Türkiye'nin Nüfusu Yıllar içinde Nasıl Bir Değişime Uğramıştır

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Türkiye'nin Nüfusu Yıllar içinde Nasıl Bir Değişime Uğramıştır ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  Asel
  Özel Üye

  Cevap:
  Türkiye'nin Nüfusu Yıllar Içinde Nasıl Bir Değişime Uğramıştır


  Ülkemizde nüfus dağılımı her bölgede eşit değildir.
  İç bölgelerden kıyılara; köylerden kente büyük bir göç vardır.
  Türkiye’de nüfusun en yoğun olduğu yer Marmara Bölgesi’dir.
  Türkiye’nin en kalabalık kenti İstanbul’dur.
  Marmara Bölgesi’nden sonra nüfusun en kalabalık olduğu yer Ege Bölgesi’nin kıyı kesimleri ile akarsu vadileridir.
  Son yıllarda, turizmin gelişmesi ile birlikte, Akdeniz Bölgesi’nde nüfus yoğunluğu artmaya başlamıştır. Çukurova, nüfusun en yoğun olduğu bölümdür.
  Karadeniz Bölgesi’nde nüfus kıyılarda yoğunlaşmıştır.
  Kuraklık ve soğuk nedeniyle İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nde nüfus Türkiye ortalamasının altındadır.

  KENTLERE GÖÇ
  Cumhuriyet’in ilk yıllarında nüfusun önemli bir bölümü köylerde yaşıyordu. Köyden kente yaşanan göç nedeniyle bugün kent nüfusu köy nüfusunu geçmiştir.
  Köylerde çocuk doğumlarının fazla olması ama yeterli iş alanı bulunmaması; buna karşın kentlerde sanayinin gelişmesi ile birlikte artan miktarda iş gücü talebi olması köyden kente göçün temel nedenini oluşturmaktadır.
  Kentlerdeki eğitim ve sağlık olanaklarının daha gelişmiş olması da kente göçün önemli nedenleri arasında yer alır.
  Köylerden kente göçün plansız ve kontrolsüz gerçekleşmesi, kentlerin çarpık gelişmesine neden olmuştur.
  Kaçak yapılaşmaya alt yapı hizmeti götürülmesi başka sorunları da beraberinde getirmektedir.
  İlk nüfus sayımı 1927’de yapılmış ve Türkiye’nin nüfusu 13,6 milyon olarak ilan edilmiştir.
  Yalnızca 1940-1945 yılları arasında nüfus artışı olmamış; bunun dışındaki bütün dönemlerde nüfusumuz artmıştır.
  Bugün Türkiye’nin nüfusu 70 milyona yaklaşmıştır.
  Nüfus yoğunluğu ise 18 kişiden 84 kişiye çıkmıştır.
  Türkiye’nin ortalama nüfus artışı yüzde ikidir.
  Nüfus artışının hızlı olması genç ve çalışmayan nüfusun artmasıyla sonuçlanır. Bugün, Türkiye’de her üç kişiden biri öğrencidir. Bu da, kalkınma hızımızı yavaşlatan bir unsurdur.
  Hızlı nüfus artışı kaynakların hızlı tükenmesine de neden olmaktadır.
  Türkiye’nin hedefi, nüfus artış hızını azaltmaktır.

  KIRSALDA YAŞAM
  Türkiye’de kırsal nüfusun önemli bir bölümü köylerde yaşar.
  Türkiye’de 35 bine yakın köy bulunmaktadır.
  İç Anadolu, Marmara ve Ege Bölgeleri’ndeki köylerde evler birbirine yakın kümelenmiştir. Bu tür köylerde daha çok tarım yapılmaktadır.
  Doğu Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz Bölgeleri’ndeki köylerde evler araziye dağılmıştır. Bu tür köylerde daha çok hayvancılık yapılmaktadır.
  Ovalarda yerleşen köylerde daha çok sebze-meyve ve sanayi bitkileri yetiştirilir.
  Dağ köylerinde hayvancılık önemlidir.
  Ege ve Akdeniz kıyılarında turizm gelişmektedir.
  Köylerde eğitim, sağlık ve ulaşım sorunları vardır.

  KENTLERDE YAŞAM
  Türkiye’de nüfusun yarıdan fazlası kentlerde yaşamaktadır.
  Türkiye’de büyük kentlerin dışındaki kentler tarımla geçinir.
  Büyük kentlerde sanayi ve ticaret gelişmiştir.
  Kentlerin en büyük avantajı eğitim, sağlık, ulaşım, iletişim ve kültür olanaklarının çok olmasıdır.
  Türkiye’’de kentlerin en büyük sorunu, kontrolsüz göç nedeniyle oluşan çarpık kentleşmedir.
  Çarpık kentleşme konut yetersizliği, susuzluk, kirlilik ve alt yapı yetersizliği gibi birçok sorunu da beraberinde getirmektedir.
  Çarpık kentleşme okullarda da kalabalık sınıflar olarak kendini göstermektedir.
  Kentlerdeki olumsuzlukları gidermek için kontrolsüz göçü durdurmak kaçınılmazdır.
+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi