Doğal Afetler Ve Türkiye için Riskleri Nelerdir

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Doğal Afetler Ve Türkiye için Riskleri Nelerdir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Doğal Afetler Ve Türkiye için Riskleri Nelerdir

 2. 2
  İlk Yolcu
  Bayan Üye

  Cevap: doğal afetler ve türkiye için riskleri nelerdir


  Türkiye arazi yapısı, yer şekilleri ve meteorolojik koşullarının olumsuzluğu sebebiyle sık sık büyük doğal afetlerle karşı karşıyadır.
  Doğal afetler ülkemizin ekonomik ve sosyal yapısında önemli yaralar açmaktadır.
  Hızlı nüfus artışı ve yerleşme yerlerindeki düzensiz gelişmeler doğal afet zararlarını artırmaktadır.

  Yurdumuz yeryüzünün aktif deprem deprem kuşaklarından biri olan Alp-Himalaya kıvrım sisteminin Akdeniz deprem kuşağında yer almaktadır.

  Deprem Bölgeleri Haritası'na göre,
  Yurdumuzun %92‘si
  nüfusumuzun %95'i
  büyük sanayi merkezlerinin %98'i
  ve barajlarımızın %93'ü deprem bölgesinde bulunmaktadır.
  Türkiye’de deprem bölgelerinin dağılışı ile fay (Kırık) hatlarının dağılışı arasında paralellik vardır.
  Bu fay hatlarının oluşmasında Anadolu Yarımadası’nın Avrasya, Arap ve Afrika levhaları arasında bulunması önemli bir etkendir.
  Ülkemizdeki ana fay hatlarının oluşmasında özellikle Arap levhasının Anadolu Yarımadası’nı sıkıştırması etkili olmuştur.
  TÜRKİYE'DE DEPREM BÖLGELERİ
  Kuzey Anadolu Deprem Kuşağı: Saros Körfezinden başlar, Marmara denizinden geçtikten sonra Kuzey Anadolu Dağlarının güneyini takip ederek Van Gölünün kuzeyine doğru uzanır.
  Batı Anadolu Deprem Kuşağı: Güney Marmara’dan başlar Ege Bölgesi’ndeki çöküntü ovalarını takip eder.
  Güney Anadolu Deprem Kuşağı: Hatay’dan başlar, Güney Anadolu Toroslar'ını takip ederek Van gölünün güneyine doğru devam eder.

  DEPREM TEHLİKESİNİN AZ OLDUĞU YERLER
  Konya, Karaman, Taşeli Platosu ve İçel çevresi.
  Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nin güneyi (Mardin-Ş. Urfa çevresi)
  Trakya'da Ergene havzası ve Yıldız Dağları,
  Doğu Karadeniz kıyıları ve Batı Karadeniz’de Sinop çevresi deprem tehlikesinin az olduğu yerlerdir.

  KÜTLE HAREKETLERİ

  Türkiye’de doğal afetlerin yaklaşık % 20’sini kütle hareketleri oluşturur.
  Kütle hareketi, çeşitli nedenlerden dolayı geniş veya dar bir arazi parçasının yer değiştirmesi olayıdır.
  Kütle hareketlerinin en önemlileri heyelan ve kaya düşmesidir.

  Yurdumuzda heyelanlar en çok Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu Fay Kuşaklarında görülmektedir
  En fazla görüldüğü dönem ilkbahardır. Sebebi, kar erimeleri ile toprağın suya doygun hale gelmesidir.
  En çok kaya düşmesi olayına ise Nevşehir, Kayseri ve Erzincan dolaylarında rastlanmaktadır.

  SEL ve TAŞKIN

  Ülkemizde depremlerden sonra en büyük ekonomik kayıplara neden olan doğal afetler sel ve taşkınlardır.
  Bu olayların oluşumunu ve şiddetini etkileyen en önemli etken yağıştır.

  SEL ve TAŞKIN OLAYININ NEDENLERİ;

  Ülkemizde sel ve taşkın olayı en fazla Karadeniz Bölgesi’nde görülür. Bu durum üzerinde her mevsim bol yağışın olması ve arazinin engebeli olması etkilidir.
  Büyük şehirlerimizde de sel ve taşkın olayları fazla görülmektedir. Bu durumun başlıca nedeni aşırı nüfus artışı ve yetersiz alt yapıdır.

  TÜRKİYE’DE ÇIĞ SORUNU

  Çığ, genellikle bitki örtüsü olmayan engebeli, dağlık arazilerde, vadi yamaçlarında tabakalar halinde birikmiş olan kar kütlesinin iç veya dış kuvvetlerin etkisi ile yamaç eğim yönünde gösterdiği akma hareketidir.

  TÜRKİYE’DE ÇIĞ OLAYININ MEYDANA GELMESİNDE;
  Kar örtüsü üzerine yağmurun yağması,
  Mevcut kar örtüsü üzerine bir defada 20-25 cm' den fazla kar yağması,
  Şiddetli tipi sonrası 36 saatten uzun süren ılık bir havanın esmesi,
  Yamaç eğiminin fazla olması, En riskli eğim değerleri 28 - 45 dereceler arasıdır.
  Bitki örtüsünün zayıf olması,
  Deprem ve beşeri nedenlere bağlı titreşimler (kayakçı, silah, araç gürültüsü gibi) çığa neden olmaktadır.
  Türkiye’de çığ olayı Doğu ve G.Doğu Anadolu Bölgeleri ile Karadeniz Bölgesi’nin iç kesimlerinde fazladır.
  Bu bölgelerdeki mezra tipi yerleşim birimlerinin çoğu çığ tehdidi altındadır.
  Ülkemizde hemen her yıl görülen çığ olayları can ve mal kayıplarına, yolların kapanmasına, doğal ekosistemlerin zarar görmesine, enerji ve iletişim hatlarının kopmasına yol açmaktadır.  ORMAN YANGINLARI

  Ülkemiz ormanlarının büyük bir bölümü bulunduğu coğrafya ve sahip olduğu iklim özellikleri sebebi ile yoğun bir yangın tehdidi altında bulunmaktadır.
  Akdeniz ve Ege Sahillerinden İstanbul’a kadar uzanan kıyı bandı orman yangınları bakımından en riskli bölgedir.
  Ülkemizdeki orman yangınlarının % 90’ ı bu bölgede meydana gelmektedir.
  Orman yangınlarının meydana gelmesinde, şiddeti ve süresi üzerinde meteorolojik koşullar önemli bir rol oynamaktadır.
  Ormanlarımızın % 60 ‘ı yangın riski altındadır.
  Ülkemizde orman yangınları sıcaklığın yüksek buna karşılık nemin düşük olduğu yaz mevsiminde artış göstermektedir.
  Yangınların % 80’i Haziran - Ekim döneminde çıkmaktadır.
  Ülkemizde orman yangınlarının fazla çıktığı Akdeniz ve Ege Bölgelerinde yangın sezonunda tam bir kuraklık etkisi sürmekte ve orman yangınları için büyük bir risk ortaya çıkmaktadır.
  Türkiye'de yangınların, yüzde 96'sı insan eliyle çıkmakta, yüzde 4'ü ise doğal nedenlerden (yıldırım) kaynaklanmaktadır.
  Orman içinde şeritler halinde ağaçsız alanlar oluşturulmalı,
  Kısa sürede yangına müdahele edecek ekiplerin yetiştirilmesi,
  Ormanda denetlenen alanlar dışında piknik yapılmasına müsaade edilmemesi,
  Orman yangını riski fazla olan alanlarda söndürme uçakları bulundurulmalı,
  Ormanlardan geçen ve yangına neden olan enerji nakil hatlarının yeraltına alınması gibi önlemler alınmalıdır.
  Yangın ihtimali fazla olan yerlerde havadan söndürme yapmak için uçak-helikopter olmalı. Bunun için su imkanı olmayan yerlerde havuzlar oluşturulmalı. 3. 3
  Ziyaretçi
  4.sınıftan beri sizin sitenizi kullanıyorum şuan 6.sınıftayım sizleri çok seviyorum güzel bilgiler veriyorsunuz+ Yorum Gönder
doğal afetler ve türkiye için riskleri,  türkiyede doğal afetler ve oluşturduğu riskler,  türkiyede doğal afetler ve riskleri,  dogal afetler ve turkiye icin riskleri,  türkiyede dogal afetler ve riskleri
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi