Temel Bir Atıksu Arıtma Tesisi Kaç Aşamadan Meydana Gelir

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Temel Bir Atıksu Arıtma Tesisi Kaç Aşamadan Meydana Gelir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Temel Bir Atıksu Arıtma Tesisi Kaç Aşamadan Meydana Gelir

 2. 2
  Asya
  Bayan Üye

  Cevap: Temel Bir Atıksu Arıtma Tesisi Kaç Aşamadan Meydana Gelir

  Proje hizmet alanının seçilmesi
  Proje hizmet alanı kentin imar planı, coğrafik yapısı, altyapı tesisleri ile alıcı ortamın konumu ve özelliklerine bağlı olarak seçilir. Bunun dışında arıtma tesisinin ya da tesislerinin merkezi ya da merkezi olmaması alternatifleri için bir ön fizibilite yapılması esastır.

  Proje süresi ve kademelerinin belirlenmesi
  Atıksu arıtma tesisleri inşaat ve elektromekanik olarak iki bölüme ayrıldığında inşaat genelde 30-40 yıl, elektromekanik kısım 10-15 yıl süreyle hizmet vermektedir. Projenin kademelendirilmesi nüfusun artış hızına bağlı olarak değerlendirilir. Tesisin toplam faydalı ömrü ve toplam kapasitesi üzerinden kademelendirme yapılarak zamana bağlı inşaat ve elektromekanik yatırım ihtiyaçları planlanır. Atıksu arıtma tesisleri teknik uygulama ve işletme kolaylığı da dikkate alınarak kademelendirme mümkün olduğunca simetrik olarak planlanır.

  Nüfus tahminleri

  Nüfus tahmin yöntemi; yerleşim yerinin imar planı, ekonomisi, turizm potansiyeli, göç alıp, göç verme gibi durumları dikkate alınarak seçilir. Nüfus tahminlerinde, aritmetik artış, geometrik artış, azalan hızlı artış, lojistik eğri ve benzer yöntemler kullanılır. Yerleşim yerinin geçmiş nüfus sayımları dikkate alınarak ve birden fazla yöntem karşılaştırılarak, en uygun yöntem seçilir.

  Atıksu miktar ve özelliklerinin belirlenmesi

  Nüfusu 100.000’nin üstünde olan ve atıksu toplama altyapısının mevcut olduğu yerleşimlerde, kişi başına atıksu oluşumu ve kirlilik yüklerinden hesaplanan atıksu miktarı ve karakterinin kontrol edilebilmesi için, yaz ve kış ayları ile kurak hava şartlarını temsil edecek debi ölçümü ve 24 saatlik karakterizasyonlar yapılır. Bu karakterizasyonda KOİ, BOİ5, AKM, TKN, TP, PO4-P, NH4-N parametreleri izlenir.

  Deşarj kriterleri ve sistem seçimi
  Arıtılmış suyun deşarj edileceği ortamın “Hassas Alan”, “Az Hassas Alan” veya bu iki tanımın kapsamı dışında olan diğer alanlar sınıfında değerlendirilmesine göre arıtma tesisi proses akım diyagramı seçilir. Birinci kademe ve biyolojik arıtma birimleri atıksu arıtma teknolojileri konusunda Ek.2’de belirtilen teknolojilerden faydalanılır.
+ Yorum Gönder
atıksu arıtma tesisi kaç aşamadan meydana gelir,  atıksu tesisi kaç aşamadan oluşur,  temel bir atıksu arıtma tesisi kaç aşamadan meydana gelir
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi