Çanakkale savaşı asker mektupları

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Çanakkale savaşı asker mektupları ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  İlk Yolcu
  Bayan Üye

  Cevap: çanakkale savaşı asker mektuplarından bazıları

  1 nci Kolordu 3 ncü İstihkâm Taburu, 7 nci Bölük, 1 nci Takım Çavuşu Balıkesir-Balat Nahiyesinin Kızılöz Köyü'nden Ha Cı Mustafa Oğullarından Hüseyin Oğlu Ali 1302
  "Yukarıda künyesi yazılı Çavuş, Arıburnu'nda 16 nci Tümen ile birlikte bulunmuş, 125 nci ve 47 nci Alaylarla birlikte bu alayların cephesinde harp etmiştir. Bu esnada bulunduğu bölük, Edirne'de Kale İstihkâm Taburunun 1 nci Bölüğüdür.

  Bir gün, Arıburnu önünden kopup gelen beş düşman gemisi Kabatepe önünde karaya çıkmışlar. Bu blükten Ali Çavuş ve Kardeşi Nuri ile Bölük Başçavuşu sadık ve diğer dört asker öğleden önce saat 8:00'de sahile inip soyunarak gemilere girmişler ve oradan iki tekerlekli 36 İngiliz arabasıyla, 11 fıçı tuzlu balık ve bir çok lastik borular, sandal küreği ve bir çok çuval peksimet çıkarmışlardır. Bunları çıkarırken gemilere yaklaşan bir düşman torpidosu, gemileri projektörlerle aydınlatıyordu.

  Arıburnu'nda düşman sol tarafından üzerlerine ara sıra mitralyöz ateşi yapılıyordu. Bu fedakârlıktan sonra kendileri ellişer kuruş, Başçavuşa bir lira para ödülü ve her biri ayrıca sigara ve bisküvilerle ödüllendirilmişlerdir.

  Bundan başka, Arıburnu'nda 47 nci Alay cephesinde mayın muharebeleri yaparken kendisi posta başı imiş. Bir gün inşa etmekte oldukları bir mayının altında bir kazma gürültüsü hissetmişler. Bu çavuş gürültüyü susturarak araziyi dinlemiş ve tam alt taraflarında düşmanında bir tünel kazdığını anlamış. O günden iki gün evvel dahi böyle bir olaya tesadüf ederek piyade taburuna mayının acele ateşlenmesi için emir vermişler. Tabur alaya, alayda tümenden müsaade talep edinceye kadar epeyce bir zaman geçmiş. Bu zaman zarfında düşman yapmış olduğu mayını ateşleyerek bizim henüz bitmiş olan mayını havaya uçurduğu gibi bir çok barut ve insan kaybı olmuştur. Bunu dikkate alan Ali Çavuş, yine aynı hâl tekrar eder düşüncesiyle her ne olursa olsun diyerek kendiliğinden mayını ateşlemiş ve bu olaydan yalnız kendi subayını haberdar ederek, onayını almıştı. Mayın patlayınca hakikaten düşman mayın tertibatının bozulduğu gibi mayıncı askerlerinin de tamamen öldüğü görülmüş. Yalnız, Çavuş o zaman ne ödül, ne de ceza almıştır. Çanakkale Muharebeleri' nde dört yerinden. yaralanmıştır. Sağ bacağında kurşun parçaları vardır." 3. 3
  İlk Yolcu
  Bayan Üye
  45 nci Alay 2 nci Tabur 8 nci Bölük Komutanı Üsteğmen Ahmet Şükrü Oğlu Hüseyin Efendi (Eyüpsultan) (1307)
  "Üsteğmen, Seddülbahir'de düşmana 20/21 Nisan 1915 gecesi yapılan hücumumuzda takımının önünde bulunmak suretiyle düşmanı bulunduğu mevkiinden uzaklaştırıp, takibe devam etmiş ve o sırada yaralanmıştır. Yarası henüz kapanmadan muharebeye olan arzu ve hevesiyle tekrar harbe gelmiş ve tabur karargâhına geldiği zaman taburunun 22 Mayıs 1915 Kirte Muharebesi'nde ve düşmanın hücumunda zayiata uğrayarak birkaç yüz metre geri çekildiğini haber alır almaz, yarım saat bile istirahat etmeksizin harp hattına koşup gelmiştir.

  O sırada taburda 3 subay kalmış subaya ihtiyaç bulunduğunu haber almıştır. Üsteğmenin gelişi güzel bir şekilde hasretle karşılanıp subaysız kalan bölüğe verilmiş, ve en tehlikeli tarafa tayin kılınarak o gece düşmanın hücumuna iştirak etmiştir. Tekrar siperler zapt olunarak diğer bölükler siperlerde barınamadığı hâlde bu subay bölüğüyle dayanmış ve bu muharebede iki yerinden yaralanarak İstanbul'a gidip tedavi gördükten sonra üçüncü defa olmak üzere yine harp hattına gelmiştir.

  Üsteğmen başlangıcında tabur karargâhına geldiği zaman akşam olmuş, bölüğe zaten daha önce başka subay tayin kılınmış olduğundan, o sırada muharebenin şiddetli devrini geçirerek ertesi gün harp hattına gelip alay komutanına müracaatla nerede hizmet edeceğini sormuştur. Hâlbuki yarım saat bile istirahat etmeksizin öğleden sonra saat sekizde harp hattına gelmiş ve bir saat sonra yapılan umumî hücuma iştirak ederek vatanına karşı büyük fedakârlık göstermiştir."+ Yorum Gönder
asker mektupları
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi