Yıldız kayması nedir

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Yıldız kayması nedir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Yıldız kayması nedir
  Soru: biliyorsunuzki dünyada pek çok yani insanların çok dilekleri olsada yıldız kayıp onları yerine getirmemek özellikle çocuklöarı kandırıp yıldız kaydı dilek tut diye kandırmamalı büyüyünce çocuklarınızın çocukların olacak o da ona söyliyip birbirlerini kandırcaklar ve buna herkez engel olmalı çocukları kandırmamalıyız eğer yıldız kayınca çocuğun bir dilek tutunca onu sen gerçekleştirmelisin her babaya söylüyorum.......

  .....SaĞoL........
  ? 2. 2
  İlk Yolcu
  Bayan Üye

  Cevap: Yıldız Kayması Nedir Kısaca

  Gökyüzünde çıplak gözle gözlemlenebilen en ilginç olaylardan biri akan yıldız veya kayan yıldızlardır. Kayan yıldız, Dünyaya düşen gök taşlarının (meteor) atmosfere hızla girdiğinde hava sürtünmesi ile ısınıp yanması sonucu gökyüzünde çizgi boyunca hızla giden parlak bir tanecik şeklinde görülmesidir. Genellikle oluşan yüksek ısı nedeniyle gök taşı yeryüzüne inmeden yanıp yok olur. Nadiren ve eğer göktaşı yeterli büyüklükte ise yeryüzüne erişebilir ve düştüğü noktada hasara ve hatta krater oluşmasına neden olabilirler.
  Tüm gökyüzünde saatte ortalama 5 ila 10 kayan yıldız oluşur. Fakat meteor yağmuru sırasında bu rakam bir misli kadar artar ve gökyüzünde bir noktadan çıkan (bu noktaya radiant denir) bir seri kayan yıldız şeklinde gözlenir. Bazen sayıları saatte 100’ü aşar. Leonids adlı yağmur ise 33 yılda bir oluşur ve dakikada 1000’den fazla kayan yıldız gözlenir. 3. 3
  İlk Yolcu
  Bayan Üye
  Yıldız kayması hakkında bilgi

  "Andolsun ki biz, göğü yıldızlarla bezedik ve bazılarıyla şeytanların taşlanmasını sağladık. Onlara alevli ateş azabını hazırladık." (Mülk Suresi, 67/5)

  Şihab (Kayan Yıldız, Düşen Meteorit) :

  Cenâb-ı Hak, bu âyette, cin ve şeytanlara birer roket anlamında fırlatılan yıldızlardan, meteoritlerden söz ederken «rücû-men li'ş-şeyatin» sözünü kullanmıştır. Hicir Sûresi 18, Saffat Sûresi 10, Cin Sûresi 8,9. âyetlerle «şihab» ve «şühüb» isimlerini kullanmıştır. Uzayda meydana gelen olayların bir kısmını rasathanelerdeki gözlemlerle tespit edip onları astrofizik açısından değerlendirebiliyoruz. Ancak bu olayların içyüzünün dayalı olduğu hikmeti bilemiyoruz. Çünkü biz insanların bu husustaki bilgimiz deney ve gözleme dayanmaktadır. Oysa her olayda yer alan görevli meleklerin önceden programlandığı şekilde olayları düzenledikleri bir gerçektir.

  Biz meteoritlerle ilgili, ancak güneş sisteminde ve ona çok yakın olan sistemlerde yer alan ve bir çoğu hakkında belirli, yani hesaplanmış yörüngeler üzerinde hareket eden gök cisimlerinin bulunduğunu tespit edebiliyoruz. Oysa diğer sistemlerde sayısı, belirsiz buna benzer olaylar cereyan etmektedir. Cenâb-ı Hak, İlgili âyetle bu meteoritler hakkında bilgi vermekte ve sebeplerinden birini açıklamaktadır.

  Bilindiği gibi, kâfir olan cinler ve bir de şeytanlar ışından yaratılmışlardır. Göklere çıkma yeteneğine sahiptirler. Fezada yine sayısı belirsiz melekler, emir ve komuta zincirinde ilâhî buyruk gereği devamlı haberleşme halindedirler. Şeytan ve kâfir cinler bu esrarlı âlemde inen haberleri dinlemek isterler. Oysa bu onlara yasak kılınmıştır. Yükselmeye başladıkları zaman «şihab» denilen meteoritler birer roket veya nükleer başlıklı füze gibi onlara fırlatılır ve böylece geri dönmeleri sağlanır.

  Olayın içyüzü astrofizik açısından bilinmese de kâinatın çok mükemmel işleyen düzenine bakıp bu olaya inanmak gerekir.

  Meteoritlerin kendi ışınları yoktur. Dünya çekim alanına girenleri atmosferde sürtünmeden dolayı akkor haline gelir; kimi parçalanıp toz haline girerken, kimi de yeryüzüne düşebilmektedir.

  Konuya astrofizik (yani fizik ilminin astronomiye uygulandığı ilim dalı), astronomi ve astronomik uzaklıklar açısından bakıldığı zaman, kâinatın büyüklüğü, ilâhî kudretin sınırsızlığı çok daha rahat anlaşılabilir.

  Yalnız Samanyolu denilen galaksiye bakılınca, en az yüz milyon yıldızın onu oluşturduğu görülür. Güneş ise bu yıldızlardan sadece biridir. Şüphesiz bu galaksiden başka uzayda birçok galaksiler vardır. Onlardan bir kısmı o derece uzaktır ki ışıkları bize yüz milyonlarca yılda ancak ulaşabilmektedir. Bu da kâinatın akıl almaz büyüklükte olduğunun bir başka belgesidir.

  Yapılan astronomik hesaplara göre, en parlak yıldız olan Sirius, dünyamızdan sekiz ışık yılı, yani 75 684 400 000 000 km. uzaklıktadır.

  Günümüzde yıldızlar hakkında bilgi edinmenin başlıca dört metodu söz konusudur. Tayf analizi, Dopper etkisi, fotometre ve fotoğraf..

  İlgili âyetle, gerekli metotlarla araştırma yapılmasına işaret edilmekte ve insan aklı harekete geçirilmek istenmektedir. (Bk. Celal Yıldırım, İlmin Işığında Asrın Kur’an Tefsiri, Anadolu Yayınları: 12/6292-6293.)+ Yorum Gönder
yıldız kayması nedir,  yıldız kayması nedir kısaca,  yıldız kayması nedir kısaca bilgi,  yıldız kaymasının anlamı,  yildiz kaymasi nedir
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 3 kişi