Halk şiiri özellikleri Maddeler Halinde

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Halk şiiri özellikleri Maddeler Halinde ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Halk şiiri özellikleri Maddeler Halinde

 2. 2
  Hakan Demir
  Özel Üye

  Cevap: Madde Madde Halk Şiiri

  • İçerik, tema ve şekil yönünden İslamiyet'ten önceki Türk Şiir geleneğiyle benzerlikler gösterir.
  • Halk şiiri geleneğinde eser verenlerin çoğu halkın içinde gelip onların ortak duygularını yansıtmayı amaçlayan, düzenli bir eğitimden almamış kişilerdir. Özellikle anonim halk şiiri ve âşık tarzı halk şiiri, genel olarak ekonomik durumu çok iyi olmayan, hayatın zorluklarıyla müca*dele eden, edebiyat estetiğinden çok; ince bir sezgi, duyuş algılama yeteneğine sahip Anadolu insanının zihniyet dünyası etrafında oluş*muştur.
  • Halk şiiri, divan şiirinde olduğu gibi yüce, yüksek ve ideal olmaya de*ğil hayatın gerçeklerine yönelik bir şiirdir. Bu şiirde önemli olan biçim değil "mana"dır. Bu yönüyle soyut unsurlardan çok somut unsurlar, hayali güzellerden çok gerçek güzeller; mitolojik kahramanlar, olağanüstü olay ve olgulardan çok günlük hayatın gerçekleri şiirde işlenir.
  • Sözlü gelenek içinde çoğunlukla da irticalen (doğaçlama, birdenbire ve içinden geldiği gibi söylemek) oluşturulan halk şiiri, sonraki kuşakla*ra da genellikle sözlü gelenek yoluyla aktarılmıştır.
  • Şairlerin çoğu şiirlerini ilk söylediklerinde yazıya geçirmedikleri için, şiirlerin birçoğu unutulmuş, hafızalarda kaldığı kadarıyla günümüze ulaşmıştır. Günümüzde bu edebiyata ait bir şiirin, Anadolu'nun farklı yörelerinde, farklı varyantlarıyla karşımıza çıkmasının nedeni budur. (Varyant: Bir eserin aslından çok az ayrılan değişik biçimi)
  • Divan şairleri, kendi şiirlerinden beğendiklerini divan adı verilen kitap*larda toplayıp yazıya geçirmişlerdir. Ancak, halk şiiri, yazılan bir şiir ol*maktan ziyade söylenen bir şiir olduğu için şairlerin hayattayken kendi şiirlerini bir araya getirip yazıya geçirmeleri pek mümkün olmamıştır. Bu nedenle bu şairlerin şiirleri başkaları tarafından "mecmua" veya "cönk" diye adlandırılan defterlerde toplanmıştır.
  • Zaman zaman Arapça ve Farsça sözcükler kullanılmışsa da halkın konuşma diliyle oluşturulmuştur. Özellikle anonim halk şiiriyle âşık tarzı halk şiirinde Türkiye Türkçesinin ortak sözcüklerinin yanında ürünlerin dilinde yöresel sözcüklere de rastlanır.
  • Anlatım, içten, canlı ve yalındır. Divan edebiyatındaki kadar edebî sanatlara fazla yer verilmemiştir. Fakat söyleyiş güzelliği yaratmak için kalıplaşmış benzetmelere (mazmunlara) başvurulmuştur. İnci: diş, kalem: kaş, elma: yanak, ok: kirpik, suna: turna; ela göz, yeşil başlı ördek gibi...
  • Şiirlerde, aşk, ayrılık, sevgiliye özlem, doğa güzelliği, ölüm, toplum*sal olaylar, kahramanlık, din ve tasavvuf gibi temalar işlenmiştir.
  • Şiirlerin nazım birimi genellikle dörtlüktür.

 3. 3
  Ziyaretçi
  -Duygu,hayal ve düşüncelerin bir düzene bağlı olarak , çekici bil dil ve ahenkli mısralar içinde aktarılmasıdır.
  -Şiiri düz yazıdan ayıran ölçü , mısra, ahenk gibi unsurlar vardır.
  -Dili sade ve anlaşılırdır.+ Yorum Gönder
halk şiiri özellikleri maddeler halinde,  halk şiirinin genel özellikleri maddeler halinde
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 4 kişi