Şeytan isimleri Ve Anlamları

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Şeytan isimleri Ve Anlamları ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  Asel
  Özel Üye

  Cevap:
  Şeytan Isimleri Ve Anlamları

  Şeytanın 99 adı

  1- abaddon; (ibranice) helak edici demektir.
  2- adramelech; eski filistin'de bir şehir halkı olan sâmiriler'de şeytan.
  3- ahpuch; eskiden orta amerika yerlilerinin ileri uygarlığa sahip bir aşireti olan mayalar'da şeytan.
  4- lucifer; latince ''ışık taşıyıcı'', ''ışık getirici'' anlamlarına gelen lucifer, sabah yıldızı olarak bilinip adı venüs gezegenine verilse de sonradan şeytan olarak kabul edilmiştir.
  5- amon; eski mısırlılar'ın koç-başlı hayat ve üreme tanrısı.
  6- apollyon; şeytan'ın yunanca eş anlamlısı, baş şeytan. apollon'un adı ''yok etme'' anlamına gelen apollumi'den türemiştir.
  7- asmodeus; ibranice şehvet ve lüks şeytanı, menşe itibarıyla ''adaletin yaratıcısı''.
  8- astaroth; fenikeliler'in şehvet tanrıçası, babilliler'in iştar'ının dengi.
  9- azazel; (ibranice) insana savaş silahlarını yapmayı öğreten, her türlü güzelleştiriciyi ortaya çıkarıp tanıtan iblis.
  10- baalberith; kenanlılar'ın ahid tanrısı, -ki o daha sonra bir şeytan olarak telakki edilmiştir.
  11- balaam; ibranice hırs ve tamah şeytanı.
  12- baphomet; templier şövalyeleri tarafından şeytan'ın sembolü olarak tapınılmıştır.
  13- bast; eski mısırlılar'ın, kedi tarafından temsil edilen zevk tanrıçası.
  14- beelzebub; (ibranice) sinekler'in tanrısı, eski mısırlılar'ın kutsal saydıkları bokböceği (scarab) sembolizminden alınmıştır.
  15- behemoth; çöllerde yaşayan bir canavar olarak leviathan'la
  ilişkilidir, şeytan'ın bir fil şeklinde ibranice şahıslaşmışıdır.
  16- beherit; şeytan'ın süryanice ismidir.
  17- bile; keltçe cehennem tanrısı demektir.
  18- chemosh; moabitler'in ulusal tanrısıdır, daha sonra
  bir şeytan olmuştur.
  19- cimeries; siyah bir ata biner ve afrika'yı yönetir.
  20- coyote; amerika kızılderilileri'ne ait bir şeytan.
  21- dagon; eski filistinlilere ait deniz intikam şeytanı.
  22- damballa; zencilere ait yılan tanrı.
  23- demogorgon; şeytanın yunanca ismidir, ölümlüler tarafından bilinemeyeceği söylenmiştir.
  24- diabolus; (yunanca) ''aşağı doğru akıcı'' demektir.
  25- dracula; şeytan'ın romalılara ait ismi.
  26- emma-o; japonca cehennem'in idarecisi demektir.
  27- euronymous; yunanlılar'da ölüm prensi.
  28- fenriz; loki'nin oğlu, bir kurt olarak tanımlanmıştır.
  29- gorgo; demogorgon'ın belirsiz şekli, şeytan'ın yunanca ismi.
  30- haborym; şeytan'ın ibranice eş anlamlısı.
  31- hecate; yunanlılar'a ait yeraltı dünyası ve büyücülük tanrıçası.
  32- ishtar; babilliler'e ait verimlilik tanrıçası.
  33- kali; (hindu) şiva'nın kızı, eşkıyalar'ın baş rahibesi.
  34- lilith; ibranice dişi şeytan demektir, âdem'in, kendisine ipleri öğreten ilk eşi olduğu söylenmektedir.
  35- loki; felemenkliler'e ait şeytan, iskandinav mitinde thor'un üvey kardeşi, odin'in oğlu. thor'un çekici mjolnir'i alarak gücüne sahip olmak ister.
  36- mammon; aram veya eski suriye'ye ait zenginlik ve kazanç tanrısı.
  37- mania; etrüskler'in cehennem tanrıçası.
  38- mantus; etrüskler'in cehennem tanrısı.
  39- marduk; babilliler'in şehir tanrısı.
  40- mastema; şeytan'ın ibranice eş anlamlısı.
  41- melek taus; yezîdîlerde şeytan.
  42- mephistopheles; (yunanca) aydınlıktan sakınan demektir. goethe'nin faust adlı eserinde şeytan'ın eş anlamlısı olarak adı geçer.
  43- metztli; aztekler'de karanlık (gece) tanrıçası.
  44- mictian; aztekler'de ölüm tanrısı.
  45- midgard; loki'nin oğlu, bir yılan olarak tasvir edilmiştir.
  46- milcom; ammoniler'de şeytan.
  47- moloch; fenikeliler'de ve kenanlılar'da şeytan.
  48- mormo; (yunanca) cadıların kralı, hecate'nin eşi.
  49- naamah; ibranice dişi baştan çıkarma şeytanı.
  50- nergal; babilliler'de hades tanrısı.
  51- nihasa; amerika kızılderilileri'nde şeytan.
  52- nija; polonyalılar'da yeraltı dünyası tanrısı.
  53- o-yama; şeytan'ın japonca ismi.
  54- pan; yunanlılar'da şehvet tanrısı, daha sonra şeytana isim olarak verilmiştir. yeraltına yakın tanrılardan hermes'in oğlu.
  55- pluto; yunanlılar'da yer altı dünyası tanrısı (bir diğer adı 'hades'). bir yer adı olarak da geçer, hades ülkesinde tanrı hades lanetli ruhları cezalandırır.
  56- proserpine; yunanlılar'da yer altı dünyası tanrıçası.
  57- pwcca; şeytan'ın galliler'e özgü adı.
  58- rimmon; eski suriyeliler'e ait şam'da tapınılan şeytan.
  59- sabazios; frigya kökenli olup dionysus ile özdeşleştirilmiştir, yılan tapınımıdır.
  60- saitan; şeytan'ın, idris'in dilindeki karşılığıdır.
  61- sammael; (ibranice) ''tanrı'nın zehiri'' demektir.
  62- samnu; orta asyalılar'da şeytan.
  63- sedit; amerika kızılderilileri'nde şeytan.
  64- sekhmet; eski mısırlılar'da intikam tanrıçası.
  65- seth; eski mısırlılar'da şeytan.
  66- shaitan; şeytan'ın arapça ismidir.
  67- shiva; (hindu) yok edici demektir.
  68- supay; ınkalar'da yer altı dünyası tanrısı.
  69- t'an-mo; çinliler'de şeytan'ın, açgözlülügün ve isteğin
  karşılığıdır.
  70- dickens, eski ingilizcede şeytanı refere eder.
  71- tlacolteutl; meksika'da, dışkıyla beslenen gunah tanrıçası.
  72- ciuacoatl; meksika'da, geceleri dolaşan ve inlemeleriyle sefalet ve savaşı çağıran, suratının yarısı kırmızı yarısı siyah dişi tanrıça.
  73- artemis; (grek) aynı anda hem bakire, hem bereket tanrıçası hem de büyücüdür. adı ''dokunulmamış, bozulmamış'' anlamına gelen artemes'ten ya da ''kasap'', ''yok edici'' anlamına gelen artamos'tan türetilmiş olabilir.
  74- chicomecoatl; (meksika) vahşi yılan tanrıça. aynı zamanda insanlara yiyecekleri ve çiçekleri bahşeder.
  75- coatlicue; (meksika) guneşin gelini ay tanrıça. aynı zamanda hem çok güzel hem korkunç derecede çirkin, sevecen ve acımasız, meltem ve fırtına, yaşam ve ölümdür.
  76- namuci; (hindu) asla bırakmayan demektir. yalan, şer
  ve nefret tanrısı olmasının yanı sıra, ölüm ve karanlıklar tanrısıdır.
  77- muzungu maya; mozakbik'te 'kötü beyaz adam' anlamına gelen demon.
  78- ouroboros; en eski çağlardan kalan yılan imgesi, sonsuz bir döngü icinde kendi kendini takip eder, tıpkı yin ve yang gibi zıtların buluşmasıdır. yılan iyileştirebilir ve yardım edebilir; yılan yok edebilir.
  79- mara; (ölüm ya da susuzluk) budist mitolojide baştan çıkarıcı.
  80- 2. asurbanipal; 9.yy mezopotamyası'nda acımasızlıkları ve işkenceleriyle ün salmış olan asurlular'ın katliamcı imparatoru (askerlerin bacaklarını kestirip yagmaladığı yerlerdeki insanların derilerini yüzdürüyor, cesetlerini ya da can cekişen bedenlerini güneş altında çürümek uzere yığınlar halinde bırakıyordu).
  81- tiamat; yeryuzunun ilk denizlerinin ya da kaosun tanrıçası.
  82- ereşkigal; eski babil'de 'karanlıkların kraliçesi'. ıshtar'ın kızkardeşidir.
  83- mot; (ibranice) kenan mitinde ölüm tanrısı.
  84- angra mainyu(ya da ehrimen); zerdüşt dininde mutlak kötülük.
  85- ares; eski yunan'da fırtınaların, acımasızlıkların ve köru körüne savaşın tanrısı.
  86- hekate; eski yunan'da chthonic ayinler ve kara büyü tanrıçası; yeraltı, toprak ve hava üzerindeki gücünü simgeleyen üç yüzü vardı.
  87- poseidon; zeus'un oğlu (artemis ve apollon'un kardeşi), denizler hakimi tanrı. deniz, toprak ve gökyüzü üzerinde sahip olduğu gücünü simgeleyen üç çatallı mızrak, şeytan ikonografisine modern ''tırmık'' olarak aktarılmıştır.
  88- nemesis; zeus tarafından görevlendirilen kutsal korunun (nemos) tanrıçası, cezalandırıcı.
  89- typhon; eski yunan'da devasa korkunç ekhidna ile evlenerek kerberos, hydra, khimaira, sphinks, nemea aslanı ve çok sayıda canavarın doğmas|na yol acan dev. yeraltında yaşar ve büyük patlamalarla lav püskürtür. zeus'la sonu gelmez bir savaşa girer. (hydra beş ya da yüz başlı dev bir yılandı ve hades'in (pluto) kapısında bekçilik yapan köpek kerberos'un kimi zaman üç, kimi zaman elli ağzı vardı).
  90- medusa; eski yunan'da sivri dişli ve yılan saçlı demon. yeraltında ya da denizin derinliklerinde yaşayan 3 gorgo'dan biri, sirenler ve harpyalar'la akraba deniz canavarıdırlar.
  91- minotauros; bir boğayla pasiphae'den doğan minos donemi girit'inin iki boynuzlu canavarı.
  92- kharon; etruskler'in ölüm tanrısı. genellikle elinde bir tokmak taşımaktadır ve bununla ölmek uzere olan insanın başına vurur.
  93- belial; (ibranice) şeytan'ın apokaliptik dönemdeki çeşitli isimlerinden biri; mastema, azazel, satanail, sammael, semyaza ya da iblis.bu adların kökenleri farklıdır ve imledikleri varlıklar da, köken ve işlev yönünden birbirinden farklıdır (tum bu adlar arasında en büyükleri iblis'tir).
  94- leviathan; kenanlı lotan'dan türetilen ve babil mitolojisindeki tiamat ve yunan mitolojisindeki hydra'yla ilişkili olan, denizlerde dolaşan yedi başlı ejderha.
  95- erinys; eski yunan'da öç alma tanrıçaları, intikam peşindeki hayalet alastor'la birlikte insanları korkuturlardı.
  96- deccal; apokaliptik yazında iblis'le eşanlamlı olarak kullanılan ve kötülüğün guçlerinin tinsel lideri olan beliar'dan gelir.
  97- demon; yeni ahit'te düşmüş meleklerdir.
  98- haris; arapça şeytan demektir., ''bekçi'' anlamına gelir. diğer isimleri ise; garur, vesvas, hannas, marid, taif, fatin, mezmum, medhur, mekzuf, kefur, kafir, mel'un, hazul, aduvv, mudill ve merid'dir.
  99- satan; ibranice şeytan.
+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi