İnsanlar çevreyi nasıl değiştirir

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden İnsanlar çevreyi nasıl değiştirir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  Forumacil
  Özel Üye

  Cevap: insanlar çevreyi nasıl değiştiriyor

  Canlıların özelliklerini kromozomlar üzerinde bulunan
  genler belirler.Yumurta ve sperm birleşince oluşan zigotta anne ve babanın
  genleri biraraya gelir.Zigotta meydana gelen yeni canlı anne ve babanın
  özelliklerini gösterir.Yavruda her karakter için iki gen vardır.Biri anneden (yumurtayla)
  diğeri babadan (spermle) geçmiş olan bu genler yeni canlının genleridir.

  Genlerle aktarılan özellikler kalıtsaldır.(saç ve göz rengi,kan grubu,altı parmaklılık,dil
  yuvarlama…) Özelliklerin ortaya çıkışında canlının yaşadığı çevrede önemli rol oynar.Eğer
  çevre koşulları uygun değilse,bazı kalıtsal özellikler ortaya çıkmayabilir.Çevre,kalıtımın şekillenmesini ve
  kalıtsal özelliklerin ortaya çıkmasını sağlar.Ancak yeni kalıtsal özellik oluşturamaz.

  MODİFİKASYON

  Çevre etkisiyle vücut hücrelerinde görülen ve kalıtsal olmayan değişikliklere modifikasyon
  denir.Değişme vücut hücrelerinde olduğu için kesinlikle yavru canlıya geçmez yani
  kalıtsal değildir.Ortam sıcaklığı,ışık,nem oranı ve beslenme modifikasyona neden olan etkenlerdir.

  Canlının kalıtıma bağlı olmaksızın çevrenin etkisiyle ortaya çıkan özellikleride
  vardır.Çevrenin etkisi ortadan kalktığında veya değiştiğinde canlıdaki değişikliğinde ortadan kalktıgı
  görülür.Güneşin etkisiyle derinin esmerleşmesi,yapılan spor nedeniyle kasların gelişmesi buna örnek
  gösterilebilinir

  Gelişime Kalıtım ve Çevrenin
  Etkisi

  Bir bireyin ne olacağını kalıtımı ve çevresi
  belirler.Her iki faktörde gelişmenin her basamağında canlı üzerinde etkisini gösterir.Farklı
  ortamlarda bir canlının fenotipi değişebilir.Bu değişiklik kalıtsal değildir.Çünkü bu sırada
  genler değişmez ,sadece genlerin işleyişi değişir.Çevre faktörlerinin (sıcaklık,ışık,nem,besin…) canlının fenotipinde
  meydana getirdiği değişikliklere modifikasyon demiştik.Canlının görülen özellikleri (fenotipi) kalıtım ve
  çevrenin etkisi altındadır.Bunu bir örnekle açıklarsak ;himalaya tipi tavşanların doğal
  kürk rengi beyaz fakat ayakları ve kuyrukları siyahtır.Himalaya tavşanlarının beyaz
  kürkü traş edilip soğuğa bırakılırsa vücudunda siyah renkli kılların çıktığı
  görülür.Bu örnektende anlaşılacağı gibi kalıtımda çevrede bireyin gözlenen özellikleridir.

  Çevreden etkilenmeyen kalıtsal karakterlerde vardır.Örneğin kan grubu,renk körlüğü,kulak memesinin yapışık
  veya serbest olması gibi.

  DOĞAL SELEKSİYON VE EVRİM

  Bir türdeki canlıların sayısı ürümeyle geometrik dizi şeklinde arttığı
  halde doğadaki sayıları sabit kalır.Bunun nedeni çevre ve kalıtımdır.Yaşamsal faliyetler
  için gerekli olan besin,barınak,su,ışık gibi çevre faktörleri,canlılar arasında yaşama savaşına
  neden olur.Bu savaşta başarılı olanlar yaşamlarını sürdürür.Başarılı olamayanlarsa ölür.

  H.B.D.Kettlewell(ketvel)çevreye bağlı olarak güve keleklerinde nasıl değişim olduğunu 1950′li yıllarda
  açıklamıştır.1800′lü yılların ortasına kadar ortamdaki güve kelebekleri açık renkliydi.Ağaç gövdeleride
  açık renkliydi ve likenlerle kaplıydı.Böyle bir ortamda açık renkli güve
  kelebeklerinin kuşlar tarafından fark edilip avlanması zordu.Sanayi devrimiyle birlikte,kirliliğe duyarlı
  likenler,ortadan kalkmış,ağaç gövdeleri is ve kurumla kaplanmıştı.

  İngiltere’nin Manchester
  bölgesinde bu güve kelebeklerinin ilk siyah renkli kelebeği 1848 yılında
  yakalanmıştır.1895 yılına gelindiğindeyse bu güve kelebeklerinin %98′i siyah renkli bireylerden
  oluşmaktaydı.Bu çevre şartlarına uyum sağlayan güve kelebeklerinin yaşama şansı artarken
  ,diğerlerinki ise azalmıştır.

  Her türün bireyleri arasında mutasyonlar sonucu
  bir takım değişmeler olur.Mutasyonlar sonucu değişime uğrayan canlılardan ortam koşullarına
  uyanların yaşama şansı artar.Örneğin;DDT adı verilen ziraat ilacının ilk kullanıldığı
  yıllarda hemen hemen bütün böcekler öldü.Ancak çok az bir kısmı
  ,kalıtsal özelliklerinden dolayı zarar görmediler.Bu özellikteki böceklerin sayısı zamanla arttı.

  Canlıların yaşama şansını çevre belirler.Yaşanılan ortama uyum sağlayan canlılar
  o ortamda yaşayabilir.Uyum sağlayamayanlarsa yok olur.Bu olaya doğal seleksiyon denir.

  Çeşitli yöntemlerle insanların yararı için daha verimli bitki ve
  hayvan ırklarının elde edilmesinde uygulanan seçilime yapay seleksiyon denir.Uzun yıllar
  önce yaşamış canlılardan,mutasyonlar ve doğal seleksiyonlar sonunda değişerek bugün yaşayan
  canlıların oluşmasına evrimleşme denir.Evrim teorisi,türlerin uzun bir zaman süreci içerisinde
  kalıtsal yönden farklılaşarak ortam koşullarına uyum sağlayan yeni türlerin oluştuğunu
  savunur.Lamarck sonradan kazanılmış,kalıtsal olmayan karakterlerin gelecek kuşaklara aktarılması yoluyla evrimleşme
  olduğunu düşünmüştür.Doğal seleksiyon yoluyla evrimleşme olayının gerçekleştiğini savunan ilk bilim
  adamı ise Charles Darwin’dir.Darwin’e göre mutasyonlar sonucunda yeni karakterler kazanmış
  olan canlılardan çevre koşullarına uyum gösterenler yaşarken uyum gösteremeyenler yaşamlarını
  sürdüremeyerek ortadan kalkarlar.

  LAMARCK’A GÖRE:

  Eskiden zürafaların boyunları
  kısaydı.Ağaçların yaprakarına yetişebilmek için sık sık boyunlarını uzatıyorlardı.Bu nedenle boyunları
  gittikçe uzadı.Bunların yavrularının boyunları daha uzundu.Bunlarda besin sağlamak için boyunlarını
  sık sık uzatıyorlardı.Boyunun sık sık uzaması,bugün yaşayan zürafaların boyunlarının uzun
  olması ile sonuçlandı.

  DARWİN’E GÖRE:

  Eskiden zürafaları boyunları farklı uzunluklardaydı.Bu
  farklılık kalıtsal yapılardan kaynaklanıyordu.Doğal seleksiyon sonucunda uzun boyunlu olanlar hayatta
  kaldı.Kısa boyunlu olanlar ise yaşayamadı.En sonunda,yalnızca uzun boyunlu zürafalar hayatta
  kalabildi ve bunlar çoğalarak gelecek kuşaklarda uzun boyunlu zürafaların ortamda
  yaygınlaşmasına neden oldular.
+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi