Birinci dünya savaşında osmanlı devletinin siyasi ve ekonomik durumu nasıldı

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Birinci dünya savaşında osmanlı devletinin siyasi ve ekonomik durumu nasıldı ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1

 2. 2
  Suskun Karizma
  Özel Üye

  Cevap: 1. Dünya Savaşı başlarında Osmanlı Devletinin siyasi ve ekonomik durumu nasıldı?


  Osmanlı Devleti’nin siyasi ve ekonomik durumu

  Siyasi durum:
  I ve II Meşrutiyet
  1 Meşrutiyet
  Tanzimat ve Islahat Fermanlarıyla bazı önemli yenilik hareketleri yapıldıysa da bunlarla istenilen sonuçlar elde edilemedi Bu yıllarda ülkenin kalkınması için Avrupa devletlerinden borç alınmıştı Ancak alınan borç paraların ekonomik kalkınma için kullanılmaması devletin bozuk olan maliyesini iyice bozduYeni Osmanlılar (Jön Türkler) denilen aydınlar hürriyet, adalet, eşitlik fikirlerini savunuyorlar ve yapılan yenilikleri yeterli görmüyorlardı Yeni Osmanlılar, içte ve dışta sürdürdükleri çalışmalar sonucu güç kazanan yeni Osmanlılar istedikleri yenilikleri yapmayan Abdülaziz’i tahtan indirip VMurat’ı padişah yaptılar V Murat’ın hastalanarak sağlığının bozulması sonucu tahttan indirildi Yerine, meşrutiyeti ilan edeceğine söz veren IIAbdülhamit tahta çıkarıldı (1876)
  IIAbdülhamit, Mithat Paşa başkanlığında bir kurulun hazırladığı Kanun-u Esasi’yi kabul ederek 23 Aralık 1876′da Meşrutiyeti ilan etti Böylece IMeşrutiyet Dönemi başlamış oldu Osmanlı Devleti ilk kez bir yazılı anayasaya kavuştu Anayasa gereği Meclis-i Mebusan ile Meclis-i Ayan kurulduMeclis-i Mebusan’ın üyelerini halk, Meclis-ayan üyelerini ise padişah seçecekti Hem Müslüman hem Hrıstiyan hem de başka dinlere mensup milletvekilleri bu mecliste yer alacaktı Böylece halk ilk kez yönetime kavuşmuş oldu Kanun-u Esasi’nin ilanından sonra yapılan seçimle oluşturulan meclis, 20 Mart 1877′de toplandı 1877 -1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nın başlaması ve savaşın kötüye gitmesi, meclisin çalışmalarını aksattı Müslüman olmayan mebusların (milletvekillerinin) tutumu meclisin çalışmalarına engel oldu Bu nedenle IIAbdülhamit anayasadaki yetkisine dayanarak meclisi kapattı(1878)
  II Meşrutiyet
  IIAbdülhamit Mebuslar Meclisi’ni kapattıktan sonra ülkeyi tek başına idare etti Bazı aydınlar ittihat ve Terakki Cemiyetini kurarak IIAbdülhamit’in yönetimine karşı harekete geçtiler Bu cemiyetin amacı padişaha meşrutiyeti yeniden ilan ettirmekti Bu amaçla, Cemiyete bağlı subaylar, Rumeli’de silahlı ayaklanma başlattılar (1908) Ayaklanmaların büyümesinden çekinen IIAbdülhamit Kanun-u Esasi’yi yürürlüğe koyarak IIMeşrutiyeti ilan etti (1908) Böylece ikinci Meşrutiyet Devri başladı Seçimler yapıldı Meclis-i Mebusan açıldı ittihat ve Terakki Cemiyeti, yönetimde söz sahibi olduAnayasada değişikler yapıldı ve meclisin gücü artırıldı Padişahın yetkileri azaltıldı Temel hak ve özgürlükler genişletildi Parlamenter sisteme geçildi

  31 Mart Olayı
  Mebusan Meclisi’nde farklı görüşlerdeki siyasi partiler arasında anlaşmazlıklar çıktı Meşrutiyete karşı olan kişiler ve siyasi partiler, orduyu ve halkı hükümete karşı kışkırttılar Bu gelişmeler sonucunda İstanbul’daki Avcı Taburları isyan başlattı (13 Nisan 1909) 31 Mart Vakası denilen bu ayaklanmayı padişahın bastıramaması üzerine ayaklanmayı bastırmak üzere Selanik’te bir ordu hazırlandı Hareket Ordusu adı verilen bu ordu Selanik’ten İstanbul’a geldi Bu ordunun Kurmay başkanı Mustafa Kemal
  idiİsyan kısa sürede bastırıldı İstanbul’un güvenliği yeniden sağlandı IIAbdülhamit tahttan indirildi Yerine kardeşi V Mehmet (Reşat) tahta getirildiBu devirde Osmanlı Devleti’ni ittihat ve Terakki Cemiyeti yönetti
  1 Ermeni sorununun sebepleri nelerdir?
  2 Osmanlı Devletinde kuruluştan Tanzimata kadar Ermenilerin durumu nasıldı?
  3 Tanzimat Fermanının getirdiği yenilikler nelerdir?
  4 Islahat Fermanının getirdiği yenilikler nelerdir?
  5 Askerlikte vatan hizmeti uygulaması ne ile getirilmiştir?
  Osmanlı Devletinde Tanzimat ve Islahat Fermanlarının ilan ediliş amaçları nelerdir?
+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 3 kişi