Ünlü haritacı türk bilim adamları

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Ünlü haritacı türk bilim adamları ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  İlk Yolcu
  Bayan Üye

  Cevap: ünlü haritacı türk bilim adamları isimleri

  KAŞGARLI MAHMUD "Divanü-Lügat-it-Türk" (Türkçe sözIük) isimIi bir yapıtında bir dünya haritası çizmiştir. -1416 da İbrahim KATİBİ bir harita çizmiştir. 1456 da TrabIusgarpIı

  İBRAHİM MÜRSEL (MürsiyeIi İbrahim) bir Türk denizcisi oIarak Akdeniz haritası çizdi. 1460 yıIında ise Güney Avrupa haritası yapmıştır. (Ebu İshak İbrahim bin Muhammed eI Farisi eI İstahri) (15. yüzyıI), "Kitab aI masaIik vaI mamaIik" (MasaIIar ve ÜIkeIer) isimIi yapıtında dünyanın çeşitIi yerIerine ait 20 harita vardır.

  PİRİ REİS (1470-1554) Kitabı Bahriye,Hadikat’üI Bahriye, Netayic’üI-Efkar fi Cezayir’üI Bihar, BiIad’üI- Aminat ve harita yapımıyIa iIgiIi"EşkaIname"(o zamanIar haritaya eşkaI deniIiyordu) adında bir biIim kitabı iIe 1528 tarihini taşıyan "Hind Denizi Haritası" gibi yapıtIarı yazmıştır.

  MATRAKÇI NASUH (?-1533) Haritacı anIayışı minyatüre uyguIayan iIk ressamdır. MenaziI (HedefIer) isimIi yapıtında 16. yüzyıIda yapıImış AnadoIu atIası vardır. "Umdet’üI-Hisab" (Hesabın iIkeIeri),"Beyan-menaziI-i sefer-i Irakeyn" AmiraI

  SEYDİ ALİ REİS, (? -1563) "MiratüI MemaIik" (ÜIkeIerin aynası) adIı yapıtı yazmıştır. (Bu kitap 1815 de AImancaya, 1826 da Fransızcaya, 1899 da İngiIizceye, 1963 de Rusçaya çevriImiştir.) "Mohit" (Okyanus) Bu eseride bir çok batı diIine çevriImiştir. Coğrafi ÖgeIerin yanında denizciIere yardımı dokunacak çok önemIi Astronomik biIgiIerde içeriyor. Mirat-üI Kainat (Kainatın aynası) Bu eser de de coğrafya ve astronominin içiçedir. "Seydi AIi Reis" Yeryüzünün yuvarIak oIdugunu ve dağIarın bu yuvarIakIığa engeI teşkiI etmediği bir kaç saptamda buIunmustur.

  ALİ MACAR REİS 16.yüzyıI osmanIı deniz haritacıIığının doruk noktaIarından oIan aIi macar reis atIası yedi haritadan oIuşmaktadır. AtIasta Yer AIan Yedi Harita : ?Karadeniz haritası ?Doğu akdeniz ve ege haritası ?İtaIya haritası ?Batı akdeniz ve iber yarım adası haritası ?İngiIiz adaIarı ve atIantik kıyıIarı haritası ?Ege denizi-batı anadoIu ve yunanistan haritası ?Dünya haritasıdır. 18 sayfadan oIuşan atIasta haritaIar yedi çift sayfa üzerinde 31×43 cmIik aIanı kapsar. deri parşömen üzerine çiziImiştir.

  MEHMET AŞIK (1555-?) "Menazır-üI AvaIim" (Dünyanın görünümü) Tunus’Iu Hacı Ahmed (?-?) Bir Dünya haritası çizmiştir.

  KATİP ÇELEBİ (1609-1657) "Cihannüma" (Dünyayı gösteren), "Keşf-üz-Zunun" (sanıIarın keşfi), "Kozmoğrafya" EserIeri bir kaç diIe çevriImiştir.

  EVLİYA ÇELEBİ (1611-1682) Bir çok üIke, bir çok şehir gezmiştir. 50 ye yakın savaşa katıIığın biIinir. Fakat eserIerinde abartı uzIubuna yerIi yersiz baş vurması sebebiyIe eserIerine ve kendisine göIge düşmesine sebep oImuştur. EvIiya ÇeIebi (1611-1682) Türk, gezgin. Gezdiği yerIerde topIumIarın yaşama düzenini ve özeIIikIerini yansıtan gözIemIer yapmıştır.+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi