Rıdvan meleğinin görevi nedir

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Rıdvan meleğinin görevi nedir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Rıdvan meleğinin görevi nedir

 2. 2
  Forumacil
  Özel Üye

  Cevap: rıdvan meleğinin görevi nedir  rıdvan meleğinin görevi nedir hakkında bilgi


  Rıdvan: Cennetteki meleklerin başkanıdır.

  Zebani

  Cehenneme gidenlerle meşgul olan melek cehennemlikleri cehenneme atmaya memur edilen melek cehennem bekçisi. Çoğulu "zebâniyyûn"dur.

  Cehennem bekçisi olan zebânîler azap melekleri diye tavsif edilmiştir. Kur'ân-ı Kerîm diliyle zebânî "Cehennem koruyucusu"dur.


  Kur'ân-ı Kerîm'in altı ayrı sûresinde dokuz âyette (Zümer 71 73; Duhân 47-50; Tahrîm 6; Mülk 8; Müddessir 31; Alak 18) "zebânî" kelimesine atıflar vardır.

  Kelime açık olarak ve "ez-zebâniyye" şeklinde yalnız bir âyette (Alak 18) geçmektedir.

  Müddessir 30. âyetinde zebânilerin sayısının 19 olduğu açıklanmış onların melek olduğu özellikle belirtilmiştir.

  Kur'ân-ı Kerîm'deki "zebânî" kelimesinin atıf şeklinde geçtiği âyet meâllerinin ilgili cümleleri şöyledir:


  "Biz o ateşin bekçiliklerine meleklerden başkasını memur etmedik"
  (Müddessir 31)

  "Ey iman edenler gerek kendilerinizi gerek ailelerinizi öyle bir ateşten koruyun ki onun yakacağı insanla taştır. O ateşin üzerinde iri gövdeli sert tabiatlı melekler vardır..."
  (Tahrîm 6)

  "O küfredenler ayrı ayrı bölükler halinde cehenneme sürüldü. Nihayet oraya geldikleri zaman onun kapıları açıldı. Cehennemin bekçileri onlara şöyle dedi..."
  (Zümer 71)

  "(Zebânilere); Tutun onu da denilir sürükleyerek cehennemin tâ ortasına götürün"
  (Duhan 47)

  Bu meâller dikkatle incelendiğinde Müddessir 31 ve Zümer 71 âyetlerinde zebânilerin "Cehennem bekçileri" ve "Melek" oldukları Tahrîm 6 âyetinde ise cehennem görevlisi zebânîlerin "Sert tabiatlı melekler" olduğu açıklanmıştır. Duhan 47. âyetinde zebânîlerin "Cehennemlik kişileri iteleyerek" cehenneme attıklarına atıf vardır. Zebânî kelimesi bir tek âyette "Biz de zebânîleri çağırırız" (Alak 18) açık olarak geçmektedir.


  Fahruddin er-Râzî "ez-Zebâniyye"yi "Onlar ehl-i meclis ve ehl-i meşveret olan azab melekleridir ki şiddetle tutmak ve atmakla cehennemin işlerine memur olmuşlardır" şeklinde açıklamıştır. İnsanları şiddetle cehenneme itmeğe muktedir oldukları için onlara "zebânî" denmiştir.+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi