Cumhuriyet döneminde kavuştuğumuz hak ve hürriyetler nelerdir

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Cumhuriyet döneminde kavuştuğumuz hak ve hürriyetler nelerdir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  Suskun Karizma
  Özel Üye

  Cevap: Cumhuriyet’in getirdiği temel hak ve özgürlükler

  DEĞİŞTİRİLEMEZ TEMEL HÜKÜMLER


  Anayasa'nın 4 üncü maddesine göre; Devletin şekli Cumhuriyetin nitelikleri Devletin bütünlüğü resmi dili bayrağı millî marşı ve başkenti ile ilgili 1 2 ve 3 üncü maddelerindeki hükümler değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.
  Anayasa ile kesin güvence altına alınan bu temel hükümler şöyle sıralanıyor :

  Madde 1- Türkiye Devleti bir cumhuriyettir.
  Madde 2 - Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı Atatürk milliyetçiliğine bağlı başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik laik ve sosyal bir hukuk Devletidir.
  Madde 3 - Türkiye Devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir.
  Bayrağı şekli kanununda belirtilen beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Millî marşı "İstiklâl Marşı"dır. Başkenti Ankara'dır.
  DEVLETİN GÖREVLERİ
  Anayasaya göre Devlet "Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü ülkenin bölünmezliğini Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak kişilerin ve toplumun refah huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya insanın maddî ve manevî varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya
  çalışmakla görevlidir.
  EGEMENLİĞİN KULLANILMASI
  Egemenlik kayıtsız şartsız Milletindir. Türk Milleti egemenliğini Anayasanın koyduğu esaslara göre yetkili organları eliyle kullanır.
  Egemenliğin kullanılması hiçbir surette hiçbir kişiye zümreye veya sınıfa bırakılamaz. Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz. (Md.6)

  Yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Bu yetki devredilemez. (Md. 7) Yürütme yetkisi ve görevi Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından Anayasa ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir. (Md. 8)

  Yargı yetkisi Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır. (Md. 9)

  KANUN ÖNÜNDE EŞİTLİK
  Herkes dil ırk renk cinsiyet siyasî düşünce felsefi inanç din mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.
  Hiçbir kişiye aileye zümreye ve sınıfa imtiyaz tanınamaz.
  Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.
 3. 3
  Ziyaretçi
  Çok teşekkürler sizlere güzel hazırlamışsınız+ Yorum Gönder
cumhuriyet yönetimi ile kavuştuğumuz haklar ve hürriyetler nelerdir,  cumhuriyetle kavuştuğumuz hak ve özgürlükler,  yönetimiyle kazandığımız hak ve hürriyetler nelerdir,  cumhuriyet ile kazandığımız hak ve özgürlükler nelerdir,  cumhuriyet yönetimiyle hak ve hürriyetler
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 5 kişi