Bakanlar kurulunda kimler görev alır

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Bakanlar kurulunda kimler görev alır ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Bakanlar kurulunda kimler görev alır

 2. 2
  Gizliyara
  Frmacil.com

  Cevap: bakanlar kurulunda kimler görev alır

  bakanlar kurulunda kimler görev alır


  Bakanlar Kurulu
  · Bakanlar Kurulu, Babakan ve bakanlardan oluur.
  Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri,
  yetkileri ve örgütlenmesi kanunla olur.
  · TBMM üyeleri arasından Çounluk lkesi gerei
  TBMM’ye en fazla üyeyi sokmu partinin genel
  bakanı Babakan olarak Cumhurbakanınca atanır.
  Ancak bu bir zorunluluk deildir. Azınlıktaki bir parti
  genel bakanını da atayabilir. Babakan, 45 gün
  içinde hükümeti kurmak zorundadır. Bakanlar
  babakan tarafından seçilir, Cumhurbakanınca
  atanır. Liste TBMM’ye sunulur. Tatilde ise, toplantıya
  çaırılır. Hükümetin programı, kuruluundan en geç
  bir hafta içinde Babakan veya bir bakan tarafından
  TBMM’de okunur ve güvenoyuna bavurulur.
  Güvenoyu için görümeler, programın okunmasından
  iki tam gün geçtikten sonra balar ve görümelerin
  bitiminden bir tam gün geçtikten sonra oylama
  yapılır. Güven istemi ancak, tam üye sayısının salt
  çounluuyla reddedilebilir.
  · Bakanlar, milletvekilleri veya milletvekili seçilme
  artlarını taıyanlar arasından babakan tarafından
  seçilir, Cumhurbakanınca atanır (milletvekili
  olmayanlar da bakan olabilir).
  · Cumhurbakanı, babakanın önerisi üzerine
  bakanların görevlerine son verebilir (ilk kez 1982
  Anayasası’nda yer almıtır).
  · Bakanlar Kurulu’nun bakanı Babakandır.
  Olaanüstü dönemlerde Cumhurbakanıdır.
  · Babakan, bakanların hiyerarik âmiri deildir.
  · Boalan bir bakanlıa 15 gün içinde atama yapılması
  zorunludur. Bir bakan, birden fazla bakanlıa vekâlet
  edemez.
  · TBMM genel seçimlerinden önce, Adalet, ç leri ve
  Ulatırma bakanları görevlerinden çekilir. Seçimin
  balangıç tarihinden üç gün önce; seçim dönemi
  bitmeden seçimin yenilenmesine karar verilmesi
  halinde ise, bu karardan balayarak be gün içinde,
  bu bakanlıklara TBMM içinden veya dıarıdan
  baımsızlar Babakan tarafından atanır. Seçimlerin
  yenilenmesine karar verildiinde, Bakanlar Kurulu
  çekilir ve Cumhurbakanı geçici Bakanlar Kurulu’nu
  oluturması için bir Babakan atar. Geçici Bakanlar
  Kurulu, seçimin yenilenme kararının Resmî
  Gazete’de ilanından itibaren be gün içinde kurulur.
  Geçici Bakanlar Kurulu için güvenoyuna
  bavurulmaz. Geçici Bakanlar Kurulu, seçim
  süresince ve yeni meclis toplanıncaya kadar görev
  yapar.
  NOT:
  Olaanüstü Hâl ve Sıkıyönetim:
  1982 Anayasası’na göre, olaanüstü hâl ilân yetkisi,
  Cumhurbakanı bakanlıında toplanan Bakanlar
  Kurulu’na aittir. 1982 Anayasası üç tür olaanüstü hâl
  rejimine yer vermitir. ki durumda olaanüstü hâl, dier
  durumda sıkıyönetim ilân edilir. Doal afet, tehlikeli
  salgın hastalıklar, aır ekonomik bunalım olaanüstü
  hâle birinci sebeptir. iddet olaylarının yaygınlaarak
  kamu düzenini ciddi ekilde bozması olaanüstü hâl
  ilânına ikinci sebeptir. Sıkıyönetim, sava hâli
  durumunda ilân edilir. Olaanüstü hâli, Cumhurbakanı
  bakanlıında toplanan Bakanlar Kurulu ilân eder.
  Sıkıyönetimi, Cumhurbakanı bakanlıında toplanan
  Bakanlar Kurulu, Milî Güvenlik Kurulu’nun görüünü
  aldıktan sonra ilân eder. Olaanüstü hâl veya
  sıkıyönetim ilân edildikten sonra Resmî Gazete’de
  yayınlanır ve TBMM’ye sunulur. Olaanüstü hâl ve
  sıkıyönetim 6 ay için ilân edilir. Gerekli artlar
  olutuunda 4 ay uzatılabilir (TBMM uzatır).
  Sıkıyönetim ilân edildikten sonra:
  · Kolluk görev ve yetkileri askerî makamlara geçer.
  · Temel hak ve hürriyetler sınırlanabilir veya
  durdurulabilir.
  · Bazı davâlara Askerî Mahkemelerde bakılır.
  Cumhurbakanının, Bakanlar Kurulu ile birlikte yaptıı
  ilemlerden Babakan ve ilgili bakanlar sorumludur.
  Buna, Karı mza Kuralı denilir.
  Kavramlar
  Kanun Hükmünde Kararnâme (KHK):
  · Anayasamıza 1971 yılında girmitir.
  · Olaan dönemde Bakanlar Kurulu tarafından
  çıkarılır.
  · Olaanüstü dönemde Cumhurbakanı bakanlıında
  toplanan Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılır.
  · KHK çıkarmak için TBMM tarafından Bakanlar
  Kurulu’na Yetki Kanunu ile izin verilmesi gerekir.
  Olaanüstü dönemde çıkarılan KHK’de yetki
  kanununa ihtiyaç yoktur.
  · KHK’lerde, kii hak ve ödevleri ile ilgili düzenleme
  yapılamaz.
  
  775
  HUKUK BLGLER VE ANAYASA
  Yasama-Yürütme-Yargı Fonksiyonları
  · KHK’ler, bir târih belirlenmemise, Resmî Gazete’de
  yayınlandıkları gün yürürlüe girer ve aynı gün
  TBMM’ye sunulurlar.
  Tüzük: Kanunların uygulanmasını göstermek ve
  emrettii ileri belirlemek amacıyla Bakanlar Kurulu
  tarafından çıkarılır ve Danıtay’ın incelemesinden
  geçirilir.Tüzükler Cumhurbakanınca onaylanır ve
  kanunlar gibi Resmî Gazete’de yayınlanır.
  Yönetmelikler: Babakan, Bakanlıklar ve kamu kurum
  ve kurulularının kendi iç yapılarını ve çalıma
  sistemlerini belirlemek amacıyla çıkarılır.
  2- Cumhurbakanı
  Cumhurbakanı TBMM tarafından seçilir. 1961
  Anayasası’ndan farklı olarak 1982 Anayasası
  Cumhurbakanının TBMM dıından da seçilmesine izin
  verir. Ancak, Cumhurbakanının TBMM dıından aday
  gösterilmesi Meclis üye tam sayısının en az 1/5’nin yazılı
  önerisiyle olur. Cumhurbakanının tarafsızlıını salama
  amacına dönük olarak da:
  · görev süresinin 7 yıl olması,
  · seçimde nitelikli çounluk (oy birlii veya oy birliine
  yakın sonuç) aranması,
  · iki kez seçilememesi,
  · üye olduu siyasî partiden istifa etmesi artları
  getirilmitir.
  NOT:
  Cumhurbakanı, siyâsî ve hukukî sorumsuzdur. TBMM
  üye tam sayısının 4/3’nün verecei kararla, sadece
  vatana ihânetle suçlanabilir.
  a) Cumhurbakanı seçilme artları:
  · Türk vatandaı olmak.
  · 40 yaını doldurmak.
  · Yüksek örenim yapmı olmak.
  · Milletvekili seçilme yeterliliini taımak.
  b) Cumhurbakanı seçimi dört turla yapılır :
  · 1. tur – Üye tam sayısının üçte iki çounluu.
  · 2. tur – Üye tam sayısının üçte iki çounluu.
  · 3. tur – Üye tam sayısının salt çounluu (yarıdan
  bir fazla).
  · 4. tur – Üçüncü oylamada en çok oyu alan iki aday
  arasından salt çounluk.
  · Dördüncü oylamada seçilemezse, Meclis seçimleri
  yenilenir (ilk kez 1982 Anayasası’nda yer almıtır).
  · Cumhurbakanı seçimi, Cumhurbakanının görev
  süresinin dolmasından 30 gün önce veya makamın
  boalmasından 10 gün sonra yapılır. Seçim, balama
  tarihinden itibaren 30 gün içinde sonuçlandırılmak
  zorundadır. Bu süre içerisinde Cumhurbakanı
  görevini sürdürür+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi