Bilimsel çalışma Yöntemi Nedir

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Bilimsel çalışma Yöntemi Nedir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1

 2. 2
  Asya
  Bayan Üye

  Cevap: BİLİMSEL ÇALIŞMA YÖNTEMİ


  Belirli bir plan ve programa göre bilimsel problemlerin çözümüne bilimsel çalışma yöntemi adı verilmektedir. Varlıklarla ve olaylarla ilgili "neden, nasıl" sorularının cevabı bilinmiyorsa, ortada bir bilimsel problemin varlığından söz edilebilir.
  Bir bilimsel problemin çözümü şu aşamalardan oluşur:
  1. Problemin tespit edilmesi
  2. Gözlemler yapılarak veri toplanması
  3. Hipotez kurulması
  4. Tahminlerin yapılması
  5. Kontrollü deneylerin yapılması
  6. Teori oluşturulması

  3. Hipotez Kurulması
  Hipotez, problemin çözümü için ileri sürülen geçici çözüm yoludur. Yapılan gözlemler sonucu elde edilen veriler (gerçekler) ile hipotez kurulur.
  İyi bir hipotez;
  a. Probleme çözüm önermiş olmalıdır.
  b. Eldeki verilere aykın olmamalıdır
  c. Çeşitli tahminler yapabilmeye imkan sağlamalıdır.
  d. Gerektiğinde değiştirilebiimelidir.
  4. Tahminlerin Yapılması
  Tahmin, hipoteze dayalı olarak çıkarılan mantıklı sonuçlardır. Tahminler hipotezi test etmeyi sağlayan bir uygulamadır.
  Tahminler, genellikle "Eğer ..... ise ......... dir."
  şeklinde kurulan cümlelerden oluşur.
  5. Kontrollü Deneylerin Yapılması
  Deneye etki eden faktörlerin birinin değişken olup. diğerlerinin sabit tutulması şeklinde gerçekleştirilen deneylere kontrollü deney denir. Bu deneylerde bir kontrol grubu bulunur. Üzerinde hiçbir değişikliğin yapılmadığı gruba kontrol grubu, diğerlerine ise deney grubu denir.
  Kontrollü deneylerde amaç hipotezi sınamaktır. Eğer yapılan deneyler hipotezi doğrulamazsa hipotezimiz yanlış demektir. Bu durumda 3. aşamaya yani hipotez kurma aşamasına geri dönülerek yeni bir hipotez kurulur.
  Eğer yapılan bütün deney ve gözlemler hipotezi doğrularsa hipotez teoriye dönüşür.
  6. Teori
  Sürekli olarak yeni bulgularla desteklenebilen kökleşmiş hipotezlere teori denir. Hem yapılan gözlem ve kontrollü deneylerin hipotezi doğrulaması, hem de başka bilim adamlarının ortaya koyduğu yeni gerçeklerin hipotezi doğrulaması ile hipotez teori halini alır. Deneylerle desteklense bile, teorilerin aksi de ispatlanabilir. Örneğin Dalton'un atom teorisi günümüzde geçerliliğini yitirmiştir.
  7. Kanun
  Teorilerin hiçbir itiraza ihtimal bırakmayacak bir şekilde evrenselleşmesine kanun denir. Kısaca evrenselleşen teoriye kanun denir. Kanunun doğruluğu bütün bilimlerce kabul edilir "Suyun kaldırma kuvveti kanunu" ve "yerçekimi kanunu" gibi.

  7. Kanun oluşturulması
  1. Problemin Tespit Edilmesi
  Bilimsel problem, gözlemlerle ortaya çıkar. Tespit edilen problemle ilgili yapılacak ilk iş problemi ayrıntılarıyla ortaya koymaktır.
  2. Gözlemler Yapılarak Veri Toplanması
  Problemle ilgili gerçeklere veri denir. Veriler, problemle ilgili gözlemler sonucu ortaya çıkar Bazı ön deneyler de veri toplanmasında uygulanan bir yöntemdir.
  Gözlem; bir problem hakkında beş duyu organı ile yapılan incelemelerdir.
  Gözlemler nicel ve nitel olmak üzere ikiye ayrflır:
  • Nitel Gözlem : Sadece duyu organları kullanılarak, kesin bir rakam ortaya konmadan yapılan gözlemlerdir. Ölçü aleti veya belli parametreler kullanılmaz. Sonuçlan kişiden kişiye farklılık ifade edebilen gözlemler olduklan için bilimsel çalışmalarda tercih edilmez. Örneğin çiçeğin güzel kokması, havanın sıcak olması, ortamın yoğun olması birer nitel gözlemdir.
  • Nicel Göziem : Duyu organlan ile birlikte ölçü aleti kullanılarak yapılan gözlemlerdir. Sonuçlan kesinlik ifade e-der ve ortaya çıkan sonuç herkes için aynıdır. Örneğin suyun sıcaklığının 50° C olması, cismin boyunun 1,5 metre olması gibi. Bilimsel çalışmalarda daha çok nicel gözlemlere önem verilir.
+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 3 kişi