Fiziksel engelli bireyler destek eğitim programı

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Fiziksel engelli bireyler destek eğitim programı ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  Forumacil
  Özel Üye

  Cevap: fiziksel engelli bireyler destek eğitim programı


  fiziksel engelli bireyler destek eğitim programı hakkında bilgi

  ÖZÜR GRUBUNUN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ
  Doğum öncesi, doğum sırasıve doğum sonrasıdönemde herhangi bir nedene bağlıolarak
  iskelet (kemik), kas ve sinir sistemindekibozukluklar sonucu, bedensel yeteneklerini çeşitli
  derecelerde kaybeden, toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük yaşamdaki gereksinimlerini
  karşılamada güçlükleri olan, bu nedenlerle korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek
  hizmetlerine ihtiyaç duyan kişiye bedensel özürlü; bu duruma yol açan durumlara ise bedensel özür
  denir. Bedensel özürleri nedeni ile sağlıklıkişilerden farklılaşan ve eğitim hizmetlerinden gereğince
  yararlanamayan bu bireylerde bilişsel, psiko sosyal ve duyusal gereksinimlerin yanısıra hareket ve
  fonksiyonel yeteneklerin geliştirilmesi de büyük önem taşımaktadır.
  - 4 -
  Çeşitli nedenlerle kaba ve ince motor gelişim becerileri olumsuz yönde etkilenmişbu
  kişilerin kendilerinden beklenen fonksiyonel hareket ve becerileri yerine getirmeleri değişik
  derecelerde kısıtlanmıştır. Bu duruma yol açabilecek ve sıklıkla karşılaşılan nedenler aşağıda kısaca
  tanımlanmıştır.
  1.Serebral PalsiSP (CP) şeklinde kısaltılmışolan bu hastalık grubu, gelişmekte olan beynin
  (gebeliğin başlangıcından ikinci yaşın sonuna dek) değişik nedenlerle zarar görmesi sonucu ortaya
  çıkan duyu, algıve hareket bozukluğudur. Ortaya çıkan klinik tablonun ağırlığı, beynin zedelenme
  derecesine, hasarın yerine ve bireyin yaşına bağlıdır. Oluşan tablo ilerleyici değildir. Bu tablonun
  vücudun tamamınıetkileyen şekli tetraparezi (kuadriparezi), daha çok bacakların etkilendiği şekli
  diparezi (dipleji), vücudun bir yarısının etkilenmesi hemiparezi, tek kolveya tek bacak etkilenmesi
  monoparezi olarak adlandırılır. Bu durum farklı şekillerde kendisini gösterir.
  a. Spastik TipKasın istem dışısertliğini ifade eden bu durum; hareketlerin
  yavaşlamasına, harekette kontrol güçlüğüne ve çeşitli hareket kayıplarına sebep olur.
  b. Atetoit Tip:Hareket ve pozisyonlara bağlıolarak kaslar bazen sert bazen de
  gevşektir. Hareketler istemsiz, yavaşve sürüncemelidir.
  c. Ataksik Tip Duruş, denge bozuklukları, hareketlerde titreme ve koordinasyon
  bozukluklarıile karakterizedir.
  ç. Hipotonik Tip(Gevşek): Tüm vücut kaslarında yaygın gevşeklik söz konusudur.
  d. Karışık Tip:SP’nin farklıtiplerine ait özellikleri bir arada taşır. Çoğunlukla atetoid
  ve spastik tip birliktedir.
  2. Merkezi Sinir Sistemini Etkileyen Dejeneratif, Metabolik ve Genetik Kökenli
  HastalıklarMotor gelişim geriliğine bağlıhareket ve fonksiyon kayıplarına yol açar. (Down
  sendromu, Subakut sklerozan panensefalit, Joubert sendromu, Rett sendromu, Prader-Willi
  sendromu, Williams sendromu vb
  3. Mental Motor Retardasyon (MMR) (Mental Motor GerilikZekâ, duyu, algıve motor
  bozuklukların çeşitli oranlarda bir arada görüldüğü durumu ifade eden genel bir başlıktır.
  4. Doğuştan Kol Felci (Brakial Pleksus Yaralanması):Doğum sırasında kola giden sinirlerin
  zedelenmesine bağlıolarak ortaya çıkan, hareket ve duyuyu etkileyen felç tablosudur. Tek taraflıdır.
  Etkilenen kolda tamamen bir felç tablosu olabileceği gibi ağırlıklıolarak elde ya da omuz
  çevresindeki kasların zayıflığıile de seyredebilir.
  5. Omurilik Kapanma Defektleri (Spina Bifida-Meningomyelosel Omuriliğin ve omurilik
  sıvısının dışarıya doğru kese şeklinde fıtıklaştığıve bacaklarda tek ya da çift taraflıdeğişen
  derecelerde felçlere neden olan bir hastalıktır. Bazıhastalarda beyin omurilik sıvısının dolaşımının+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 4 kişi