Yargıtay görevleri nedir

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Yargıtay görevleri nedir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Yargıtay görevleri nedir

 2. 2
  İlk Yolcu
  Bayan Üye

  Cevap: yargıtayın görevleri

  Yargıtay, adliye mahkeme-lerince verilen ve kanunun başka bir adli yargı merciine bırakmadığı karar ve hüküm-lerin son inceleme merciidir. Kanunla gösterilen belli da-valara da ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar.
  Yargıtay üyeleri, birinci sınıfa ayrılmış adli yargı hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile bu meslekten sayı-lanlar arasından Hâkimler ve Savcılar Yüksek Ku-rulunca üye tamsayısının salt çoğunluğu ile gizli oyla seçilir.
  Yargıtay Birinci Başkanı, birinci başkanvekilleri ve daire başkanları kendi üyeleri arasından Yargıtay Genel Kurulunca üye tamsayısının salt çoğunluğu ve gizli oyla dört yıl için seçilirler; süresi bitenler ye-niden seçilebilirler.
  Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Cumhuriyet Başsavcı vekili, Yargıtay Genel Kurulu'nun kendi üyeleri arasından gizli oyla belirleyeceği beşer aday arasın-dan Cumhurbaşkanı tarafından 4 yıl için seçilirler. Süresi bitenler yeniden seçilebilirler.
  Yargıtay'ın kuruluşu, işleyişi, başkan, başkanvekille-ri, daire başkanları ve üyeleri ile Cumhuriyet Baş-savcısı ve Cumhuriyet Başsavcı vekilinin nitelikleri ve seçim usulleri, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre kanunla düzenlenir.+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi