Toplumun yazılı ve yazısız kuralları

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Toplumun yazılı ve yazısız kuralları ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  Gizliyara
  Frmacil.com

  Cevap: toplumun yazılı ve yazısız kuralları


  toplumun yazılı ve yazısız kuralları

  Yazısız kurallar gelenek, görenek ve ahlak kuralları ile görgü kurallarından oluur Bu kurallar
  toplum içindeki davranılarımızı düzenleyen saygı ve sevgiyi temel alan kurallardır Yazısız kurallar:
  Toplumda kendiliğinden doğar
  Nesilden nesile aktarılarak geçer
  Toplumdan topluma değiiklikler gösterebilir
  Yazısız kurallardan bazıları unlardır:
  Kendi haklarımızı korumak ve bakalarının haklarına saygılı olmak
  Doğru sözlü ve güvenilir olmak
  Büyüklere saygı, küçüklere sevgi göstermek
  Hogörülü ve alçakgönüllü olmak
  Yalılara, çocuklara ve özürlülere yardım etmek
  Konuurken nezaket kurallarına uymak
  Đnsanları güler yüzle kanlamak, selamlamak ve gönül kazanmak
  Otobüse ve trene binerken, sinema ve tiyatroya girerken sıraya girmek
  Bakalarının fikir ve düüncelerine saygı göstermek
  Yazısız kuralların öngördüğü davranılar, toplumda dayanımayı güçlendirir, millî birlik ve
  beraberliği pekitirir
  Yazısız kurallara uymayanlara ceza verilmez Ancak bu kurallara uymayanlar toplum tarafından
  dılama, ayıplama, Đstenmeyen kii durumuna düürülme gibi yollarla cezalandırılabilir

  Yazılı Kurallar

  Toplum hayatını düzenleyen yazılı hukuk kurallarıdır Bunlar anayasa, kanun, tüzük ve
  yönetmelik adlarını alırlar
  Yazılı kuralları devlet koyar Yurttalar bu kurallara uymak zorundadırlar Uymayanlar devlet
  tarafından belirlenen suç özelliğine göre cezalandırılırlar
  Yazılı kuralları genel ve özel kurallar olmak üzere Đki kısımda ele alabiliriz:
  Genel Kurallar Toplumu oluturan tüm bireylerin uyması gereken kurallardır Hırsızlık
  yapmamak, bakalarının haklarını ihlal etmemek, askerlik yapmak, vergi vermek, bakalarının canına
  ve malına zarar vermemek gibi
  Özel Kurallar Kiinin içinde bulunduğu toplumun yaayıını düzenleyen özel kurallardır Okula
  giden bir öğrencinin okulda uyması gereken özel kurallar gibi
  Okula giden bir öğrencinin uyması gereken balıca kurallar unlardır
  Öğretmenlerine, okul yöneticilerine ve diğer görevlilere saygılı olmak
  Okul arkadalarını sevip, saymak, hak ve hukuklarına saygı göstermek
  Okula zamanında gitmek ve düzenli devam etmek
  Okulu ve okul eyalarını korumak
  Verilen görev ve ödevleri zamanında ve en iyi ekilde yapmak
  Beslenme, giyinme ve sağlık kurallarına uymak+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi