Eski Uygarlıkların Sayıları Hangi Sembollerle Gösterilir

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Eski Uygarlıkların Sayıları Hangi Sembollerle Gösterilir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  Asya
  Bayan Üye

  Cevap: Eski uygarlıkların kullandıkları sayılar


  Eski Uygarlıklarlar İlkçağdan itibaren rakamları kullanma gereği
  duymuşlardır. Rakamlar ve sayılae için için kil tabletler üzerine
  çizikler yaparak, veya kesilmiş ağaç dalına çentikler yapmışlardır.
  İlkçağda kullanılan bu çentik ve çizikler sayıların gelişmesinde nemli
  rol oynamıştır.İlk ilkel insanlar, sayıları ifade etmek için de için,
  değişik ses ve kelimeler de kullanmışlardır. Bugün sayıları belirten
  standart hale gelmiş sembol (şekil) ve sözcükler vardır. Günümüzde;
  sayılar, hem 1, 2, 3 gibi sembollerle ve hem de yazı ile bir, iki, üç,
  gibi yazabiliyoruz. Fakat bilinen eski sayma sistemlerinden biri, Eski
  Mısırlıların kullandıklarıdır. Eski Mısırlıların kullandıkları resim
  yazısının (hiyeroglif) başlangıç tarihi, M.Ö. 3300 yılına kadar geri
  gider. Eski Mısırlılara ait sayma sistemi, ilkçağ mağara, insanının
  önceleri kullandığı sayma sisteminin gelişmiş şeklidir.  Eski Mısır aritmetiği hakkındaki bilgilerimiz, papirüs tomarlarından
  elde edilmektedir. Bugün bu papirüsler; bilim tarihinde, M.Ö. 1900-1800
  yılları için adlandırılan, Kahun ve Berlin papirüsleri ile, M.Ö. 1700
  ile 1600 yılları için adlandırılan Hiksoslar Devrinden M.Ö. 1788-1580
  kalma Rhind ve Moskova matematik papirüsleridir. Mısır matematiği
  hakkındaki diğer kaynaklar, birkaç parşömen tomarı ile kil ve tahta
  tabletlere dayanmaktadır.
  Eski Mısır’da rakam ve sayılar bazı
  sembollerin (şekillerin) yan yana gelmesiyle ortaya çıkıyordu. Bütün
  rakamlar, 7 değişik şeklin bir araya gelmesiyle ve yazım biçimi de,
  sağdan sola doğru ifade ediliyordu

  Bugün Kullanılan sembollerle ifade
  Sayıları da,
  bu sembollerle göstererek bir sayı sistemi geliştirmişlerdir. Eski
  Mısırlıların, 1 den 1.000.000 a kadar olan sayıları göstermek ve yazmak
  için kullandıkları semboller (şekiller) yukarıda gösterilmiştir.
  Tablonun
  incelenmesinden anlaşılacağı gibi, 9 sayısını ifade etmek için, 9 ayrı
  şekil, 90 sayısını ifade edebilmek için, 9 adet başka bir şekil; 99 için
  18 aynı şekil, 999 sayısı için ise, 27 ayrı şekil (sembol) kullanmak
  gerekli olmaktadır.
  Eski Mısırlılar; bu sembolleri, gerektiğinde
  tahta, ağaç ve taş üzerine de oymuşlardır. Bu rakamları bir kaç kez
  kullanarak, istenilen sayıları göstermişlerdir. Bu sistemde; gruplamalar
  onarlık yapıldığından, sistem onluk sistemdir.
  Eski Mısır sistemi, aşağıdaki belirtilen özelliklerinden dolayı, mağara insanının kullandığı sistemin geliştirilmiş şekli idi:
  a)
  Bir kümede bulunan şeylerin toplam sayısı, sadece bir tek sembolle
  belirtilmiştir. Örneğin: 10 sayısının bir topuk kemiği sembolü ile
  belirtilmesi gibi.  b) Diğer sayıları göstermek için, aynı semboller tekrarlanmıştır.
  c)
  Bu sistemde 10 luk gruplar esas alınmıştır. On düşey çizgi, bir topuk
  kemiği sembolünü, on topuk kemiği sembolü de, bir çengel sembolüne eş
  değerdir. Bu şekilde devam eder. Konu hakkında bir fikir vermesi
  bakımından aşağıdaki tabloda on tabanlı sayıların, eski Mısır sayma
  düzeninde nasıl yapıldığı gösterilmiştir.Eski Mısırlılar sıfır kavramını
  da bilmiyorlardı ve sıfırı gösterecek bir işaret (sembol)
  kullanmamışlardı. Fakat sayıları, çarpma ve çıkarma tablolarına,
  ehramların yapılış tarihlerinden itibaren sahip bulunuyorlardı.
  Mezopotamyalılarda rakamlar, çivi yazısında görülen çivi yada oduncu kamasına benzeyen şekillerden ibarettir.
  Bu
  işaretlerin (sembollerin) uygun biçimde, yan yana veya büyük sayıları
  gösterebilmek için toplu olarak veya tekrarlayarak grup halinde yazmak
  suretiyle 60′a kadar sayıları ifade edebiliyorlardı.
  Bu tür yazım
  şeklinde, 0.1 ve 0.01 ile 0.001 gibi rakamların arasındaki farkı anlamak
  bir hayli güçtü. Bunu anlayabilmek için; metin, konu ve karine
  yardımıyla sonuç çıkarma yollarına gidilirdi.
  Mezopotamyalılar da,
  sıfır sembolünü kullanmamışlardır. Ancak astronomilerinde bu maksatla,
  özel bir sembol kullandıkları anlaşılmaktadır.

  Roma rakamlarına dayalı, Roma sayma düzenine göre, toplama ve çıkarma
  işlemlerinin yapılmasında, bazı temel özellik ve sınırlamalar vardır.
  Bunları özetlersek :
  A -Toplama İşlemindeki Özellik ve Sınırlamalar
  a)
  Yanyana yazılan ve aynı sembolü gösteren, iki ya da üç temel rakam
  birbiriyle toplanarak, toplama karşı gelen sayı elde edilir .
  Örnek :
  I I I = 1 + 1 + 1 = 3
  X X = 10 + 10 = 20
  Uyarı
  : Bu rakamların yazılışları ile ilgili önemli özellik : I, X, C
  sembolleri yanyana, 3′ten fazla; V, L, D, M sembolleri de, 1′den fazla
  yazılamaz.
  b) Büyük rakamların sağına yazılan küçük rakamlar, kendisi ile toplanarak toplama karşı gelen sayı elde edlir.
  Örnek :
  XV = 10 + 5 = 15
  DLXI = 500 + 50 + 10 + 1 = 561
  C)
  Küçük değerleri gösteren semboller (rakamlar), büyük değerleri gösteren
  sembollerin sağına yağıldığında, bu değerler toplanarak toplama karşı
  kelen sayı elde edilir.
  Örnek :
  MDCLXVI = 1000 + 500 + 100 + 50 + 10 + 5 + 1 = 1666
  DLXI = 500 + 50 + 10 + 1 = 561
  B -Çıkarma İşleminde Özellik ve Sınırlamalar
  a) 5 ile başlayan V, L, D sembolleri, çıkarma amacı ile, kendinden büyük değer belirten sembollerin soluna yazılmaz.
  b) Bir sayı, ancak aşağıdaki durumlarda çıkarılabilir.
  I sadece V ve X den çıkarılabilir.
  X sadece L ve C den çıkarılabilir.
  C sadece D ve M den çıkarılabilir.
  c)
  Küçük değerli semboller, büyük değerli sembollerin, soluna
  yazıldığında, büyük değerden küçüğü çıkarılır, bu fark sayıyı verir
  Örnek :
  IX = 10 -1 = 9
  XL = 50 -10 = 40
  d)
  İki büyük değerli sembol (rakam) arasına yazılan küçük değerli sembol,
  sağındakinden çıkarılmak suretiyle, sonuca denk gelen sayı elde edilir.
  Örnek :
  CXL = 140
  LIX = 59
  d)
  Roma sembollerinin değer bir özelliği de, binleri göstermek için
  sembolün üzerine bir yatay çizgi, milyonları göstermek için de; ilgili
  sembolün üzerine iki yatay çizgi çizilerek ifade edilir.
  Görülüyor
  ki; Roma sayma düzeni, sadece toplama ve çıkarma işlemine dayanmaktadır.
  Sıfır ve basamak sistemi (kavramı) yoktur. Bu nedenle, aritmetik işlem
  yapmaya uygun değildir. Şöyle ki : Roma’da Forum Meydanı’ndaki süslü
  hitabet kürsüsünün “Columna Restrata” sütünunda 2.200.000 sayısını
  belirtmek için yirmi iki adet “yüz bin” i gösteren sembol (sayı işareti)
  oyulmuştur.
  Roma rakamları bu özellikleri dolayısıyla; bugün
  matematik işlemleri yapmak amacıyla kullanılmamaktadır. Ancak, çok
  sınırlı olan, bazı özel gösterimler için kullanılmaktadır.

  ESKİ UYGARLIKLARIN MATEMATİKLERİ
  Doğu Matematiği

  Doğu matematiği uygulamalı bilim kökenliydi .Takvimin hesaplanması
  tarımsal üretim ve bayındırlıkla ilgili işlerin örgütlenmesi vergilerin
  toplanması uygulamalı aritmetik ve ölçme sorunlarına öncelikle ağırlık
  verilmesini gerektirdi .Bununla birlikte yüzyıllar boyunca özel bir
  zanaat olarak gelişen bilim yalnızca uygulamaya yönelik değildi ; sırlar
  öğretilirken soyutlamaya yönelik eğilimler de ortaya çıktı .Aritmetiğin
  cebire dönüşmesi yalnızca daha pratik hesaplamalar sağladığı için
  olmadı ; bu aynı zamanda yazıcı okullarında öğretilen bir bilimin doğal
  bir gelişimiydi .Aynı nedenlerle ölçme ile ilgili bilgiler kuramsal
  geometrinin başlangıcını oluşturdu .

  Mısır Matematiği
  Mısır matematiğine ilişkin
  bilgilerimizin çoğu iki kaynağa dayanır .Bunlar 85 problemi içeren Rhind
  Papirüsü ve bundan belki de 200 yıl öncesine ait olan ve 25 problemi
  kapsayan Moscow Papürüsüdür .Bu elyazmaları düzenlenirken içerdikleri
  problemler zaten eskiden beri biliniyordu ; ama yakın dönemden hatta
  Roma döneminden kalma az sayıdaki papirüsteki yöntemler de bundan farklı
  değildi .Kullandıkları matematik onlu sayı sistemine dayanıyordu ve
  10dan büyük her 10lu birim için özel simgeler kullanılıyordu .Bu tür
  sistemleri Roma rakamlarından biliyoruz : MDCCCLXXVII = 1878 .Bu sistemi
  kullanan Mısırlılar çarpmayı ardışık toplamalara indirgeyen toplama
  ağırlıklı bir aritmetik geliştirdi .Örneğin bir sayıyı 13 ile çarpmak
  için onu önce 4 ve 8le çarpıyorlardı daha sonra çıkan sonucu sayının
  kendisine ekliyorlardı .Bu işlemi yaparak inceleyelim :

  Normal çarpma işlemi :3´13=39

  Mısırlıların kullandığı yöntem :

  3´4 =12

  3´8 =24

  24+12 =36

  36+3 =39

  Görüldüğü gibi sonuç aynı .Mısır matematiğinin en önemli yönü
  kesirlerle yapılan hesaplamalardır .Bütün kesirler payı bir olan birim
  kesirlerin toplamı olarak yazılırdı .

  Bazı problemlerin teorik yanları ağır basıyordu .Örneğin 100 somun
  ekmeği 5 kişi arasında her birine düşen pay aritmetik olarak artarak ve
  en büyük 3 payın toplamının yedide biri en küçük iki payın toplamına
  eşit olacak biçimde bölüştürülmesi problemi böyleydi .7 evin her birinin
  7 kedisi her kedinin kovaladığı 7 farenin olduğu problem geometrik
  olarak artan bir serinin toplamının formülünü bildiklerini gösteriyordu .

  Böyle problemler için yazılmış şiirler şarkılar bile vardır .Şu şiiri anımsayalım :

  St. Ivese giderken

  7 karısı olan bir adamla karşılaştım

  Her karısının yedi sepeti
  Her sepetin yedi kedisi

  Her kedinin yedi yavrusu vardı
  Her yavrununda yedi çıngırağı vardı

  Yavrular kediler sepetler kadınlar ve çıngıraklar

  Kaç tanesi St. Ivese gidiyordu ?

  Mezopotamya Matematiği
  Mezopotamya matematiği
  Mısır matematiğinin hiçbir dönemde ulaşamadığı bir düzeye erişti .Burada
  yüzyıllar içinde bile ilerlemeyi fark edebiliriz .M.Ö 2100deki en eski
  metinlerde bile gelişmiş hesap izleri bulunur .Bu metinlerde 10lu
  sistemin üzerine 60lı sistemin eklendiği çarpım tabloları bulunmaktaydı
  .1 60 3600 ; hatta 60 üstü ve 60 üstü 2yi gösteren çiviyazısı simgeler
  kullanılmıştı .Ama bu onların matematiğinin tipik özelliği değildi
  .Mısırlılar daha büyük her sayıyı yeni bir simge ile gösterirken
  Sümerliler aynı simgeyi kullanıp değerini bulunduğu yere göre
  belirliyorlardı .

  Ayrıca 60lı sayı sistemi insanlığın kalıcı bir kazanımı oldu
  .Günümüzde kullandığımız saatin 60 dakika ve 3600 saniyeye bölünmesinin
  de dairenin 360 dereceye her derecenin 60 dakikaya her dakikanın da 60
  saniyeye bölünmesinin kökeni de Sümerlilere kadar uzanır .Birim olarak
  10 yerine 60ın alınmasının sebebi ölçme sistemlerini birleştirmek
  olabileceği gibi 60ın birçok böleninin olması da nedenlerden biri
  olabilir .  MISIR HİYEROGLİFLERİ
  Eğer yazılarınızı eski Mısır hiyeroglifleriyle yazarsanız çoğu kişi bunları okumaya çalışmaktan vazgeçecektir .

  Eski Mısır Hiyerogliflerinden Mısır rakamlarını öğrenmek çok kolaydır
  ; çünkü hepsinin bir görsel anlamı vardır .Büyük bir olasılıkla yazı
  yazmaya başlamadan once Mısırlılar sayı saymak için parmaklarını
  kullanıyorlardı .Başka birinin okuması için sayı düzenlemeleri
  gerektiğinde de yine büyük bir olasılıkla yan yana sıralanmış yapraklar
  ip parçaları ve çiçekler bırakıyorlardı .Neden mi böyle düşünüyoruz ?
  Çünkü daha sonradan hiyeroglif yazı sistemini geliştirdiklerinde yaprak
  ip parçaları çiçek ve hatta yılan ve iribaşlar kullanmışlar .
 3. 3
  Ziyaretçi
  Sağol Kardeşim çok yardımcı oldun+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 4 kişi