Grafikler ne amaçla kullanılır

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Grafikler ne amaçla kullanılır ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Grafikler ne amaçla kullanılır

 2. 2
  Forumacil
  Özel Üye

  Cevap: grafikler ne amaçla kullanılır
  grafikler ne amaçla kullanılır hakkında bilgi
  GRAFİKLER
  A. TANIMI
  İstatistik çalışmaları sonucu
  elde edilen bilgilerin şekil,resim ve çizgilerle
  gösterilmesine grafik denir. Başlıca kullanılan grafik çeşitleri; şekil grafiği, çizgi
  grafiği, sütun grafiği ve daire grafiğidir.
  B. AMACI
  Toplanan bilgileri grafikler ile göstermekteki amaç, göze hitap eden bir teknik
  yardımıyla sonuçların daha anlaşılır olmasını sağlamaktır.
  C. GRAFİKLERİN HAZIRLANMASI
  İstatistik, çeşitli alanlarda araştırma yapanların başvurduğu bir bilim dalıdır. İstatistik,
  bilimsel yöntemler kullanarak elde ettiği bilgileri matematiğe uygulayarak bazı
  sonuçlara varır. Varılan bu sonuçların sağlıklı olabilmesi için, elde edilen bilgilerin
  düzenli, iyi toplanmış ve herhangi bir etki altında kalmamış olması gerekir.
  Araştırma, yapıldığı birimlerin tümünü incelemeye olanak sağlamıyorsa birimlerden
  örneklem seçilir. Örneklem seçilerek yapılan bilgi toplama işlemine örnekleme denir.
  İstatistik için gerekli bilgileri topladıktan ve toplanan istatistik bilgilerin özetini
  yaptıktan sonra, toplanan bilgilerin toplu olarak görülebilmesi ve kolay anlaşılıp
  yorumlanabilmesi için grafiklerden yararlanılır.
  Grafikler günlük hayatta da çok kullanılan, bilgilerin daha kolay anlaşılır ve daha
  çabuk yorumlanabilirliğini artıran özelliklere sahiptirler.
  Resim, daire, sütun ve çizgi grafiklerini inceleyerek bu grafiklerdeki bilgileri
  yorumlayabiliriz.
  Grafikler, çok fazla olan verinin daha kolay anlaşılır olmasını sağlar.
  Bilgisayardaki “Microsoft Excel” programındaki “Grafik Sihirbazı“ programı grafik
  hazırlamada bizlere kolaylıklar sağlıyor.
  3
  Page 5
  D. GRAFİK ÖRNEKLERİ
  D.1. RESİMLİ (ŞEKİL) GRAFİK VE ÖZELLİKLERİ
  Özellikleri: Şekil grafiği, belirtilecek olan verilerin resimle ifadesidir. Ölçüm sonuçları
  tablo ile gösterilir. Seçilen bir resim veya sembol belli miktardaki çokluğu belirtir.
  Aşağıda, bir kütüphanedeki kitap sayıları ve türleri şekil grafiği ile gösterilmiştir.
  KİTAP TÜRÜ
  ŞEKİL
  HİKAYE
  ROMAN
  ANSİKLOPEDİ
  ŞİİR
  HER ŞEKİL 10 TANEYİ GÖSTERİR.
  Açıklamalar: Şekil grafiğinde bir resmin belirttiği çokluğa göre verilere uygun olarak
  resimler hazırlanır. Gösterilen resim sayısına göre belirtilen değerler kolayca
  hesaplanabilir.
  Şekil grafikleri sınıf ve okul mevcutlarında, tarımda, ticarette, işletmecilik ve
  mühendislikte ölçülen değerlerin ifadesinde kullanılır.
  4
  Page 6
  D.2. SÜTUN GRAFİĞİ VE ÖZELLİKLERİ
  Özellikleri: Sütun grafiğinde iki eksen vardır. Yatay eksende ve düşey eksende
  ölçülen değerlerin birbirine göre durumları sütunlarla (çubuklarla) belirtilir. Yatay
  eksende incelediğimiz bir değere göre, düşey eksendeki değişimi görebiliriz.
  Aşağıda veri tablosu hazırlanan bilgilerin sütun grafiği şeklinde gösterilişini
  inceleyelim.
  Bir çocuğun yaşına göre kütlesi ölçülerek tablo hazırlanır.
  YAŞ
  KÜTLE(kg)
  7
  21
  8
  25
  9
  23
  10
  26
  11
  22
  12
  27
  13
  30
  14
  29
  Açıklamalar: Sütun grafikleri okullarda, bankalarda, şirketlerde ve verilerin
  değerlendirilmesinin yapıldığı yerlerde kullanılır.
  D.3. ÇİZGİ GRAFİĞİ VE ÖZELLİKLERİ
  Özellikleri: Çizgi grafiğinde yatay ve düşey olmak üzere iki tane eksen vardır. Yatay
  eksende değerlendirilen verilerin isimleri yazılırken düşey eksende bu verilere göre
  olan değişim değerleri belirtilir. Daha sonra bu değişim değerleri çizgi ile birleştirilir.
  Aşağıda bir yerleşim yerinin bir haftalık ölçülen sıcaklık değerleri günlere göre
  belirtilerek çizgi grafiği şeklinde gösterilmiştir.
  5
  21
  25
  23
  26
  22
  27
  30
  29
  0
  5
  10
  15
  20
  25
  30
  35
  7
  8
  9
  10 11 12 13 14
  Seriler 1
  Page 7
  Pazartesi Salı
  Çarşamba Perşembe
  Cuma
  Cumartesi
  Pazar
  30
  0
  25
  0
  25
  0
  30
  0
  25
  0
  30
  0
  35
  0
  Açıklamalar: Çizgi grafiği meteorolojide, okullarda, mühendislikte, şirketlerde,
  işletmecilikte, fiziksel ve kimyasal olayların yorumlanmasında, para piyasalarında,
  borsadaki değerlerin ifadesinde kullanılır. Çizgi grafiğinde artan ve azalan değerler
  net olarak izlenebilir.
  D.4. DAİRE GRAFİĞİ VE ÖZELLİKLERİ
  Özellikleri: Daire grafiği, gösterilmek istenen büyüklüklerin bir dairenin dilimleri
  biçiminde sunulmasıdır.
  Her alana düşen daire diliminin merkez açısı hesaplanarak daire içinde belirtilir.
  Günlük
  çalışma
  Saati
  Kişi sayısı
  1 Saat
  35
  2 Saat
  65
  3 Saat
  10
  6
  0
  10
  20
  30
  40
  Pa
  z
  a
  r
  t
  e
  si
  S
  al
  ı
  Ç
  ar
  ş
  **
  b
  a
  P
  e
  r
  ş
  e
  mb
  e
  C
  u
  m
  a
  Cu
  m
  a
  r
  tes
  i
  P
  a
  z
  ar
  Seriler 1
  Page 8
  Açıklamalar: Daire grafikleri ölçülen değerlerin birbiri ile karşılaştırılması için
  kullanılır. Nüfus sayımları, seçim sonuçlarının partilere göre değerlendirilmesinde,
  okullarda öğrenci başarılarının değerlendirilmesinde daire grafikleri kullanılır.
  E. GRAFİKLERLE İLGİLİ ÖRNEKLEMELER
  E.1. ANKETLERİN GRAFİKLE GÖSTERİLMESİ
  Aşağıdaki cevaplar 4-D sınıfına yaptığımız anket sonucunda oluşturulmuştur.
  Sorulan sorulara göre veri tablosu oluşturduk ve bunları grafiklerle ifade ettik.
  Ankete katılan kişi sayısı : 23
  E.2. DAİRE GRAFİĞİ
  1. En sevdiğim ders :
  Dersler
  KİŞİ SAYISI
  YÜZDE ORANI
  Türkçe
  15
  65%
  Matematik
  6
  30%
  Sosyal B.
  1
  5%
  Fen B.
  1
  5%
  7
  YÜZDE ORANI
  1
  2
  3
  YÜZDE ORANI
  1
  2
  3
  4
  Page 9
  E.3. ÇİZGİ GRAFİĞİ
  Okulumuzun kütüphanesinden yararlanıyor
  musunuz ?
  Kişi
  sayısı
  Yararlanıyorum
  11
  Yararlanmıyorum
  1
  Bazen
  yararlanıyorum
  10
  E.4. SÜTUN GRAFİĞİ
  Evinizde Bilgisayar var mı? Kişi
  sayısı
  VAR
  20%
  YOK
  3%
  F. DEĞERLENDİRME
  Yaptığımız araştırmalar sonucunda grafiklerin gösterilmesini, sağladığı kolaylıkları ve
  yararlarını öğrendik. Gelecekte seçeceğimiz mesleğe göre grafikleri mutlaka
  kullanabileceğimizi anladık. Bilgisayarın bu konuda bize çok kolaylık sağladığını
  gördük.
  8
  0
  2
  4
  6
  8
  10
  12
  Yararlanıyorum
  Bazen
  yararlanıyorum
  Kişi sayısı
  Kişi sayısı
  0%
  10%
  20%
  30%
  VAR
  YOK+ Yorum Gönder
grafik ne amaçla kullanılır kısaca ,  grafik hangi amaçla kullanılır
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 4 kişi