kusursuz bir düzene sahiptir. Dolayısıyla hiçbirinin varlığı tesadüflere dayandırılamaz. Her birinin üstün ve güçlü bir Yaratıcı'nın eseri olduğu açıktır. Günümüz bilim adamlarının büyük bir bölümü ise Singer'da olduğu gibi bu kusursuzluğu ve düzeni ortaya koyarak hepsinin Allah'ın yaratışının eseri olduğunu insanlara göstermektedirler.

  Prof. Malcolm Daneken Wintis  Huittin Üniversitesi'nde ve North Western Üniversitesi'nde tıp profesörü olan Prof. Wintis da evrenin ve insanın mutlaka üstün bir Yaratıcı tarafından var edildiğine inanmaktadır. Bu inancını şu sözleriyle belirtmiştir:  Fiziki metotları kullanarak diyebiliriz ki bütün esrarengizliğiyle beraber gökler ve yeryüzü öyleyse onun Yaratıcısı'na yönelmesi gerekir.

  William Phillips  Lazer ışınıyla atomları yakalama metotları geliştirdiği için daha 50 yaşına varmadan Nobel ödülü kazanan günümüz fizikçilerinden William Philips inançlı bir bilim adamıdır. Nobel ödülünü kazandıktan sonra katıldığı bir basın toplantısında şöyle demiştir:  Allah bize içinde yaşayabileceğimiz ve keşfedebileceğimiz muhteşem bir dünya verdi.

  Prof. Will Draper  Iowa Üniversitesi'nde doktorasını yapan aynı zamanda Amerikan Toprak Bilimleri Enstitüsü üyesidir. Tüm evrenin kesinlikle tesadüfen oluşamayacağını ve bir Yaratıcı'nın eseri olduğunu Prof. Draper şu sözleriyle belirtmiştir:  Şurası muhakkaktır ki çok daha büyük bir çelişkidir.

  William Dembski  Günümüz matematikçi bilim adamlarından olan Dembski'nin araştırmaları aynı zamanda felsefeden ilahiyata kadar geniş bir alan içerir. Dembski bilimin dünyayı anlamaya çalıştığını ve bilim adamlarının da ancak birer kaşif olduklarını savunur. Dembski'nin düşüncelerini ifade eden sözlerinden birkaç örnek şöyledir:  ...Dünya kaşiftirler.  ...Yaratılış her zaman Yaratıcı'nın varlığını gösterir.

  Prof. Steven Meyer  Whitewort Üniversitesi'nde felsefe profesörü olan Meyer bilinçli bir tasarımın ürünü olduğunu savunduğu sözlerinden birkaçı şöyledir:  Doğada akıllı tasarımın muhteşem kanıtlarını görürsünüz.  İddia ediyorum ki ne tesadüfler ilk hücredeki bilginin kaynağını açıklayamaz.

  Prof. Walter L. Bradley  Teksas Üniversitesi'nde mekanik mühendislik profesörü olan Bradley bir Yaratıcı'nın varlığına olan inancını şu sözleriyle vurgulamıştır:  1987 baharında bir iş için Cornell Üniversitesi'nde iken Hıristiyanlık ve bilim üzerine bir konferansım oldu. Bu konferansta bilimsel kanıtlarla Allah'ın varlığını gösterdim.  Bradley bir başka ifadesinde de şunları söylemiştir:  Akıl Sahibi bir Yaratıcı olduğuna dair çok net deliller var.

  Prof. Irrel Chister Rex  Washington Üniversitesi'nde ve Güney California Üniversitesi'nde yardımcı profesörlük bu düşüncesini şu sözlerle dile getirmiştir:  Kainatın oluşunu açıklayan ve ona hükmeden kanunları belirten modern teoriler son derece karmaşık ve girift bir karanlık çıkmaza girerler. Ben şahsen Allah'ın varlığına inanıyor ve O'nun bu kainata hükmettiğini kabul ediyorum.

  Dr. Allan Sandage  Günümüzün en tanınmış gök bilimcisi olan Dr. Allan Sandage dini kabul etmesini şöyle açıklıyordu:  Beni bu sonuca götüren dünyanın bilimle anlaşılamayacak kadar karmaşık olmasıydı. Var oluşun sırrını anlayabilmem ancak imanla mümkün.

  Prof. Cecil Hamar  Saint Louis Üniversitesi'nde biyoloji profesörlüğü yapmış olan ve Haissburry Üniversitesi'nde biyoloji dersleri veren Hamar inancını şu sözleriyle ifade etmiştir:  Bilim dünyasında gözümü nereye çevirsem yücelerin yücesi bir Yaratıcı'nın varlığını gösteren eşi bulunmaz kanun ve düzenler gördüm. Fevkalade üstün yaratılış örneklerine şahit oldum... Evet ben de inanıyorum Allah'ın varlığına. O'nun bu kainatı yaratıp koruduğunu ve herşeye gücünün yettiğini kabul ediyorum. Yalnız bu kadar da değil. İnsan denilen yaratığın bütün zerrelerini O'nun koruduğunu da kabul ediyorum.

  Prof. Paul Ernest  Saint Johannes Üniversitesi'nde yardımcı profesörlük yapmış olan yaptığı bilimsel çalışmalar sonunda güçlü bir Allah inancı kazanan bir bilim adamıdır. Prof. Ernest inancını şöyle açıklamıştır:  Ben Allah'a hiç kuşku duymadan kesin olarak inanıyorum. Ve bu inancım uğraştığım bilim dalının beni doğruladığı ve kuvvetlendirdiği bir imandır...  İşte soruya cevap veriyorum: Evet kainatta bir Yaratıcı vardır.

  Prof. Lestergon Simurden  Bordeaux Üniversitesi'nde doktorasını yapan ve Cochin Üniversitesi'nde tarım ve matematik profesörü olan Prof. Simurden Allah inancını şu sözleriyle dile getirmiştir:  Hiç şüphesiz ki herşey Allah'ın yüce kudreti ile meydana gelmiştir. Herşeye gideceği yolu gösteren ve çizen O'dur. Toprak ve bitkilerle ilgili araştırmalarımda derinleştikçe Allah'a imanım da o nisbette arttı...

  Enrico Medi  Ünlü İtalyan bilim adamı bir bilim adamının şahit olduğu mucizeleri ve ulaştığı sonucu şöyle açıklamıştır:  Uzayın ve zamanın dışında tüm varlıkların sahibi olan ve tüm varlıkları bu şekilde yaratan bir sebep var... Ve bu Yaratıcı Allah'tır.

  Prof. Wayne Old  Prof. Old Columbia Üniversitesi'nde doktorasını yapmış ve New York jeo-kimya laboratuvarlarında araştırma şefi olarak çalışmıştır. Prof. Old bilimsel araştırmaların kişinin Allah inancını güçlendirdiğini şu sözleriyle belirtmiştir:  Şurası muhakkak ki bilgi basamaklarında ilerlemek ilmi çalışmalarını devam ettirirken mutlaka Allah'a imanını artıracak delillerle karşılaşacaktır.

  Prof. Michael P. Girouard  Southern Louisiana Üniversitesi'nde biyoloji profesörü olan Michael Girouard yaşamın temeli olan proteinlerin ve hücrenin son derece karmaşık ve kusursuz yapılarının Allah tarafından yaratılmış olduğuna inanan günümüz bilim adamlarındandır.  Prof. Girouard inandığı bu gerçeği bilimsel verileriyle ortaya koymuş ve konuşmasını şöyle bitirmişti:  Canlıların yapısı bu laboratuvar deneyinde üretilenden çok daha karmaşık ve farklı bir yapıdır. Kimya ve fizik kanunlarına baktığımızda ve bu konuda yorumda bulunulmasını istediğimizde aynı zamanda evrimin de sonudur.

  Prof. Edward Boudreaux  New Orleans Üniversitesi'nde kimya profesörü olan Edward Boudreaux 1998 yılında İstanbul'da düzenlenen "Evrim Teorisinin Çöküşü: Yaratılış Gerçeği" konulu uluslararası konferanslar dizisinin ikincisinde "Kimyadaki Dizayn" başlığı ile yaptığı konuşmasında şöyle demiştir:  İçinde yaşadığımız dünya ve bu dünyanın kanunları biz insanların yaşamalarına en uygun biçimde Allah tarafından yaratılmıştır.

  Prof. Kenneth Cumming  ABD Yaratılış Araştırmaları Enstitüsü'nden evrim teorisine karşı olduğunu ve Allah'ın varlığına inandığını şöyle ifade etmiştir:  Sanırım bu konudaki pek çok delil tüm varyasyonları ile yaratılışın birer parçasıdır ve hepsi çok üstün ve mutlak akıl sahibi bir varlık olan Allah tarafından yaratılmıştır.

  Prof. Carl Fliermans  Günümüzde ABD'nin en bilinen bilim adamlarından olan Prof. Fliermans Allah'a olan inancını şöyle ifade etmiştir:  Modern biyoloji canlıların asla evrimle ortaya çıkmadıklarını ispatlamakta ve Allah'ın üstün yaratışına delil oluşturmaktadır.

  Prof. David Menton  "30 yıldan bu yana canlıların anatomilerini inceliyorum. Her araştırmamda karşılaştığım gerçek Washington Üniversitesi'nde anatomi profesörüdür.

  Prof. John Morris  Ünlü jeolog Prof. John Morris Allah'a olan imanını ve evrim teorisinin bilim tarafından çürütüldüğünü bir konuşmasında şöyle belirtmiştir:  Bizler profosyonel ve doktora sahibi bilim adamları olarak dindarız ve Allah'a inanıyoruz hayatımız üzerinde egemen olan ve bizim boyun eğmemiz gereken varlık Allah'tır. Hayatımızı O'na borçluyuz ve Allah'ı hoşnut etmekle mükellefiz.  Tarihin gerçeği yaratılıştır yani yaratılış düşünüş tarzını yayabiliriz. Ve sizler de diğer insanlara bu konuda bilgi verebilirsiniz. Bilime güvenmeliyiz ve yaratılışın doğru olduğunu söyleyen bilime güvenmeliyiz.

  Arthur Peacocke  Günümüzün tanınmış biyokimyagerlerinden ve aynı zamanda Ian Ramsey Centre'ın yöneticisi olan Arthur Peacocke Allah'a olan inancını şöyle dile getirmektedir:  Allah yaratır ve yaratılan dünyanın zamanının her anında vardır çünkü O'nun var olmadığı hiçbir zaman yoktur ve gelecekte O'nun var olmayacağı hiçbir zaman olmayacaktır.

  Prof. Albert Macomp Winsthis  Texas Üniversitesi'nde doktorasını tamamlayarak Paylor Üniversitesi'nde biyoloji profesörü olan ve bir süre Florida İlimler Akademisi başkanlığı yapan Prof. Winsthis bilimsel çalışmaların kendisinin Allah'a olan inancını kuvvetlendirdiğini şu sözlerle bildirmiştir:  Ben değişik bilim dallarında çalışma yapmış ve uzun yıllarını bu yola vermiş birisi olarak bilim dünyasında Allah'a imanımı sarsacak hiçbir şeyle karşılaşmadığımı bütün samimiyetimle ifade ederim. Bilimsel çalışmalar benim Allah'a imanımı daha da kuvvetlendirdi. Ve eskisinden çok daha sağlam ve metin bir hale getirdi.  Şüphesiz ki bilim insanın Allah'ın kudret ve azametini daha fazla görmesine yardım etmektedir. İnsanoğlu kendi etüd ve çalışma sahasında yeni bir şey keşfettikçe Allah'a karşı imanı da fazlalaşır... İlmimiz ne kadar artarsa imanımız da o derece artacaktır.

  Mehdi Golshani  Tahran Teknoloji Üniversitesi'nde fizik profesörü olan Mehdi Golshani Newsweek dergisinde yayınlanan bir röportajında Allah'a olan inancını ve bilimsel araştırmaların din ile bir bütün olduğunu şu sözleriyle ifade etmiştir:  Doğal olaylar Allah'ın evrendeki izleridir ve bunlar üzerinde çalışmak neredeyse dini bir vazifedir. Kuran insanlara "yeryüzünde gezip dolaşın da böylece Allah'ın yaratmasındaki mükemmelikler daha çok açığa çıkar.

  Prof. Edwin Faust  Oklohoma Üniversitesi'nde doktorasını yapmış ve aynı üniversitenin fizik bölümü öğretim üyeliği görevinde bulunmuş olan Prof. Faust maddenin yapı taşı olan atomların kendi kendilerine bir araya gelerek tüm evreni ve canlıları oluşturmasının kesinlikle mümkün olmadığını savunmakta ve şu sözleriyle Allah'ın varlığına inandığını dile getirmektedir:  Yaratıcı ve kainatı ilk baştan var eden Allah'tır. Bu ifadeler sadedir ama sadeliğinin yanı sıra bir yücelik ifade eder. Çünkü Hakk'ın azametini ve kutsiyetini dile getirmektedir.

  Charles H. Townes  Lazeri keşfeden Townes Allah inancını şu sözleriyle ifade etmiştir:  Dindar bir insan olarak bir Yaratıcı'nın varlığını ve etkisini güçlü bir şekilde hissediyorum.

  John Polkinghorne  Cambridge Üniversitesi'nde özellikle parçacık fiziği konusunda uzman olan tanınmış fizikçi John Polkinghorne Newsweek dergisiyle yaptığı röportajda Allah inancıyla ilgili olarak şu sözleri söylemiştir:  Doğa kanunlarının gördüğümüz evreni yaratmak için ne denli olağanüstü bir şekilde ayarlandığını fark ettiğinizde arkasında bir amacın olduğu fikrini görüyorsunuz.  Benim için evrenin ardında bir düşünce ve amaç olmasıdır.

  Hugh Ross  Toronto Üniversitesi'nde fizik profesörü olan ünlü Amerikalı astrofizikçi Hugh Ross "Reasons to Believe" (İnanmak için Nedenler) adlı Yaratılışçı kurumun başkanıdır. Kozmoloji ve yaratılış arasındaki ilişkiyi ele alan birçok tanınmış kitabı vardır. Bunlara örnek olarak; "Beyond the Cosmos" (Kozmosun Ötesi) sayılabilir. Ross'un evrenin bir Yaratıcı tarafından var edildiğini savunan sözlerinden birkaç örnek şöyledir:  Eğer zaman ve madde patlamayla birlikte ortaya çıkmışsa evrendeki zaman ve mekandan tamamen bağımsız olması gerekir. Bu bize Yaratıcı'nın evrendeki tüm boyutların üzerinde olduğunu gösterir.  Akıllı ve üstün bir Yaratıcı evreni yoktan var etmiştir. Akıllı ve üstün bir Yaratıcı evreni dizayn etmiştir. Akıllı ve üstün bir Yaratıcı dünya gezegenini dizayn etmiştir. Ve yine akıllı ve üstün bir Yaratıcı hayatı tasarlamıştır.

  Prof. Dr. Duane Gish  California Üniversitesi'nde biyokimya profesörü olan Duane Gish dünya çapında katıldığı evrim teorisinin geçersizliğini anlatan konferanslarla ve dünyanın önde gelen evrimcileri ile yaptığı tartışmalarla bilim dünyasında adından sıkça söz ettirmektedir.

  Bilim Araştırma Vakfı İstanbul’da 4 Nisan 1998 tarihlerinde ve Ankara’da 12 Temmuz 1998 tarihinde “Evrim Teorisinin Çöküşü: Yaratılış Gerçeği” isimli Uluslar arası Konferanslar organize etmiş ve bu konferanslara dünyaca tanınmış saygın ve iman eden bilim adamlarını konuşmacı olarak davet etmişlerdir.

  Prof. Gish 1998 yılında ülkemizde düzenlenen "Evrim Teorisi'nin Çöküşü: Yaratılış Gerçeği" isimli konferanslara konuşmacı olarak 3 kez katılmıştır. Gish'in evrim teorisinin çökmüş bir teori olduğunu ve yaratılışa olan kesin inancını ifade ettiği sözlerinden biri şöyledir:  Evrim teorisi artık can çekişme noktasına gelmiştir. Yaratıcılık fikri ise sağlam delillerle izah ediliyor. Binlerce bilim adamı yaratıcılık fikrini daha ikna edici buluyor. Bu sayı gün geçtikçe artıyor.

  Dr. Pierre Gunnar Jerlstrom  Griffith Üniversitesi'nde moleküler biyoloji profesörü olan Jerlstrom konusunda pek çok araştırmaya imza atmış ve bu araştırmalarıyla bilimsel ödül almaya hak kazanmıştır. Çeşitli bilimsel dergilerde makaleleri yayınlanan Dr. Jerlstrom yaratılışa inanan bir bilim adamıdır.

  Dr. Stephen Grocott  Western Avustralya Üniversitesi'nde endüstriyel kimya uzmanı olan Grocott yaratılışın kesin delilleri karşısında evrim teorisini terk edip Yaratılışa inanmaya başlamıştır. Grocott yaratılışın delilleriyle ilgili birçok toplantıya konuşmacı olarak katılmıştır.

  Dmitry Kouznetsov  Birçok bilim adamının evrimcilerle yaptığı bilimsel tartışmalarla da tanınmaktadır.

  Dr. Emil Silvestru  Babes-Bolyai Üniversitesi'nde yardımcı profesör olan Dr. Silvestru yaratılışı savunan bilim adamlarındandır.

  Dr. Andre Eggen  Hayvan genetiği konusunda geniş çaplı araştırmaları olan genetikçi Dr. Andre Eggen şu anda Fransız Hükümeti için bilimsel araştırmalarını sürdürmektedir. Eggen yaratılış gerçeğine inanan bir bilim adamıdır.

  Dr. Ian Macreadie  Dr. Macreadie aynı zamanda Avustralya Mikrobiyoloji Derneği'nin verdiği en önemli ödülünün de sahibidir.

  Prof. Andro Cinovayivi  Dünyanın ünlü fizyoloji bilginlerinden olan Cinovayivi Allah inancını şu sözleriyle açıklamayı sürdürmüştür:  Ben Allah'ın varlığına kendi varlığım gibi ve elimle dokunduğum eşyanın varlığı gibi inanıyorum. Şüphesiz ki Allah'ın varlığına inanmam varlıklar alemine bir anlam kazandıran en üstün ve biricik düşünce yoludur. Allah'a iman sevgi konusunda en yüce ve insancıl düşüncelerin kaynağıdır.

  Dr. Raymond Jones  Avustralya Devlet Araştırma Organizasyonu (CSIRO)'nda yıllarca hizmet vermiş olan araştırmacı bilim adamı Jones tarımda Leucaena adı verilen bir problemi çözerek Avustralya çiftçilik endüstrisine milyonlarca dolar kazandırmasıyla tanınmaktadır. Jones yaratılışa inanan bir bilim adamıdır.

  Jules H. Poirier  Elektronik alanında tasarım mühendisi olan Poirier monark kelebeklerindeki inanılmaz tasarım örneklerini ele aldığı From Darkness to Light to Flight: Monarch-the Miracle Butterfly yazmıştır.

  Michael J.Behe  Evrenin ve tüm canlıların akıllı bir tasarımın ürünü olduklarını savunan en ünlü bilim adamlarından bir diğeri de Michael J.Behe'dir. Behe uluslararası alanda 80'den fazla baskı yapmıştır.  Behe "indirgenemez komplekslik" adını verdiği bir kavramla evrim teorisinin imkansızlığını kanıtlamaktadır. Bu fikre göre pek çok farklı parçanın bir arada ve uyum içinde çalışmasıyla işlev görmektedir. Eğer bir parça işlevini kaybederse bu bütün organizmaya yansıyacak ve canlı fonksiyonlarını yitirecektir. Bu yüzden tesadüfi ya da aşamalı bir varoluşun söz konusu olması mümkün değildir.  Michael Behe "Darwin'in Kara Kutusu" isimli kitabında şöyle demektedir:  Bunlar doğanın kanunları tarafından yeni bir prensibe dayalı mantık veya bilim de gerekmemektedir. Son kırk yıl içinde biyokimya dalında yapılan çalışmalar zaten bu gerçeği görmeye yeterlidir ve ortaya konanlar da günlük hayatımızda rasladığımız unsurlardır.

  Philip Johnson  Chicago Üniversitesi'nde hukuk profesörü olan Johnson aynı zamanda Allah'a iman eden bir bilim adamıdır. Johnson'ın Allah inancını ifade ettiği sözlerinden bazıları şöyledir:  Dindar biri olarak Allah'ın varlığına ve yaratıcılığına inanıyorum.  ...Materyalist evrime meydan okumayı ilerletmek istiyorum. Gelin Yaratanın etrafında birleşelim.

  Charles Birch  Avustralya Sydney Üniversitesi profesörlerinden olan Birch Allah inancını şu sözleriyle ifade etmiştir:  ...Bütün değerlerin kaynağı olan Allah 'insana ellerinden ve nefes almaktan da yakındır.' Allah'ın varlığı gerçektir.  Allah hem dünyayı yaratan hem de dünyayı yaşatandır.

  S.Jocelyn Bell Burnell  İngiltere Açık Üniversitesi'nde fizik profesörü ve Fizik Bölümü'nün başkanı olan Burnell bu inancını şu sözlerle dile getirmiştir:  ...Güçlü aynı zamanda da koruyan ve bağışlayan Allah'a inanıyorum...  ...Tek bir Allah'ın var olduğundan eminim...

  Prof. Owen Gingerich  Harvard Üniversitesi'nde astronomi ve bilim tarihi profesörü olan Gingerich Allah inancına sahip olan bir bilim adamıdır. Gingerich dini duygularını şu sözleriyle ifade etmiştir:  ...Evrenin yaratılışını planlayan ve yöneten vicdan ve ahlaken doğruyla yanlışı ayırt etme özgürlüğüyle Allah'ın tecellisi olarak yaratıldığına inanıyorum.

  Prof. Carl Friedrich von Weizsacker  Almanya'da Max-Planck-Gesellschaft Üniversitesi'nde fizik profesörü olan Weizsacker Allah inancını şu sözleriyle ifade etmiştir:  ...Kesin olarak emin olduğum konulardan biri Allah'ın varlığıdır.

  Prof. David Berlinsky  Princeton Üniversitesi'nde matematik profesörü olan Berlinsky tam tersine akıllı bir tasarımın ürünü olduklarını savunmuştur. Berlinsky bu tasarımın sahibinin Allah olduğunu pek çok sözünde de ifade etmiştir. Berlinsky'nin bu düşüncelerini dile getiren sözlerine aşağıdaki örnekleri verebiliriz:  ...Yaşamın yapısı komplekstir ve kompleks yapılar dikkatli bir dizaynla yapılır. Tek bir yüksüğü yapmak için bile akla ihtiyaç vardır: O zaman yaşamda meydana gelmiş olan şeyler niçin farklı şekilde oluşsun?  Moleküler biyoloji yaşayan bütün canlıları Allah'ın yarattığını göstermektedir.

  Prof. William Lane Craig  Birmingham Üniversitesi'nde felsefe ve Münih Üniversitesi'nde ilahiyat profesörü olan Craig belirli bir amaçla yoktan var edildiğine inanmaktadır. Craig'in bu konudaki görüşlerini şu sözleri yansıtmaktadır:  Evrenin varlığının bir sebebi vardır. Evrenin sebebinin tek bir Yaratıcı olduğuna inanıyorum. Yoksa geçici bir etki sonsuz bir etkiden nasıl oluşabilir?.. Hem felsefi alanda hem de bilimsel alanda evrenin başlangıcı olduğu anlaşılıyor. Var olan bir şey zamansız ve maddesizdir. Ve bağımsız bir irade vardır. Sonuç olarak Allah'ın varlığına inanmanın mantıklı olduğuna inanıyorum.  Gerçekte evreni sırf kendi iradesi ile belirli bir zaman önce var eden bir Yaratıcı dır.

  Dr. Kurt Wise  Byan College'da Matematik ve Doğal Bilim Bölümü'nde yardımcı profesör olan paleontolog Kurt Wise gerçeğin kendisidir...."

  Siegfrid Hartwig-Scherer  Zürih Üniversitesi'nde Antropoloji profesörü olan Scherer "Ramapithecus-Progenitor of Humans?" isimli kitabın yazarıdır. Çalışmalarında canlıların bir Yaratıcı'nın eseri olduklarını savunmaktadır.

  J.P. Moreland  Güney California Üniversitesi'nde Felsefe profesörü olan Moreland inançlı bir bilim adamıdır.

  Paul A. Nelson  Chicago Üniversitesi'nde Biyoloji Felsefesi profesörü olan Nelson canlıların bir akıllı tasarımın ürünü olduğunu savunan bilim adamlarındandır.

  Prof. Jonathan Wells  Yale Üniversitesi'nde Din İşleri Profesörü ve Berkeley Üniversitesi'nde Moleküler ve Hücre Biyolojisi Profesörü olan Wells bilimdeki son gelişmelerin canlıların bir tasarımın ürünü olduklarını gösterdiğini savunmaktadır.

  Dr. Don Batten  Bitki fizyolojisiyle ilgili birçok araştırması olan ve bu araştırmalarıyla pek çok akademik ödüle layık görülen Dr. Batten bilim adamı olmayanların da anlayabilecekleri bir dilde insanlara Allah'ın yaratış delillerini anlatmaktadır. Avustralyalı bilim adamı ilk turunu 1995 yılında İngiltere'de düzenlemiştir.

  Dr. John Baumgardner  California Üniversitesi'nde Jeofizik ve Uzay Fiziği bilim dallarında yardımcı profesör olan Dr. Baumgardner evrim teorisi üzerine kurulu bir eğitim almasına rağmen teorinin çıkmazda bulunduğu noktalar üzerine yaptığı araştırmalar kendisinin bu teoriyi reddetmesine ve Yaratılışı kabul etmesine neden olmuştur.

  Prof. Dr. Donald Chittick  Oregon State Üniversitesi'nde kimya profesörüdür ve ayrıca yaptığı çalışmalar nedeniyle birçok ödüle layık görülmüştür. Yaratılışa inanan Chittick "Yaratılışın Delilleri" "Yaratılış ve İlkel Dünya" gibi pek çok konuda yaratılış seminerlerine konuşmacı olarak katılmaktadır.

  Dr. Werner Gitt  Alman Federal Fizik Enstitüsü'nde profesör ve direktör olan Dr. Gitt "Stars and their Purpose: Signposts in Space" (Yıldızlar ve Amaçları: Uzaydaki Kılavuzlar) ve "If Animals Could Talk" (Eğer Hayvanlar Konuşabilselerdi) bu kitaplara örnek verilebilir.

  Dr. Gary E. Parker  Ball State Üniversitesi'nde biyoloji şu anda Yaratılış bilimi ile ilgili seminerlere konuşmacı olarak katılmaktadır.

  Dr. Margaret Helder  Alberta Yaratılış Bilimleri Derneği'nin başkanı olan yaratılışa inanan kadın bilim adamları arasında belki de en aktif olanıdır. Çevremizde gördüğümüz yaratılış delillerini içeren pek çok makale yazmıştır.

  Prof. Dr. Jonathan D. Sarfati  Wellington Victoria Üniversitesi'nde kimya profesörü olan Sarfati yaptığı pek çok araştırmayla akademik ödüller kazanmıştır. Sarfati de evrim teorisini savunmayı terk ederek Yaratılışa inanmaya yönelen bilim adamlarındandır.

  Prof. Robert Matthews  Oxford Üniversitesi fizik profesörlerinden Robert Matthews 1992'de yazdığı kitabında Allah'ın yaratış mucizesini şöyle ifade etmişti:  Bütün bu işlemler mükemmel bir harmoniyle önce tek bir hücreden muhteşem bir İNSAN yaratılır? Bu mucizeden başka bir şey değildir.

  Dr. Claude Tresmontent  Paris Üniversitesi'nde çalışmalarını sürdüren Dr. Claude Tresmontent Realities adlı dergide yayınladığı açıklamasında yaratılışa olan inancını ve Dünya'nın varoluşunun tesadüflerle gerçekleşemeyeceğini şöyle belirtmiştir:  Dünyamızın yaratılışını hiçbir şans teorisi açıklayamaz. Şansla canlı varlıkların yaratıldığını iddia etmenin hiçbir anlamı yoktur.

  Dr. Don Page  Don Page evren ile sınırlı kalamayacağına inanıyordu.

  Dr. Andrew Snelling  Yardımcı Jeoloji profesörü olan Dr. Snelling ANSTO gibi ünlü araştırma grupları ve Amerikalı-İngiliz-Japon-İsviçreli birçok bilim adamı ile birlikte araştırma projelerine katılmıştır. Bu araştırmaları bilimsel makalelerle birçok uluslararası bilimsel dergide yayınlamıştır.  Yaratılış bilimine olan katkılarından ötürü birçok kez ödüllendirilen Snelling'in canlılardaki yaratılış örneklerini ele alan pek çok makalesi vardır.

  Dr. Carl Wieland  Dr. Wieland Yaratılışın bilimsel delilleri hakkında aranan bir konuşmacıdır. Yaratılışın delillerini ele aldığı sayısız makalesi çeşitli uluslararası dergilerde yayınlanmıştır.  (Gerek geçmişte yaşamış gerekse günümüzde yaşayan birçok iman eden bilimadamı bulunmaktadır. Ancak bu listede bir kısmına yer verdik.)+ Yorum Gönder
dr. henry fritz schaefer hayatı
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi