Nasıl değişik yazı yazılır

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Nasıl değişik yazı yazılır ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Nasıl değişik yazı yazılır

 2. 2
  İlk Yolcu
  Bayan Üye

  Cevap: değişik yazılar nasıl yazılabilir

  ¢, £, ¥, & ® ve klavyede bulunmayan diğer karakterleri yazma

  Aşağıdakilerden birini yapın:
  Microsoft Windows XP'de Başlat'ı tıklatın, Tüm Programlar'ın, Donatılar'ın ve Sistem Araçları'nın üzerine gelin, sonra da Karakter Eşlem'i tıklatın.
  Microsoft Windows 2000'de Başlat'ı tıklatın, Programlar, Donatılar ve Sistem Araçları'nın üzerine gelip Karakter Eşlem'i tıklatın.
  Not Karakter Eşlem kullanılamıyorsa, bir Windows bileşeninin nasıl yükleneceği hakkında bilgi için, Windows Yardımı'na bakın.
  Yazı Tipi listesinde, kullanmak istediğiniz yazı tipini tıklatın.
  İstediğiniz özel karakteri tıklatın. İstediğiniz karakteri göremiyorsanız, Yazı Tipi listesinde başka bir yazı tipini tıklatmayı deneyin.
  Seç'i ve ardından Kopyala'yı tıklatın.
  Belgenize geçin ve sonra ekleme noktasını, karakteri yapıştırmak istediğiniz yere getirin.
  Yapıştır'ı tıklatın.
  Karakter seçtiğinizden farklı görünüyorsa, karakteri seçin ve Karakter Eşlem'de seçtiğiniz yazı tipinin aynısını uygulayın. 3. 3
  İlk Yolcu
  Bayan Üye
  Alt-0128 €
  Alt-0129 ?
  Alt-0130 ‚
  Alt-0131 ƒ

  Alt-0132 „
  Alt-0133 …
  Alt-0134 †
  Alt-0135 ‡

  Alt-0136 ˆ
  Alt-0137 ‰
  Alt-0138 Š
  Alt-0139 ‹

  Alt-0140 Œ
  Alt-0141 ?
  Alt-0142 Z
  Alt-0143 ?

  Alt-0144 ?
  Alt-0145 ‘
  Alt-0146 ’
  Alt-0147 "

  Alt-0148 "
  Alt-0149 •
  Alt-0150 –
  Alt-0151 —

  Alt-0152 ˜
  Alt-0153 ™
  Alt-0154 š
  Alt-0155 ›

  Alt-0156 œ
  Alt-0157 ?
  Alt-0158 z
  Alt-0159 Ÿ

  Alt-0160
  Alt-0161 ¡
  Alt-0162 ¢
  Alt-0163 £

  Alt-0164 ¤
  Alt-0165 ¥
  Alt-0166 ¦
  Alt-0167 §

  Alt-0168 ¨
  Alt-0169 ©
  Alt-0170 ª
  Alt-0171 «

  Alt-0172 ¬
  Alt-0173
  Alt-0174 ®
  Alt-0175 ¯

  Alt-0176 °
  Alt-0177 ±
  Alt-0178 ²
  Alt-0179 ³

  Alt-0180 ´
  Alt-0181 µ
  Alt-0182 ¶
  Alt-0183 ·

  Alt-0184 ¸
  Alt-0185 ¹
  Alt-0186 º
  Alt-0187 »

  Alt-0188 ¼
  Alt-0189 ½
  Alt-0190 ¾
  Alt-0191 ¿

  Alt-0192 À
  Alt-0193 Á
  Alt-0194 Â
  Alt-0195 Ã

  Alt-0196 Ä
  Alt-0197 Å
  Alt-0198 Æ
  Alt-0199 Ç

  Alt-0200 È
  Alt-0201 É
  Alt-0202 Ê
  Alt-0203 Ë

  Alt-0204 Ì
  Alt-0205 Í
  Alt-0206 Î
  Alt-0207 Ï

  Alt-0208 ?
  Alt-0209 Ñ
  Alt-0210 Ò
  Alt-0211 Ó

  Alt-0212 Ô
  Alt-0213 Õ
  Alt-0214 Ö
  Alt-0215 ×

  Alt-0216 Ø
  Alt-0217 Ù
  Alt-0218 Ú
  Alt-0219 Û

  Alt-0220 Ü
  Alt-0221 Y
  Alt-0222 ?
  Alt-0223 ß

  Alt-0224 à
  Alt-0225 á
  Alt-0226 â
  Alt-0227 ã

  Alt-0228 ä
  Alt-0229 å
  Alt-0230 æ
  Alt-0231 ç

  Alt-0232 è
  Alt-0233 é
  Alt-0234 ê
  Alt-0235 ë

  Alt-0236 ì
  Alt-0237 í
  Alt-0238 î
  Alt-0239 ï

  Alt-0240
  Alt-0241 ñ
  Alt-0242 ò
  Alt-0243 ó 4. 4
  Ziyaretçi
  Klavyede veya word de şekilli yeri seçerek

+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 5 kişi