Kullandığımız Enerji Kaynakları çevreyi Nasıl Etkiler

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Kullandığımız Enerji Kaynakları çevreyi Nasıl Etkiler ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  Galus
  Özel Üye

  Cevap: Kullanmış olduğumuz bazı enerji kaynaklarının çevre üzerinde ciddi etkileri vardır bunları özetle yazacak olursak şöyle;


  ENERJİ ÜRETİM VE KULLANIMININ ÇEVRE ÜZERİNDEKİ
  ETKİLERİ

  -Hidroelektrik Santrallerin Çevre Üzerindeki Etkileri
  Hidroelektrik santraller iklimsel, hidrolojik, ekolojik, sosyo-ekonomik ve
  kültürel etkilere sahiptir. Üretime geçen bir hidroelektrik santralın su toplama
  kısmı (baraj), çevresel etki yaratmaktadır.Baraj gölünün yüzey alanı
  itibariyle nehre göre daha geniş olması ve buharlaşmanın artmasından
  dolayı iklimsel etkiler oluşmaktadır. Bu şekilde havadaki nem oranı artmakta
  ve hava hareketleri değişmekte sıcaklık, yağış, rüzgar olayları
  farklılaşmaktadır. Bu durumda yöredeki doğa bitki örtüsü tarım bitkileri sucul
  karasal hayvan varlığı ani bir değişim içine girmekte uyum sağlayabilen
  türler yaşamlarını devam ettirmektedirler.
  Hidrolojik etkiler akarsuyun akış rejimi ve fiziko-kimyasal parametrelerin
  değişmesi ile ortaya çıkmaktadır. Nehirlerin engellenerek, baraj gölü haline
  getirilmeleri baraj gölündeki suyun bir miktarının buharlaşması ile su
  içindeki tuz miktarı ve diğer minarellerin artmasına neden olmaktadır.
  Akarsudan göle geçişte su hızı difizyon ve oksijen alma kapasitesinin
  düşmesine bağlı olarak doğal temizleme kapasitesi düşmekte göl,
  ötrüfikasyon sürecine girmektedir.Göl su kalitesinde meydana gelen
  değişimler sucul canlı yaşamını değiştirmektedir.


  Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Çevreye Etkileri
  Jeotermal enerji, genel olarak çevre yönünden temiz bir enerjidir. Ancak
  jeotermal akışkan bünyesindeki bor minerali atık akışkanı tarım sulama
  sularına karışmasıyla tarım için büyük bir tehlike oluşturmaktadır.
  Reenjeksiyon metodu ile sorun çözümlenebilmektedir.
  Rüzgar enerjisi en az çevre sorunu yaratan yenilenebilir enerji kaynağıdır.
  Karşılaşılan sorunlar uygun tasarım ve sağlam tesisatla önlenebilmektedir.
  Kanatlar elektromanyetik dalgaları yansıtarak haberleşme ve görüntü
  sinyallerini etkilemektedir. Ancak bu etki metal kanatlar yerine fiberglas
  malzeme kullanılarak önemli ölçüde giderilebilir. Rüzgar tirbünleri genellikle
  yerleşim bölgeleri dışında inşa edildiklerinden gürültü ve görüntü kirliliği en
  az düzeydedir.


  Nükleer Santrallerin Çevreye Etkileri
  Nükleer santrallerin çevre üzerindeki etkileri uranyum ve toryum çıkarma,
  yakıt hazırlama, zenginleştirme, üretim, kullanılan yakıtın yeniden
  işlenmesi, depolanması ve işletme ömrü bitip kapatılan reaktörlerin
  sökülmesi sırasında ortaya çıkmaktadır. Nükleer Santrallerde kullanılan
  uranyum ve toryum cevherlerinin çıkarılması ve işlenmesi esnasında
  düşük ışımalı atıklar yayılmaktadır.


  Termik Santrallerin Çevreye Etkileri
  Termoelektrik güç üretimi en genel anlamıyla kömür, petrol ve doğal gaz
  yakıtlı olarak yapılmaktadır. Geçtiğimiz yıllarda ülkemizde tüketilen toplam
  elektrik enerjisinin % 60'ının üretildiği termik santrallerimizde 1950 yılında
  kullanılan yakıtın % 68'ini taşkömürü oluşturuken 1970'li yıllardan itibaren
  yerli enerji kaynaklarımız arasında önemli bir potansiyele sahip linyit
  kömürleri devreye girmiştir. Santrallerden enerji elde edilmesi sırasında
  baca gazları, baca külleri, kül ve kömür stok sahasındaki küller, açık kömür
  işletme sahaları, dekapaj sahaları, kömür nakil yolları, kömür ve küllerin
  bantlarla taşınması esnasında çevre olumsuz yönde etkilenmektedir.+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 3 kişi