Özkütle Birimi Nedir

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Özkütle Birimi Nedir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Özkütle Birimi Nedir

 2. 2
  Asel
  Özel Üye

  Cevap:
  Özkütle Birimi Nedir

  Özkütle Birimi Hakkında Bilgi  özkütle nedir ve birimleri nelerdir

  Bir maddenin sahip olduğu madde miktarına kütle denir. Kütle "m" harfi ile gösterilir.

  Kütle, bir cisimdeki madde miktarının ölçüsüdür. Aynı zamanda cismin hareket etmeye karşı gösterdiği direnç olarak da adlandırılabilir. Kütle her yerde aynı değere sahiptir.

  Kütlenin SI birim sistemindeki birimi kilogram'dır. Bu kg. olarak kısaltılır. Kullanılan diğer birimler gram, ton ve pound'dur. Görelilik teorisine göre duran kütle m ile enerji E arasında E = mc2 bağlantısı olduğundan enerji birimi olan elektronVolt (eV) da kütle için kullanılabilir. Özellikle kütle ve enerjinin birbirine dönüşebildiği parçacık fiziğinde eV sık kullanılmaktadır (yaklaşık 1 eV=1.783 × 10-36 kg).

  Bir maddenin birim hacminin kütlesine özkütle denir. Özkütle "d" harfi ile gösterilir.

  Maddelerin 1 cm küpü'ünün gram cinsinden kütlesine öz kütle denir. özkütle (d) ile gösterilir.

  Kütle (m) ve hacim (V) arasında d=m/v bağıntısı vardır. özkütlenin birimi g/cm3 dür.

  Saf maddelerin (element ve bileşik) öz kütleleri sabittir. Karışımların öz kütleleri ise sabit değildir.

  Bir maddenin öz kütlesinden söz ederken sabit bir sıcaklıktaki öz kütlesinden söz edilmelidir. Sıcaklık değiştiğinde maddenin hacmi değişeceğinden öz kütlesi de değişir. Özellikle gazlardaki değişiklik daha belirgindir.

  Özkütle, maddenin karakteristik özelliği olmasına rağmen yalnız öz kütlesi bilinen bir maddenin hangi madde olduğu anlaşılamayabilir. Bir maddenin hangi madde olduğunun anlaşılabilmesi için birden fazla ayırt edici özelliğinin incelenmesi gerekir.

  Kütlesi artan bir maddenin hacmide artar dolayısıyla,Hacimle kütle doğru orantılı değiştiği için öz kütle değişmez.
+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi