Buluş Yapan insanlar Hangi özelliklere Sahiptir

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Buluş Yapan insanlar Hangi özelliklere Sahiptir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Buluş Yapan insanlar Hangi özelliklere Sahiptir

 2. 2
  Asel
  Özel Üye

  Cevap:
  Buluş Yapan Insanların Özellikleri

  Buluş yapan bilim adamlarının ortak özellikleri nedir

  Bilim Adamının Özellikleri
  Bilim adamı meraklıdır ve iyi bir gözlemcidir.
  Bilim adamı karalıdır.
  Şüphecidir.
  Çalışmalarının sonucuna ulaşıncaya kadar sürdürür.
  Bilim adamı objegtif ve titizdir.
  Zamanını verimli kullanır.
  Düşünen ve yeni fikirler üreten bir insandır.
  Diğer bilim adamlarıyla iş birliği içindedir.

  Bilimsel Yöntem
  Bir plan dahilinde gözlem ve deneylere dayanarak bilimsel gerçekleri ortaya koyan çalışmadır.Bilimsel yöntemin temeli sorular yöneltmek ve sorulara yanıt aramaktır.

  Bir bilim adamı bilimsel yöntemle bir problemi çözerken şu yolu izler:

  1-Problemin belirlenmesi
  2-Gözlem yaparak verilerin toplanması
  3-Hipotezin kurulması
  4-Hipoteze dayalı tahminler yapılması
  5-Kontrollü deneyler yaparak hipotezin doğrulanması
  6-Deneylerin sonucuna genellemeler yapılması.
  7-Teori ve kanun.

  Gözlem
  Doğru olaylar hakkında duyu organları veya araç gereç yardımıyla elde edilen gerçek bilgilere gözlem denir.Gözlem ikiye ayrılır:
  1-Nitel gözlemadece duyu organlarıyla yapılır.Yanılma payı yoktur.Sonuç kesindir.
  Örnek:Şekerin suda çözülmesi
  2-Nicel gözlem:Ölçü aletleriyle yapılır.Yanılma payı yoktur.Sonuçlar kesindir.Ayrıntılıdır.Bu yüzdende güvenilir.
  Örnek:Terazi ile ağırlığın belirlenmesi

  Hipotez (Varsayım)
  Probleme konulan geçici çözüme hipotez denir.hipotez problemi çözmek için yapılan araştırma ve gözlemler sonucu elde edilen bilgilerin yardımıyla kurulur.

  Hipotezin Başlıca Özellikleri:
  Eldeki bütün verilere uygun olmalı ve onları açıklamalıdır.
  Yeni gerçeklerin tahminine olanak sağlamalıdır.
  Probleme çözüm önermelidir.
  Deney ve gözlemlere açık olmalıdır.
  Yeni deney ve gözlemlerle denenebilir olmalıdır.
  Hipotezin Muhtemel Üç Sonucu Vardır
  1-Doğrudan kanıtlanıp doğrudan geçerli haline gelebilir bir hipotez gözlem ve deneylerle doğrulanırsa teori değil gerçektir.
  2-Yeni gerçeklerle desteklenerek teori veya kanun haline gelebilir.
  3-Çürütülüp terkedilir.

  Tahmin(yargı)
  Tahmin hipotezden mantık yoluyla çıkan sonuçtur.Tahmin eğer ......... ise ........ ‘dır Kalıba uygun olarak yapılır.

  Kontrollü Deneyler
  Deneye etki eden tüm faktörler sabit tutularak her seferinde sadece bir faktörde değişiklik yapılarak düzenlenen deneylere kontrollü deneyler denir.Kontrollü deneyler hipotezin yeterlilik ve gerçekliliğinin araştırılması amacıyla yapılır.

  Teori
  Yeni bulgularla desteklenmiş olduğu bilim adamlarının çoğu tarafından kabul edilen hipoteze denir.Genel olarak doğrudurlar. Mutlak ve kesin sonuç değildir. Teoriler çürütülerek terk edilirler.
 3. 3
  Ziyaretçi
  çok güzel bir site ödevime yardımcı oldunuz+ Yorum Gönder
buluş yapan insanlar hangi özelliklere sahiptir,  yeni buluslar yapan insanlar ne gibi özelliklere sahiptir,  bilimsel bir buluşun gerçekleştirilmesi için bilim adamının hangi özelliklere sahip olması gerekir,  yeni buluslar yapaninsanlarin ne gibiozeliklere sahip,  buluş yapan insanların en önemli özellikleri
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 4 kişi