Teknolojik gelişmeler doğal kaynakları nasıl etkilemiştir

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Teknolojik gelişmeler doğal kaynakları nasıl etkilemiştir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  Hakan
  Administratör

  Cevap: TEKNOLOJİNİN İNSAN HAYATINA ETKİLERİ
  Teknolojinin oluşturulması ve kullanılması insan yaş****yasak********yasak********yasak********yasa k********yasak**** olumlu ve olumsuz birçok etkiler yapmıştır.İnsanın kendini tanıma yolunda dur durak bilmeyen çabala*rı ile birçok keşif ve icatlar gerçekleşmiştir. Elde edilen bu yeshy;ni değerler ilk aşamada lâboratuar ortamında kullanılırken da*ha sonra günlük hayatın da parçası olmuştur. Bu teknolojik ge*lişim tarih boyunca yaşanılan ölçekleri sürekli büyütmüştür. Bunlar insanlığın gelişimi için yararlı olmakla beraber bir kıs*mı da zarar anlamında kullanım bulmuşlardır.
  Teknolojik gelişmelerle yaşam koşulları gittikçe iyileşirken diğer taraftan da dengeler değişmeye başlamıştır. Örneğin, in*sanlar küçük topluluklar halinde yaşarlarken, kullandıkları ba*sit silâhlarla ancak yerel boyutta kalan savaşlar yapabiliyorlar*dı. Bu savaşlarda da kayıplar az oluyordu. Teknoloji ile birlikte bölgesel ve hatta tüm dünyayı saran boyuta geldiler. Nükleer başlıkla yüklenmiş füzeler, bunlara enerji sağlayan atom sant*ralleri, füzelere kumanda olanağı tanıyan radyo frekansı, laser kontrol devreleri, bilgisayar kontrollü savaş sistemleri ve buna benzerleri ile artık savaşlarda yüzlerle ölçülen kayıplar milyon*larla ölçülmeye başlanmıştır.
  M.Ö. 5000 yılında saatte 2 - 3 kilometre hızla gidebilen kı*zaklarla taşımacılık yapılmaktaydı. 20. yüzyılda jet motorunun yapılması ile saatte 1000 km’ lik hızın üzerine çıkılmıştır.
  Teknolojinin gelişmesi ile doğadan ve dünya nimetlerinden daha çok yararlanılmış, ancak denetlenemeyen denge değişik*likleri sonucu aynı oranda da kirlilik ön plâna çıkmaya başla*mıştır. Yani doğal gelişim hızının aşılması ile doğal denge bozulmuş ve yaratılan atıkların kendi kendini temizleyemediği, mutlaka insan müdahalesinin gerektiği bir yapı oluşmuştur. Ekolojik denge kontrol dışı bir şekilde bozulmaya başlamıştır. Belirtildiği gibi Rönesans’la birlikte insanların aya kadar gi*debilmesini sağlayan bir süreç başlamıştır. Bu sürecin, teknolo*jinin kötü ve kötüye kullanımları sonucu içinde yaşadığımız dönemde Hiroşima ve Çernobil'e de vardığı düşünülmektedir.
  Teknolojik gelişme, çıkrık makinesi ile beraber işsizliğe, ilâç*larla beraber yeni hastalıklara, tarımın modernleşmesi ile bera*ber toprağın fakirleşmesine, çamaşır - bulaşık makinesi, buzdo*labı gibi yaşamı kolaylaştıran cihazlarla beraber çevre kirliliği ve endüstriyel atıkların oluşmasına yol açmıştır.Teknolojik iler*leme sonucu doğal bir dünya ve yaşamdan, yapay bir yaşama ve sanal bir dünyaya geçiş olmaya başlanmıştır.
  Endüstri devrimi ile bilimin tüm alanlarındaki gelişmeler de ivmelenmiştir.
  Canlı varlıkların denizlerden karalara, sürünmekten ayağa kalkışa geçirdiği evrim, yazının bulunuşundan endüstri devri*mine kadar geçen süredeki gelişmeler ile son yüzyıldaki, hatta 1950 yılında elektronik ve bilgisayar teknolojisinde transistö*rün bulunmasından bu yana geçen süre içinde insanlığın elde ettiği gelişmeler karşılaştırıldığında eksponensiyal bir hızdaki gelişme görülmektedir.
+ Yorum Gönder
teknolojik gelişmeler doğal kaynakları nasıl etkilemiştir ,  teknolojik gelişmeler doğal kaynakları nasıl etkiler,  teknolojik gelişmeler doğal kaynaklarımızı nasıl etkilemiştir,  teknoloji doğal kaynakları nasıl etkilemiştir,  teknolojik gelişmeler doğal kaynaklarımızı nasıl etkiler
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 7 kişi