Mehir Miktarı Ne Kadardır

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Mehir Miktarı Ne Kadardır ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  Asel
  Özel Üye

  Cevap:
  Mehir Miktarı Ne Kadardır

  Mehir olarak verilecek mal ister belirlensin, ister belirlenmesin, kocanın onu vermesi gerekir. Hatta taraflar mehir verilmemesi konusunda anlaşsalar bile, erkek az veya çok kadının mehrini vermekle mükelleftir. Çünkü mehir Allah`ın emridir.


  Kur`an şöyle buyurur: `Evlendiğiniz kadınlara mehirlerini gönül hoşluğu ile verin.`2 Peygamber Efendimiz(asm) bütün evliliklerde mehrin mutlaka verilmesini emretmiştir.


  Mehir, nikahın bir unsuru veya şartı değil, bir bağış veya bir hediye de değil, nikah akdine rıza gösteren kadının özlük hakkıdır. Nikah esnasında bu hak, hiç konu edilmese dahi kadın bu hakkını alır. Bu hak, nikah esnasında verilebileceği gibi, kocanın bir borcu olarak daha sonra da verilebilir. Koca bu borcunu mutlaka vermelidir. Koca vermeyip, kadın da hakkını helal etmediği takdirde, koca kul hakkı yemiş olur.
  Mehir belirlenmiş olup olmama durumuna göre iki türlüdür:


  1- Mehr-i Müsemma. 2- Mehr-i Misil


  1- Mehr-i Müsemma: Nikah akdi sırasında belirlenmiş olan, adı ve miktarı konusunda anlaşmaya varılmış olan mehirdir.


  Amir bin Rabi (ra) bildirmiştir: Fezare oğullarından bir kadın, mehir olarak bir çift ayakkabı karşılığında evlendi. Resulullah(asm) kadına:
  `Nefsinin karşılığı ve hakkın olduğu halde bir çift ayakkabıya razı oldun mu?` buyurdu.
  Kadın: `Evet!` dedi.


  Bunun üzerine Resulullah (asm) buna izin verdi.3


  2- Mehr-i Misil: Mehrin miktarı nikah akdi esnasında belirlenmemişse, kadın dengi olan kadınların aldığı kadar mehir almaya hak kazanır. Buna ortalama mehir veya rayiç mehir de denebilir. Eğer nikah esnasında her hangi bir miktar üzerinde anlaşmaya varılmamışsa kadın mehr-i misil alır.


  Mehir peşin veya veresiye olma durumuna göre iki türlüdür:


  1- Mehr-i muaccel (peşin mehir) 2- Mehr-i müeccel (Veresiye mehir)


  1- Mehr-i muaccel: Nikah esnasında peşinen verilen mehirdir. Mehri peşin vermek, hiç olmazsa cinsel beraberlikten önce bir kısmını vermek faziletlidir.


  2- Mehr-i müeccel: Nikah esnasında verilmeyip sonraya bırakılan mehre mehr-i müeccel, yani veresiye mehir denir. Mehr-i müeccel için bir ödeme planı belirlenmişse, bu plan çerçevesinde zamanı geldiğinde ödenmelidir. Eğer bir ödeme planı yapılmamışsa boşanma anında veya eşlerden birinin ölmesi durumunda mehrin ödenmesi kadın lehine bir hak olur.


  Mehrin miktarı:
  Mehrin en az miktarı üzerinde tartışılmış, en çoğu üzerinde tartışılmamıştır. Çünkü mehrin tavanını Kur`an serbest bırakmıştır. Kur`an buyurur ki: `Hanımınıza yükler dolusu mehir vermiş olsanız bile...`
  Mehrin en azı Hanefilerce on dirhem (yaklaşık 32 gram) gümüştür. Şafiilerce ve Hanbelilerce mehrin tavanı gibi tabanı da, yani en azı da taraflara bırakılmıştır. İmam-ı Malik`e göre ise mehrin en azı çeyrek dinar altın veya üç dirhem gümüştür.


  Alım satım kapsamına giren her mal mehir olabilir.
  Eğer on dirhem gümüşten daha az bir mehir belirlenmişse, İmam Züfer`e göre kadın mehr-i misil almaya hak kazanır
+ Yorum Gönder
günümüzde mehir miktarı
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi