Taşıma Sistemini Oluşturan Yapıların Adları Nelerdir

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Taşıma Sistemini Oluşturan Yapıların Adları Nelerdir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Taşıma Sistemini Oluşturan Yapıların Adları Nelerdir

 2. 2
  Asel
  Özel Üye

  Cevap:
  Taşıma Sistemini Oluşturan Yapıların Adları Nelerdir

  Vücutta Taşıma Sistemini Oluşturan Yapılar


  TAŞIMA SİSTEMLERİ

  Taşıma sistemleri hücrelerin gereksinim duydukları maddeleri hücrelere taşıyanhücrede oluşan artık maddeleri hücrelerden uzaklaştırarak sabit bir iç çevrenin (homeostazi) devamlılığını sağlayan görevleri üstlenmiştir.Hücreler ile diğer sistemler arası bağlantıyı kuran sistemdir.

  Bitkilerde odun ve soymuk dokunun iletim doku olarak kök ve yapraklar arasında madde iletimini sağlayan doku olduğunu öğrenmiştik.

  Bir hücrelilerde çevre ile madde alış-verişi doğrudan hücre zarı ile gerçekleşir.

  HAYVANLARDA DOLAŞIM SİSTEMİ

  Çok hücreli hayvanlardan sünger sölenterlerin gastrovasküler denilen boşluklarında hücreleri doğrudan çevre ile madde alış verişini gerçekleştirirler.Bu nedenle özel bir dolaşım solunum ve boşaltım sistemleri bulunmaz.

  Omurgasızların çoğu ile omurgalıların hepsinde kalpdamarlar ve kandan oluşan oluşan dolaşımsistemleri vardır.

  TAŞIMA SİSTEMLERİNİ OLUŞTURAN YAPILAR

  1.KALP:

  Kanı atardamarlara pompalayan organdır.Çizgili kaslardan oluşmasına karşın istemsiz çalışır.Kalbin üstteki odacıkları kulakçık(atrium) alt odacıkları karıncık (Ventrikulus) adını alır.Organlardan kulakçıklara gelen kan karıncıklara geçer ve karıncıklardan da tüm organlara dağılır.Kulakçık ve karıncıkların kasılıp (=sistol) gevşemesi (=diastol) birbirine zıttır.Kulakçık ve karıncık arasındaki kapakcıklar kanın karıncıktan kulakçığa geri dönmesinin önler.

  Kalp üç tabakadan oluşur.Kalbin iç yüzeğini örten kan damarsız tek sıralı endotel (epitel doku ve bağ dokudan oluşan perikard iç tabakayı içi kaygan bir sıvı ile dolu olan iki tabakalı bağ dokudan perikard dış tabakayı ikisi arasında yer alan miyokard ise üçüncü tabakayı oluşturur. Miyokard kalbi besleyen kroner damarları ve kasdan oluşmuştur.

  Balıklarda kalp bir kulakçık ve bir karıncıktan oluşmuştur. Kulakçığa gelen kirli kan karıncıklardan temizlenmek üzere solungaçlara gider. Solungaçlardan da bütün vücuda dağılır. Kurbağa ve sürüngenlerde

  İki kulakçık ve bir karıncıktan oluşan üç odacıklık kalp bulunur. Yalnız

  Sürüngenlerde iki kulakcık ve bir karıncıktan oluşan üç odacıklık kalp bu-

  Lunur. Yalnız sürüngenlerde karıncıklarda yarım bir perde bulunur. Bunlar-

  da temiz ve kirli kan karıncıkta karıştığından vücudlarında karışık kan (kirli

  + temiz ) dolaşır.Bu canlılara soğuk kanlı canlılar denir.

  Kuş ve memelilerde dört odacıklı kalbin sağında kirli solunda temiz kan bulunur. Bu canlıların vücut sıcaklığı hemem hemen sabittir.Bunlara da sıcak kanlı canlılar denir. Kalp atış hızını sinirler hormonlar ve sıcaklık etki-

  ler. Otonom sinir sisteminin parasempatik sistemi kalbin atış hızını yavaşla-

  tır. Sempatik sinir sistemi kalp atış hızının arttırır.

  Sinirlerin ve böbrek üstü bezinin salgıladığı adrenalin hormonu ve ti-

  roid bezinin salgıladığı tirokdin hormonu kalp atışını hızlandırır. Ateşli has-

  talıklar da kalp atışını hızlandırır.

  2.KAN:

  Plazma adı verilen ara madde ile kan hücrelerinden oluşan bağ doku-

  dur.

  A)Plazma: Kanın %55’ini oluşturan plazmanın %90’nı sudur. Yapısında sindirim ürünleri (glikoz aminoasit yağ asidi gliserin vitamin) bağışıklık maddeleri özel kan proteinleri ve lipitler endokrin bexlerin salgıladığı hormonlar üre gibi metabolizma artıkları ve iyonlar bulunr.

  B)Kan Hücreleri: Üç çeşit kan hücresi bulunur:

  I.Alyuvar (=erirosit): Kırmızı kemik iliğinin ve karaciğerin oluşturdu-

  ğu çekirdeksiz hücrelerdir. Ölen alyuvarlar karaciğer ve dalak tarafından parçalanır. Mitokondri bulunmadığından fermantasyon ile enerji üretirler.

  Omurgalılarda alyuvar yapılarındaki hemoglobin gibi pigmentler ve enzimler ile CO2 ve CO2 taşımada görevli hücrelerdir. Omurgasızlarda kan pigmentleri plazmada çözünmüş olarak bulunur. Yapısında hemoglobin gibi Fe bulunan hemoerittin Cu bulunan hemosiyanin gibi pigmentlerin görevi de oksijen ve karbondioksit taşımaktır. Bu taşıyıcı pigmentler protein mole-

  külü ile bir metalden oluşmuşlardır. Kan pigmentleri plazmada çözünmüş ol-

  ması kan plazmasının yoğunluğunu arttırdığından kanın akış hızını yavaşlatır

  Kan pigmentleri kanın özel rengini oluşturur.Kan pigmentleri oksijen ile ter-

  sinir tepkimeye girmektedir. Bu özellikleri oksijenin solunum organlarından diğer organlara taşınmasını sağlar. Oksijenin taşınmasına basınç sıcaklık ve pH derecesi etki eder.

  Oksijenin Taşınması:

  Hemoglobinde dört hem grubu vardır. Bu nedenle 4 Oksijen molekü-

  nü kendisine bağlar. Yükseklerde oksijen ve basınç azlığından yeterli ok-

  sihemohlobin oluşmaz. Bu durumda kalp atışları nefes alış-veriş hızla-nır. Organizmada alyuvar ve hemohlobin sayısı artar. Normal koşullarda

  tepkimenin yönünü ortamdaki oksijen konsantrasyonu belirker. Oksijenin

  %98’i oksihemoglobin şekinde %2’si de plazmada çözünmüş olarak taşınır.

  Karbondioksid’in Taşınması:

  Korbondioksit taşınmasında da tersinir olan bu tepkimenin yönünü ortamdaki karbondioksit konsantrasyonu belirler. Alyuvarlarda bulunan kar-

  bonik anhidraz enzimi tepkimenin hızını arttırır. Karbondioksit genellikle alyuvarlarda oluşan bikarbonat iyonu şeklinde şeklinde plazmada taşınır.Az

  miktarda karbondioksid de hemoglobinle birleşerek karboksi hemoglobin şeklinde taşınmaktadır.

  Hemoglobin ortamda CO varsa öncelikle CO ile yoksa Oksijen ile oksijen yoksa karbondioksid ile tepkimeye girmektedir. Bu nedenle CO bulunan havayı solunumda hemoglobin oksijen taşıyamaz. Bu durumda

  Karbon manoksit zehirlenmesi denir.

  II.Akyuvarlar (lökositler) : Antikor ve antitoksin yaparak veya fagositoz yoluyla mikroplara karşı organizmayı koruyan renksiz ve çekirdek-

  Li hücrelerdir.Kemik iliğinde lenf düğümlerinde ve dalakta oluşturulurlar. Yalancı ayaklarıyla hareketlidirler.
+ Yorum Gönder
taşıma sistemini oluşturan yapıların adları,  taşıma sistemini oluşturan yapıların adları nelerdir,  taşıma sistemini oluşturan yapılar nelerdir,  taşıma sistemini oluşturan yapıların adlarını nedir,  tasima sistemlerin adlari nelerdir
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi