Bilgi ile üretim arasındaki ilişki nedir

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Bilgi ile üretim arasındaki ilişki nedir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  Suskun Karizma
  Özel Üye

  Cevap: Üretim İlişkileri

  Hangi üretim tarzında olursa olsun üre*tim araçlarına sahip olanlarla olmayanlar arasındaki ilişkileri ifade eden bir kavram olup, Marksist toplum teorisinin merkezi kavramlarından biridir. Üretim ilişkilerine dair yaygın görüş şöyledir Marksistlere gö*re toplumsal olayların başlıca belirleyicisi olan ekonomi, üretim ve tüketim İlişkilerin*den meydana gelir. Üretim ilişkileri daima tanımlanması güç bir kavram olmuştur. Et*kili bir görüşe göre hangi üretim tarzında olursa olsun üretim ilişkileri, üretim araçla*rına sahip olanlarla olmayanlar arasındaki ilişkilerdir. Böyle bir tanımın karşımıza çı*kardığı güçlük, mülkiyetin meşru bir kate*gori olarak görülmesi ve hukukun üretim ilişkilerini içeren ekonomi tarafından belir*lenmiş varsayıldığı bir şey olduğundan, üretim ilişkilerinin yasal (hukuki) terimler*le tammlanamamasidır. Yoksa üretim iliş*kilerinin tanımı bu tür ilişkilerin belirlediği varsayılan pek çok şeyi içerecek kadar ge*niştir.

  Bu güçlüğü çözmeye yönelik girişimler, hukuki olmayan tanımlar vermeye çalışır; bu girişimler özünde üretim ilişkilerini, üretime sahip olma kapasitesi ve kontrolle ilişkili görürler. Böylece kapitalist toplum*larda üretim ilişkileri kapitalist ve işçi ara*sında hüküm sürer; birincisi hem üretim

  araçlarını denetiminde bulundurur, hem de işçilerce üretilen mal ve hizmetleri bölüştü-rebilir. Tabii ki, kapitalist yasal olarak üre*tim araçlarının sahibi olduğundan kısmen buna benzer şekilde hareket edecektir. Fa*kat bu yasal güç, teorik olarak bu yasal yap*tırım gücü olmadan işleyemeyecek üretim ilişkilerinin tanımına dahil değildir.

  Bununla birlikte tanımlanan üretim iliş*kileri, toplumların kurulması için temel, hatta üretim güçlerinden daha temel olarak ele alınmıştır. Onlar değişik toplumlarda farklı yollarla organize olmuşlardır.

  Kavram tipik olarak tek tek kapitalistlerle işçiler arasındaki ilişkilerle ilgili olma*yıp, toplumsal sınıflara atıfta bulunacak şe*kilde genelleştirilmiştir. Böylece iki sınıfın, kapitalistlerin ve işçilerin oluşumunu belir*leyen, üretim ilişkileri olmaktadır. Bundan başka üretim ilişkileri temelde çelişik (anta-gonistic) bir durum arzettiğinden -yani işçi*nin (ürünü) kendisinden kopartıldığından-sınıflar arasındaki ilişkiler de çelişki içinde*dir. Bu çelişkiler ancak sosyalist üretim bi*çiminde çözülebilecektir.
 3. 3
  Suskun Karizma
  Özel Üye
  Üretim İlişkileri

  Hangi üretim tarzında olursa olsun üre*tim araçlarına sahip olanlarla olmayanlar arasındaki ilişkileri ifade eden bir kavram olup, Marksist toplum teorisinin merkezi kavramlarından biridir. Üretim ilişkilerine dair yaygın görüş şöyledir Marksistlere gö*re toplumsal olayların başlıca belirleyicisi olan ekonomi, üretim ve tüketim İlişkilerin*den meydana gelir. Üretim ilişkileri daima tanımlanması güç bir kavram olmuştur. Et*kili bir görüşe göre hangi üretim tarzında olursa olsun üretim ilişkileri, üretim araçla*rına sahip olanlarla olmayanlar arasındaki ilişkilerdir. Böyle bir tanımın karşımıza çı*kardığı güçlük, mülkiyetin meşru bir kate*gori olarak görülmesi ve hukukun üretim ilişkilerini içeren ekonomi tarafından belir*lenmiş varsayıldığı bir şey olduğundan, üretim ilişkilerinin yasal (hukuki) terimler*le tammlanamamasidır. Yoksa üretim iliş*kilerinin tanımı bu tür ilişkilerin belirlediği varsayılan pek çok şeyi içerecek kadar ge*niştir.

  Bu güçlüğü çözmeye yönelik girişimler, hukuki olmayan tanımlar vermeye çalışır; bu girişimler özünde üretim ilişkilerini, üretime sahip olma kapasitesi ve kontrolle ilişkili görürler. Böylece kapitalist toplum*larda üretim ilişkileri kapitalist ve işçi ara*sında hüküm sürer; birincisi hem üretim

  araçlarını denetiminde bulundurur, hem de işçilerce üretilen mal ve hizmetleri bölüştü-rebilir. Tabii ki, kapitalist yasal olarak üre*tim araçlarının sahibi olduğundan kısmen buna benzer şekilde hareket edecektir. Fa*kat bu yasal güç, teorik olarak bu yasal yap*tırım gücü olmadan işleyemeyecek üretim ilişkilerinin tanımına dahil değildir.

  Bununla birlikte tanımlanan üretim iliş*kileri, toplumların kurulması için temel, hatta üretim güçlerinden daha temel olarak ele alınmıştır. Onlar değişik toplumlarda farklı yollarla organize olmuşlardır.

  Kavram tipik olarak tek tek kapitalistlerle işçiler arasındaki ilişkilerle ilgili olma*yıp, toplumsal sınıflara atıfta bulunacak şe*kilde genelleştirilmiştir. Böylece iki sınıfın, kapitalistlerin ve işçilerin oluşumunu belir*leyen, üretim ilişkileri olmaktadır. Bundan başka üretim ilişkileri temelde çelişik (anta-gonistic) bir durum arzettiğinden -yani işçi*nin (ürünü) kendisinden kopartıldığından-sınıflar arasındaki ilişkiler de çelişki içinde*dir. Bu çelişkiler ancak sosyalist üretim bi*çiminde çözülebilecektir.
+ Yorum Gönder
bilgi ile üretim arasındaki ilişki nedir
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 4 kişi