Ümmetçi tarih anlayışı nedir

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Ümmetçi tarih anlayışı nedir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Ümmetçi tarih anlayışı nedir

 2. 2
  HARBİKIZ
  Bayan Üye

  Cevap: ümmetçi tarih anlayışı nedir
  İslamcılık(Ümmetçilik veya Panislamizm)

  XIX.yüzyılda bazı Osmanlı aydınlarının savunduğu bu fikir akımı özellikle I.Meşrutiyetin sonlarına doğru büyük bir gelişme göstermiştir.Bu fikir akımına göre;sınırlar içindeki Müslüman unsurların yanında İngiltere Fransa ve Rusya’nın sömürüsü altındaki Müslümanlarında Osmanlı halifesi önderliğinde teşkilatlandırılması amaçlanmıştır.Böylece iç siyasette aynı zamanda halife olan padişahın otoritesi daha da artacak,dış politikada ise büyük devletler Osmanlı devletine karşı daha da tavizkar davranacaklardı.

  Hz. Muhammed’e inanan bütün Müslümanların hangi ulusa bağlı olduklarına bakılmaksızın “ümmet” denilen İslam milletini oluşturdukları kabul edilmiştir.Bu nedenle İslamcılık akımının bir diğer adı da “Ümmetçilik” olmuştur.II.Abdülhamit’in 1878’de Mebusan Meclisini kapatmasından sonra İslamcılık fikri devlet tarafından resmen uygulanmaya başlamıştır.Ayrıca bu fikri Mehmet Akif Ersoy;Sait halim Paşa ve Cemaleddin Afgani gibi devlet adamları ve düşünürler de savunulmuştur.Ancak,büyük devletlerin sömürgeleri altındaki Müslümanlar arasında İslamcılık fikrinin yayılmasını engellemeleri ve Osmanlı topraklarındaki Müslümanlar arasında da milliyetçilik düşüncesinin yaygınlaşması sonucunda bu fikir akımı başarısız olmuştur.1909’dan itibaren İttihat ve Terakki Cemiyetinin yönetimdeki etkisinin artmasıyla beraber İslamcılık fikride önemini kaybetmiştir.I.Dünya savaşında Osmanlı devletinin ilan ettiği “Kutsal cihad” çağrısına İslam toplumlarının gerekli desteği vermemesi ve Osmanlı sınırlarında yaşayan Müslüman Arapların Osmanlı ordularına karşı savaşmaları İslamcılık politikasının başarısızlığını ortaya koymuştur.+ Yorum Gönder
ümmetçilik anlayışı
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi