İsim Nedir Türleri Nelerdir

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden İsim Nedir Türleri Nelerdir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1

 2. 2
  Hakan Demir
  Özel Üye

  Cevap:
  Açıklamalı Isim Nedir Türleri Nelerdir

  Evrendeki bütün canlı ve cansız maddeleri; duygu ve düşüncelerimiz gibi kavramları anlatmaya yarayan sözcüklere isim ya da ad denir.

  İSİM ÇEŞİTLERİ

  a. ANLAMLARINA GÖRE
  (1)Varlıklara Verilişlerine Göre
  (a) Özel Adlar
  Evrendeki bir tek varlığı gösteren her yönüyle bir benzeri daha bulunmayan varlıkları anlatan adlara özel adlar denir.
  (b) Cins Adlar
  Aynı türden varlıkların tümünü birden gösteren adlardır.
  *Bir tür adı genel anlamda kullanıldığında türü oluşturan varlıkların tamamını anlatır.
  Balık suda yaşar. (Tüm balıkları gösterir.)
  Kitap en yakın arkadaştır. (Tüm kitapları gösterir.)

  *Bir tür adı bazen o türün yalnızca bir veya birkaçını gösterir.
  Kuş durmadan çırpınıyordu. (Bir tek kuşu gösterir.)
  Kitap Kurtuluş Savaşı yıllarını konu ediyordu. (Bir tek kitabı gösterir.)

  *”Dünya güneş ay” sözcükleri gökbilim terimi olarak kullanılırsa özel ad anlamı kazanır.
  Dünya Güneş’ in uydusudur; Ay’ da Dünya’ nın. ( Özel ad )
  Pencereden içeri güneş girdi. ( Tür adı )

  (2) Varlıkların Oluşlarına Göre
  (a) Somut Adlar
  Beş duyu organından en az biriyle algılanabilen varlık nesne ve kavramları göstermeye yarayan adlardır.
  (b) Soyut Adlar
  Duyu organları yoluyla algılanamayan; fakat zihinde var olan kavramları göstermeye yarayan adlardır.
  (c) İş ve Eylem Adları
  Bir eylemden mastar ekiyle (-ma -me -mak -mek; -ış -iş -uş -üş) ekleriyle türetilen ve eylem anlamlarını koruyan adlardır. Bu adlara “isimfiil ve adeylem” de denir.

  (3) Varlıkların Sayılarına Göre
  (a) Tekil Adlar
  Çoğul eki almamış aynı türden bir tek varlığı gösteren adlardır.
  (b)Çoğul Adlar
  Aynı türden birçok varlığı gösteren adlardır. Adlar “ –ler -lar” çoğul ekiyle çoğullanabilir.
  (b)Topluluk Adları
  Biçimce tekil oldukları halde anlamca çoğul olan adlardır.
  Uyarı: Topluluk Adları da cins adları gibi çoğullanabilir.

  * Kimi kullanımlarda yer ve bina adları ad aktarması yoluyla topluluk adı anlamı kazanır. Bunlar topluluk adı olmayıp ad aktarması yoluyla topluluk adı anlamı kazanan adlar olarak anılır.
  Örnek: Okul yarın konsere gidecek.
  Meclis gelecek hafta toplanıyor.

  b. YAPILARINA GÖRE ADLAR

  (1) Basit İsim
  Yapım eki almamış kök halindeki isimlere basit isimler denir.
  *Basit isimler genellikle tek hecelidirler. ( kuş dal at süt)
  * İki heceli basit isimlerin sayısı da çoktur.
  * Üç heceli basit isimler azdır.( kurbağa kelebek tencere)

  (2) Türemiş İsim
  İsim veya fiil kök ve gövdelerine yapım eki getirilerek meydana getirilen isimlerdir.
  (a) İsimden Türemiş İsimler
  İsim kök ya da gövdelerine yapım eki getirilmesiyle türetilir.
  Çocuk-luk öğren-ci
  İsim kökü Yapım eki fiil kökü Yapım eki
  (b) Sıfattan Türemiş İsimler
  Sıfat kök veya gövdelerine –lik ekinin getirilmesiyle sıfattan türemiş isim yapılır.
  (c) Fiilden Türemiş İsimler
  Fiil kök veya gövdelerine yapım eki getirilerek türetilir.
  (d) Yansımadan Türemiş İsimler
  Tabiattaki sesleri yansılama yoluyla meydana gelmiş isimlerdir. Yansıma köklerine –(i)l ya da –(ı)r eklerinden biri ardından da –tı -ti eklerinin getirilmesiyle yapılır.

  (3) Birleşik İsim
  İki veya daha fazla kelimenin yeni anlam verecek biçimde bir araya gelerek birleşip kaynaşmasından meydana gelen isimlere denir.
  Örnek: Ayakkabı gecekondu babaanne
  Birleşik isimler ayrı yazılırlarsa kelimeler kendi anlamlarını ifade eder.
 3. 3
  Ziyaretçi
  çok güzel anlatmışlar ya 4. 4
  Ziyaretçi
  kaplumbağa yavaş yavaş çeşmeye ilerledi

 5. 5
  Ziyaretçi
  Çok güzel olmuş.Teşekkürler 😀😊

+ Yorum Gönder
isim türleri nelerdir,  isim türleri,  isim türleri nedir,  isim nedir,  isim çeşitleri nelerdir
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi