Matematikte tahmini sonuç nedir

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Matematikte tahmini sonuç nedir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Matematikte tahmini sonuç nedir

 2. 2
  Forumacil
  Özel Üye

  Cevap: matematikte tahmini sonuç nedir
  matematikte tahmini sonuç nedir hakkında bilgi


  Matematik yaparken akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin geliştirilmesi için ortamlar hazırlanmalıdır. Matematikle ilgili bilgi ve becerilerin okul hayatını ve okul dışındaki hayatı kolaylaştırmada kazanılmış olunan akıl yürütme becerilerinin değeri konusunda öğrencilerde farkındalık yaratmak büyük bir önem taşımaktadır.

  Programda, öğrencilerin akıl yürütme becerilerinin gelişimine önem verilmektedir.

  Bunun için öğrencilere aşağıdakilerin kazandırılması hedeflenmiştir:

  • Öğrenme sürecinde akıl yürütmeyi kullanır.

  • Yaşantısında, diğer derslerde ve matematikte akıl yürütme becerisini kullanır.

  • Matematik öğrenirken genellemeler ve çıkarımlar yapar.

  • Matematikteki ve matematik dışındaki çıkarımlarının doğruluğunu savunabilir.

  • Yaptığı çıkarımların, duygu ve düşüncelerinin geçerliliğini sorgular.

  • Akıl yürütmede öz güven duyar.

  • Akıl yürütme ile ilgili olumlu duygu ve düşüncelere sahip olur.

  Tahmin Stratejileri: Hem günlük yaşantımızda hem de bilimsel süreçlerde tahmin sıkça kullanılır.

  Örneğin; arkeolojik kazılarda bulunan nesnelerin ne kadar eski olduğunu belirlemede, ülkelerin ve şehirlerin nüfuslarını belirlemede ve daha pek çok yerde tahmine başvurulur.

  Tahmin günlük yaşantımızda bazen gerçek ölçümler kadar kullanışlıdır.

  Matematik öğretim programında iki temel tahmin stratejisi ele alınmaktadır:

  1. İşlemsel tahmin

  2. Ölçmeye dayalı tahmin

  1. İşlemsel Tahmin: İşlemsel tahmin, aritmetik işlemlerin sonuçlarının hesap yapılmadan yaklaşık olarak belirlenmesidir. İşlemsel tahmin becerisi gelişmiş kişilerin, genel matematik becerilerinin de iyi olduğu gözlemlenmektedir.

  Tahmin yaparken bir takım stratejiler kullanılabilir. Bazı işlemsel tahmin stratejileri aşağıda verilmiştir. İşlemsel tahminde kullanılabilecek stratejiler burada verilenlerle sınırlı değildir. Ders sırasında burada sunulanlara benzer tahmin stratejileri kullanılabileceği gibi öğrencilerin geliştirebilecekleri tahmin stratejileri de desteklenmelidir.

  Yuvarlama: İşlemdeki sayıların uygun değerlere (ileriye veya geriye) yuvarlanarak sonucun tahmin edilmesidir.

  Örnek: 150+237 işleminin sonucu tahmin edilirken 237 sayısı 250’ye yuvarlanabilir ve sonra 150 ile toplanabilir. 237 sayısı 200’e yuvarlanabilir ve sonra 150 ile toplanabilir.

  Örnek: 27×75 işleminin sonucunu tahmin etmek için sayılar yuvarlanır: 30×70=2100 Burada dikkat edileceği gibi sayılardan bir tanesi yukarıdaki onluğa diğeri ise aşağıdaki onluğa yuvarlanmıştır.

  Böylece daha iyi bir tahmin elde edilmiştir. Her ikisi de yukarı yuvarlanmış olsaydı daha uzak bir tahmin elde edilecekti.

  Gruplandırma: İşlemdeki sayılar, belirli bir değere yakın ise sayılar bu değer/değerler bazında gruplandırılarak sonuç tahmin edilir.

  Örnek: 330+330+330 işleminin sonucu tahmin edilirken 330×3=990 işlemi yapılabilir.

  Örnek: 4234+3971+4020+3840+4160 işlemindeki sayıların her biri 4000’e yakındır. 5 ile 4000 çarpılarak işlemin sonucu 20 000 olarak tahmin edilir.

  Örnek: 3 / 8 + 1 / 4 işleminin sonucu tahmin edilirken 3 / 8 yaklaşık olarak 1 / 4 alınır. O halde toplam yaklaşık olarak 2× 1 / 4 = 1 / 2 ’dir.

  Uyuşan Sayıları Kullanma: Zihinden hesaplanması kolay olan sayılar gruplandırılarak sonucun tahmin edilmesidir.

  Örnek: 32+48+54+18+69 işleminde 32+69 işleminin sonucu 100; 48+54 işleminin sonucu da 100 olarak tahmin edilir. 18 de hesaba katılarak sonuç yaklaşık 218 olarak tahmin edilir.

  İlk veya Son Basamakları Kullanma: En soldaki veya en sağdaki basamakların toplanarak sonucun tahmin edilmesidir.

  Örnek: 1900+3050+609 işleminin sonucu tahmin edilirken verilen sayıların en soldaki basamak değerleri toplanarak 1000+3000+600 = 4600 işlemin sonucu tahmin edilir.

  Örnek: 3,4+4,7+3,2+6,8+9,2 sayılarını toplarken önce 3+4+3+6+9 toplamı bulunur. Bulunan sonuç en sonda bulunan basamaklar üzerinde çalışarak düzeltilir: 0,7 ile 0,4’ün toplamı yaklaşık 1; 0,8 ile 0,2’nin toplamı da 1 ettiğinden 25’e 2 eklenerek işlemin sonucunu 27 olarak tahmin edilir.

  Özel Sayılar: Genellikle kesirlerle yapılan işlemlerde kullanılan bu stratejide sayıların belirli özel sayılara yakınlığına dikkat edilerek işlemlerin sonucu tahmin edilir. Kesirlerde bu özel sayılar 1, 0 ve 1 / 2 ’dir 3. 3
  Ziyaretçi
  38+24 tahmini sonuç ve işlem sonuçu 4. 4
  Hakan
  Administratör
  38+24 tahmini sonuç ve işlem sonuçu
  62 olarak hesaplanmaktadır.

+ Yorum Gönder
tahmini sonuç nedir,  matematikte tahmini sonuç nedir,  tahmini sonuc ne demek,  tahmini sonuç ile gerçek sonuç,  matematik tahmini sonuç nedir
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 5 kişi