Zıt ve eş anlamlı kelimeler

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Zıt ve eş anlamlı kelimeler ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Zıt ve eş anlamlı kelimeler

 2. 2
  İlk Yolcu
  Bayan Üye

  Cevap: zıt ve eş anlamlı kelimeler nedir

  Zıt Anlamlı Kelimeler

  Anlamca birbirinin karşıtı olan kelimelerdir.
  Siyah-beyaz, uzun-kısa, aşağı-yukarı, ileri-geri, var-yok, gelmek-gitmek,

  Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur. Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı satılmaz.
  “sevinmek” karşıtı sevinmemek değil “üzülmek”tir.

  Kelimeler arasındaki karşıtlık cümledeki kullanıma göre değişir.
  “doğru” kelimesinin zıt anlamlısı bir cümlede “eğri” olurken, diğerinde “yanlış” olabilir.

  İki kelimenin (kökeni ne olursa olsun) anlamdaş, yakın anlamlı veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekir. Meselâ, siyah ile beyaz, ancak ikisi de gerçek (temel) anlamda oldukları zaman zıt anlamlı olurlar. Hafif olmayan anlamındaki “ağır” kelimesinin ağır olmayan anlamındaki “hafif”le zıt anlamlı olabilmesi için ikisinin de gerçek (temel) anlamda kullanılması gerekir.

  acemi----- usta
  aktif----- pasif
  azami----- asgari
  artı----- eksi
  açık----- kapalı
  alçak----- yüksek
  alt------ üst
  ağır------- hafif
  acı------ tatlı
  arka------ ön
  azalmak------ çoğalmak
  afacan------- uslu
  alçak gönüllü------- kibirli
  alıcı------ satıcı
  anormal------ normal
  ak------- kara
  ast------- üst
  atılgan------ çekingen
  aşağı------ yukarı
  aynı------- farklı
  aydınlık------- karanlık
  bekâr------ evli
  bolluk------ kıtlık
  borç------ alacak
  bulanık------ duru
  başlamak------ bitirmek
  büyük------ küçük
  batı------ doğu
  barış------ savaş
  bağımsızlık------ tutsaklık
  çekmek------ itmek
  galip------ mağlup
  genç----- yaşlı
  güzel------ çirkin
  gerçek----- sahte
  hatırlamak----- unutmak
  hırçın------ uysal
  hızlı----- yavaş
  ıssız------ kalabalık
  iniş----- çıkış
  ilk----- son
  indirim----- zam
  iyi----- kötü
  iç ----- dış
  ince----- kalın
  katı----- yumuşak
  kaybetmek----- bulmak
  keder----- neşe
  kalabalık----- tenha
  kuru------ yaş
  kış----- yaz
  kıt ------ bol
  kirli------ temiz
  medeni ------ ilkel
  ödül------ ceza
  nazik------ kaba
  negatif------ pozitif
  minimum------ maksimum
  neşeli------ üzgün
  övmek------ yermek
  pahalı------ ucuz
  ret----- kabul


  Eş Anlamlı Kelimeler

  Aynı varlık ya da kavramı karşılayan farklı sözcüklere “eş anlamlı kelimeler ” denir.

  Eş anlamlı kelimeler yazılışla*rı farklı, anlamları ise aynıdır.

  Eşanlamlı kelimeler aynı kavra*mı karşılar, biri diğerinin yerine kullanılabilir; aralarında hiçbir anlam farkı yoktur. Çoğunlukla bir dile başka dillerden gelen sözcükler ile o dilin kendi söz varlığında*ki sözcükler arasında eş anlamlılık görülür.

  Eşanlamlı kelimeler; yazılış şekiller ve söylenişleri aynı fakat anlamları farklı olan kelimelere denir

  Eşanlamlı kelimelere şunlar örnek olarak verilir.

  ihtiyaç-gereksinim
  sene-yıl
  matem-yas
  İmtihan-Sınav
  yetenek---kabiliyet
  uygarlık---medeniyet
  okul- mektep
  hekim- doktor
  hatıra- anı
  hediye- armağan
  çağrı-davet
  emniyet-güven
  önder-lider
  misafir- konuk
  okul- mektep
  siyah- kara
  Yaşlı- ihtiyar
  yetenek- beceri
  istikbal - gelecek
  İlave-Ek
  Öykü-Hikâye
  Vazife-Görev
  Esir-Tutsak
  Doğa-Tabiat
  Aş-Yemek
  Rüya-Düş
  sevinç-mutluluk
  yıl -sene
  sevinçli-neşeli
  cimri-pinti
  ırmak-nehir
  dost-arkadaş
  hısım-dost
  armağan-hediye
  siyah-kara
  problem-sorun
  cevap-yanıt
  soru-sual
  işçi-amele
  yel-rüzgar 3. 3
  Ziyaretçi
  bu siteyi seviyorum aradığım her şeyi bana veriyor+ Yorum Gönder
zıt ve eş anlamlı kelimeler,  eş ve zıt anlamlı kelimeler,  bozuk z
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 7 kişi