Grafiklerin kullanım alanları ve sağladığı kolaylıklar

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Grafiklerin kullanım alanları ve sağladığı kolaylıklar ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  HARBİKIZ
  Bayan Üye

  Cevap: Grafiklerin kullanım alanları ve sağladığı kolaylıklar
  Grafik : istatistik çalışmalarında elde edilen bilgiler, ilk bakışta anlaşılabilmesi için, resim, şekil veya çizgilerle gösterilir. bu şekillere grafik denir.

  Sayısal verilerin çizgilerle ifade edilmesi yöntemine grafik denir. Grafikler, sayısal verileri görselleştirerek bunlar arasında karşılaştırmalar yapılabilmesine imkân tanır. Böylece sayısal verilerin anlaşılması ve yorumlanması mümkün olur. Tablo çizelgelerin grafiklere dönüştürülmesi suretiyle verilerdeki artış ve azalışların tespit edilmesi ve değerlendirmeye tâbi tutulması mümkün olur. Bununla birlikte grafikler hazırlanırken dikey ölçek üzerinde grafik birimi yer almalıdır.

  Bir çok bilimin öğretiminde olduğu gibi coğrafya biliminin öğretiminde de grafiklerden yararlanılmaktadır. İlköğretim ikinci kademe Sosyal Bilgiler dersleri coğrafya konularının öğretiminde grafiklerden yararlanarak sayısal verileri ya da tablo çizelgeleri görselleştirme yoluna gidilmektedir. Ülkemizin iklimiyle ilgili değerlendirmelerde meteorolojik verilerin grafiklerle öğretimi ve yorumu yapılabilir. Yine ülkemizin nüfus coğrafyası, doğal kaynakları, ziraat ve turizm coğrafyasına ait verileri grafiklerle görsel bir görünüm kazandırılarak, söz konusu verilerin öğretimi kolaylaştırılabilir. Coğrafya öğretiminde istatistiksel grafikler kullanılmaktadır. Bunlar:

  1-Çizgi grafikler,

  2-Sütun(Çubuk) grafikler,

  3-Daire(pasta, dilim) grafikler,

  4-Alan grafikler,

  5-Halkalı grafikler,

  6-Resimli grafikler. Sözü edilen grafikleri Microsoft Word ya da Microsoft

  Excel yazılım programlarından kolayca elde edebilmek mümkündür. Öğrencilerin de aynı çalışmaları kısa sürede öğrendikleri görülmektedir.
  Grafiklerin Sağladığı Yararlar

  1-Grafikler, sözel mesajların öğrenciler tarafından anlamlaştırılmasında ve somutlaştırılmasında en yaygın olarak kullanılan öğretim materyalidir.

  2-Sözel olarak anlatılması çok zor olan bir ya da rakamsal olarak anlam ifade etmeyen sayılar veya oranlar, bir resim ya da grafik aracılığı ile kolaylıkla öğrenciye anlatılabilir.

  3-Grafikler öğrencinin kavramı anlamasına, yorumlamasına ve kavramlar arasındaki ilişkileri görmesine yardımcı olur.
  Ayrıca, grafiklerin öğretimde kullanılması, öğrenci dikkatinin çekilmesinde ve korunmasında etkin bir yöntemdir.

  4-Grafiklerin diğer bir avantajı ise, bunların kolaylıkla sınıf ortamına taşınması ve öğretmen ve öğrenci tarafından kolaylıkla üretilmesidir. Grafiklerin yapılması çoğu zaman, gelişmiş teknolojilerin kullanılmasını gerektirmeyebilir.

  5-Yazılı ve asetat materyallerin kullanılmasında olduğugibi,grafiklerin kullanılmasında da, öğretmenin etkinliği çok önemlidir. (Grafiklerin ne anlama geldiği, yine öğretmen tarafından sınıfa aktarılmalıdır.)

  6-Grafikler, bütün bir içeriği sunmak yerine, içeriğin açıklamasında kullanılabilecek ve öğretmene yardım edebilecek destekleyici materyallerdir.

  7-Resim ve grafiklerin gerçeğe uygunluğu, renkli oluşu ve gerektiğinde yazılı açıklamaları içermesi, bu materyalin etkinliğini artıran diğer faktörlerdir.
  Grafiklerin Getirdiği Kolaylıklar

  Grafik Sanatlar resim, heykel, mimari ve dekoratif sanatlar gibi plastik sanatların önemli kollarından biridir Diğer sanat dallarında estetik ön planda olduğu halde grafik sanatlar estetik ve mekaniğin iç içe olduğu bir sanat dalıdır, çünkü bu sanat dalında yapılan her iş baskılanmak (kopyalanmak) için yapılır Baskı da bir teknik gerektirdiğinden o tekniği bilmek gerekir Resim, fotoğraf, yazı ve karikatür sanatlarından yararlanan bu sanat dalı diğer sanatlardan farklıdır

  Grafik Sanatlar iki ana bölüme ayrılır:

  1) Özgün Grafik Sanatlar
  Burada grafik sanatçısı bir ressamdır Eserini bir ressam gibi planlar ve düzenler; ancak yaptığı çalışmayı özgün baskı türlerinden birisi ile çoğaltması gerekir, bunun için bu baskı türünü çok iyi bilip uygulayabilmelidir Bu bölümde uygulanan baskı türleri, linol, ağaç baskı, litografi ve serigrafi gibi baskı türleri Bu baskı türleri sanatçının tek başına uygulayabileceği baskı türleridir

  2) Reklam Grafik Sanatlar
  Reklam, ekonomik gelişmede satışa çıkarılan mallar, ürünler ve kavramlar hakkında topluma bilgi vermek ve onların satın alınmasını sağlamak için ikna etmektir Reklamlar hazırlanış biçimi açısından üç grupta hazırlanır:
  a) Göze hitap eden reklamlar: Afiş, pankart, broşür, katalog, gazete ve mecmua reklamları vs gözün etkilendiği reklamlardır Grafik Sanatlar gözün etkilendiği sanattır ve reklamın bu bölümü ile ilgilidir
  b) Kulağa hitap eden reklamlar: Radyo ve çığırtkan reklamlar
  c) Hem göze hem de kulağa hitap eden reklamlar: Sinema ve televizyonlar
  Reklam Resmi Çalışmaları

  Reklam resmi çalışmalarında konu ne olursa olsun aşağıdaki işlem sırasını izlemek çalışmayı kolaylaştıracaktır
  1- Konu iş esasına göre tespit edilir Ürünün veya hizmetin pazarlama stratejisi belirlenip sesleneceği hedef kitle seçilip maliyet yaklaşık olarak hesaplanır
  2- Çalışılan konu ile ilgili çok geniş bilgi toplanıp benzeri çalışmalar izlenip kaynaklar taranır ve her aşamada bazı notlar alınır
  3- Kaynak taraması sonucunda oluşan bilgi yoğunluğuna göre pek çok ön eskiz oluşturulur
  4- Ön eskizlerden yola çıkarak daha büyük boyutlarda daha sağlam çizgilerde, konu renkli ise renkli geliştirilmiş eskizler hazırlanır
  5- Geliştirilmiş eskizler grafikeri orijinal’e ulaştırır, bunun için çok iyi etüt edilmelidir
  6- Orijinal yapılırken amaca uygun araç gereçler iyi belirlenmelidir
  7- Belirlenen araç gereçler kullanım sırasına göre masada konulmalıdır
  8- Amaca uygun kalite ve boyutta kağıt seçilip çalışma masasına bantla tutturulur
  9- Kurşun kalemle yazılar hariç diğer öğeler geliştirilmiş eskize tekniğe uygun olarak çizilir ve renklendirilir
  10- Orijinal çalışması asıl işin boyutundan küçük olmalıdır daha büyük çalışılabilir
  11- Yazılı kısımlar bilgisayarda dizilip orijinal’e eklenmelidir Büyük boyutlu yazılar daha büyük yeni bir karakterde elle çalışılabilir
  Amblem Tasarımları

  Amblem kuruluşun çalışma alanlarını piyasada adı hakkında oluşmuş düşünceleri anlattığından bir yerde kuruluşun imzasıdır Amblem tasarımında şu öneriler göz önüne alınmalıdır:
  1- Amblem tasarımı gotik ürün tasarımında en zor ürünlerinde en zorudur Bunun için çok araştırma yapıp ve özgün biçimler aranmalıdır
  2- Harfle mi, şekille mi hem harf hem de şekil kullanarak mı yoksa tamamen soyut bir biçimler mi oluşturacağınıza karar verilmelidir
  3- Amblem çalışmalarında siyah zeminde beyaz, beyaz zeminde siyah lekeler aramak iyidir
  4- Biçim aramalarında geometrik bizim aramak tasarım çalışmalarını kolaylaştırır
  5- Tasarım yapılırken orijin yazıyla bütünleşmesi yararlıdır Önceden yapılmış bir orijin yazım varsa amblem buna göre düşünülmeli yoksa ikisi beraber tasarlanmalıdır
  6- Amblem firmanın imzası olarak kabul edildiğinden iştigal alanını yansıtmalıdır
  7- Amblemde kartvizitlerden tutun her türlü matbu evrak üzerinde her türlü reklam arasında kullanıldığında kolay basılabilir nitelikte olmalı, hem tipo hem de ofset makinelerde basılabilmelidir
  8- Çok renkli olmamalı, çok renkli olsa bile tek renkle de anlatılabilir şekilde olmalıdır
  9- Tonlu amblemler kullanışlı değildir Tonlu çalışmalardan kaçınılmalı; ancak çok özgün renkler bu iş için kullanılmalıdır
  10-Basit ve akılda kalıcı kalmak mesajı bir bakışta vermelidir
  Kart, Mektup, Zarf ve Fatura Başlığı Tasarımı

  1- Bu tasarımlarda önce antetli kağıt düzenlenmesine gidilir Antetli tasarımın düzeni diğerlerinin düzeni için önemlidir Bu ürünlerin tümünde amblem, orijin firma yazısı ve firma adresi kullanılmalıdır
  2- Tanıtma kartı ve kartvizit tasarımlarında alan dar olduğundan alanın çok iyi değerlendirilmesi ve yazıların çok küçük olması gereklidir
  3- Antetli kağıt düzenlemelerinde amblem ve orijin firma yazısı kağıdın sağ, sol yada ortasına yerleştirilebilir Logo type’ in yeri ve duruş biçimi diğer yazıların yeri ve blok şekillerini etkiler Antetli kağıt düzenlemelerinde adresler, telefon numaraları, vergi numaraları ve tarih için yer bırakılmalı, yazışma için yeterli boşluk aranmalıdır
  4- Antetli zarf düzenlemeleri antetli kağıtla uygun olmalı, antetli kağıttaki veriler olmalı; ancak pul yapıştırmak için yeterli boşluk bırakılmalıdır
  5- Fatura tasarımı antetli kağıdın düzenlemesi ile paralel; ancak maliye Bakanlığının istekleri doğrultusunda gerekli bilgileri vermelidir
  Antetli Kağıt: firma amblemi, firma orijin yazısı, adresler ve telefon numaraları, faks ve e-mail, tarih için yeterli uygun yer bulunacak ve yazışma için yeterli yer bırakılacaktır Ayrıca firmanın unvanı da bulunacaktır
  Antetli Zarf: Tarih hariç antetli kağıttaki tüm veriler bulunacaktır Zarfın sağ üst köşesi pul için boş bırakılacaktır
  Kartvizit: antetli zarftaki verilerin tümü bulunacak; ayrıca kartın hamili olduğu kişinin ismi ve unvanı bulunacak Kartvizit dikey veya yatay olabilir, istenirse kapaklı ve köşeleri yuvarlak olan tipleri de vardır
  Baskı Teknikleri

  Bir yüzeydeki şekli diğer bir yüzeye geçirme işlemine baskı denir Baskılar kalıp türlerine göre 6 grupta toplanır:
  1- Yüksek Baskı
  2- Düz Baskı
  3- Çukur Baskı
  4- Oyma Baskı
  5- Grafik Baskı
  6- Elektrostatik Baskı

  1- Yüksek Baskı: Kalıbın tümsekte kalan yüzeyinden baskı yüzeyine aktarıldığı baskı sistemidir Baskıda boyanın değmemesi gereken kısımlar, kalıpta çukursa bırakılmıştır Bu metot çok eski tarihlerde kullanılmıştır 770 yıllarında Türkler ve Çinliler bu baskıyı uygulamışlar Günümüzde halen bu baskı yöntemi kullanılmakta ve daha yumuşak olan Linol muşambasıyla pek çok eser yapılmıştır Baskı türünün makineleşmiş hali tipo baskıdır Yüksek baskıda grafik sanatçıları Linol baskı ve ağaç baskı seçmişlerdir
  Linol Baskı: Yüzeyin düzgün ve yumuşak Linol muşambasıyla yapıldığı bir baskı türüdür
  Ağaç Baskı: Ağacın dokusundan yararlanılan ve yine yüksek baskı yöntemiyle kullanılan baskı türüdür Makineleşmiş hali tipo baskıdır Günümüzde halen kullanılan bu baskı yöntemi yazılar Humfatta olur Humfatta harfler yan yana gelip kelimeler; kelimeler yan yana getirilip cümleleri ve satırların alt alta getirilmesiyle de sayfalar oluşturulur Satırların alt alta getirilmesiyle de sayfalar oluşturulur Bu sistemde şekil, desen ve resimlerin basılabilmesi için klişeler kullanılır

  2-Düz Baskı: Bu sistemde baskılanacak biçim yüzeyi düz olan bir kalıptan baskı yüzeyine aktarılır Sistem suyun yağ ile barışmaması prensibi ile düşünülmüştür Kalıp yüzeyine yağlı bir biçim aktarılıp yağlı kısımlar suyu kabul etmez yüzeye yağlı boya tatbik edildiğinde sulu kısımlar boyayı kabul etmez böylece kalıp boyayı istenilen kıvama almış olur Bu baskı yöntemi litografi baskı (taş baskı veya ofset baskı) olarak kullanılır
  Litograf Baskı: Taş üzerine resim yazı veya şekil yapılarak çoğaltılması tekniğidir Litograf taşı denilen yumuşak ve yüzeyi düzeltilmiş taş üzerine merdane ile yağlı boya verimliğinde boyalı kısımlar boyayı alır ve baskı kağıdı üzerine konulup preslendiğinde görüntü kağıda geçer
  Ofset Baskı: Taş baskı esaslarında hareket edilerek bulunmuş ve geliştirilmiş bir sistemdir Kalıp çinko plakalardan oluşur Yüzeyde herhangi bir yüksekli veya çukurluk yoktur Suyun yağı itmesi prensibine göre çalışır Bu baskı sisteminin en önemli özelliği diğer baskı sistemlerine göre kalıbın daha kolay hazırlanması ve çok küçük ayrıntıların rahatlıkla basılabilmesidir Bu nedenle gazete, dergi, kitap, broşür, ofis vs basımında günümüz baskı sanayinde başarı ile kullanılmaktadır

  3- Çukur Baskı: Kalıbın çukur kısımlardaki boyanın baskı üzerine aktarıldığı baskı sistemidir Kalıp el ile oyularak yada asit ile yedirilerek çukurlaştırılırMürekkep kalıbın tüm yüzeyine sürülür Kalıp yüzeyindeki boyalar silinip çukurdaki boyalar kalır Kağıt, kalıp üzerine preslendiğinde görüntü kağıda geçerBaskı sistemi iki şekilde incelenir:
  Çinko Baskı: Çinko plaka üzerine görüntünün işlenip baskılandığı baskı sistemidir Çinko plakalar tığ ile oyularak yada asit sistemi ile çukurlaştırılarak kalıp oluşturulur Bu sistemin en iyi örnekleri Eski İstanbul Granülleridir
  Kifdrup Baskı: Bu baskı sistemi oyulmuş bakır kalıplardan baskı yapan bir sistemdir Bakır plakalar üzerine modern fotoğrafçılık esasları uygulanıp kalıp yapıldıktan sonra sistem çok gelişmiş ve çok kaliteli baskılar elde edilmiştir Kalıp maliyetinin yüksek olması ve baskı makinelerinin pahalı olması nedeniyle yaygın değildir

  4- Oyma Baskı: Bu baskı sistemi düz bir yüzeyde şeklin veya yazıların bulunduğu kısımların oyularak boyayı geçirebilecek hale getirilmesi prensibine dayanır Baskı iki grupta incelenir:
  Şablon Baskı:Bu baskı sistemi için malzeme olarak teneke, karton, deri ve plastik malzemeler gibi kalın bant veya çıkartma kağıdı gibi yapışkan yüzeylerde kullanılabilir Yüzeyler desenin şekline göre özel oyma bıçaklarıyla kesilip oyulur altına baskı kağıdı konulur boya püskürtülerek veya fırçayla sürülerek aşağıya geçirilir
  Seregraf Baskı:Şablon Baskını geliştirilmesiyle elde edilmiş bir baskı türüdür En önemli özelliği her türlü katı üzerine baskı yapılmasıdır Bu metotla bayraklar, flamalar vb şeyler üzerine baskılamalar yapılır

  5- Fotoğraf Baskı: Bu metotta kalıp olarak ışığı belli oranlarda geçiren bir negatif film ve ışık kullanılır Baskı yapılacak yüzeyde herhangi bir kağıt olmayıp ışığa duyarlı emisyonla kaplanmış fotoğraf kağıdıdır Seri baskı için uygun olmayan bu yöntem yaygın olarak kullanılmaktadır Özellikle reklam grafiğinde bu baskı yönteminin önemi büyüktür

  6- Elektrostatik Baskı: Bu metal aynı elektrik yüklü kutupların birbirini itmesi, zıt kutupların birbirini çekmesi prensibine dayanır Projeksiyon ile elektrik yüklenmiş alıcıdan ışık verildiğinde manyetik + yüklenmiş toz boya yüzeye fışkırtıldığında +/ – kutuplar birbirini çekerek tozlar yüzeyin görüntü olanlarına yapışır daha sonra kalıp ısıtılarak tozlar kağıda yapıştırılır
  Ambalaj Tasarımı

  Ürünün taşındığı ambalaj kağıdı, poşet, kutu, şişe, metal kap vs gibi elemanlara ambalaj denir Ambalaj tasarımında ürünün boyutu, biçimi, katı veya sıvı olması göz önüne alınmalıdır Tasarım, içerdeki ürünü yansıtacak biçimde olmalı, albenisi olmalı, ayni ürünü taşıyan diğer ambalajlardan farklı olmalı vitrinde birbirini takip eden görüntülerin göze hoş gelmesi düşünülmelidir Kutu biçiminde ambalajlar altı yüzeyli değerlendirilerek çalışılmalı, ambalaj üzerinde ürünü anlatan resim, ürünün ismi, ürünü üreten veya pazarlayan firmanın amblem veya orijin yazısı, kullanım ile ilgili teknik bilgiler, üretim tarihi, son kullanma tarihi, ayrıca şayet ürün çocuklar için tehlike arz ediyorsa tehlike sinyali olmalıdır
  Afiş Tasarımı

  Afişler bir konuyu anlatmak için duvara asılan büyük boyutlu grafikli ürünlerdir Afişteki özellikler:
  - Dikkat çekici ve ilginç olmalı
  - Konu bir seferde anlaşılabilmeli yani süratten etkilenmemeli
  - Sade ve anlaşılabilir olmalı
  - Resim tüm alanın yarısından fazlasını veya tümünü bağlama 3. 3
  Ziyaretçi
  çok teşekkürler çok güzel bilgiler veriyorsunuz çok faydalı+ Yorum Gönder
grafiklerin sağladığı kolaylıklar,  grafik kullanmanın faydaları nelerdir,  grafiklerin kullanım alanları,  grafik kullanımının sağladığı faydalar,  grafik kullanmanın faydaları
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 8 kişi