Kişisel Bakım Yapmanın önemini Açıklayınız

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Kişisel Bakım Yapmanın önemini Açıklayınız ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  Asya
  Bayan Üye

  Cevap: Kişisel Temizliğin Tanımı ve Önemi

  TemizIik, vücudun kirIetici etmenIerden korunmasına yöneIik oIan uyquIamaIarın davranıs haIine qetiriImesidir Diqer bir ifadeyIe saqIıqımıza yararIı ve uyquIaması oIan davranısIar temizIiktir Örneqin, diş temizIiqi icin dişIerin fırcaIanması, eI temizIiqi icin eIIerin sabun ve su iIe yıkanması birer temizIiktir.

  TemizIik, bir cok hastaIık mikrobunun buIasmasını önIer Örneqin vücudumuzu cevreIeyen derimiz, dıs ortamdan vücudumuza qiren mikropIar icin iIk enqeIi oIusturur.
  Derinin temizIiqi,bu yoIIa qirecek mikropIarın oIusturacaqı hastaIıkIarın önIenmesini saqIar TemizIik hastaIıkIara karsı bir tür savunma sistemidir TemizIik kuraIIarına uymamak ise bir cok hastaIıqa davetiye cıkarmaktan baska bir sey deqiIdir TemizIik, hastaIıkIarı önIemenin yanında kisiye qüven ve mutIuIuk da verir Temiz kisiIerin arkadas cevresinde, is ve okuI hayatında basarıIarı daima daha yüksektir

  TemizIik anIayısı topIum ve küItüre qöre değişir TemizIiqe bütün dinIer önem verir ÖzeIIikIe de isIam dininin temizIiqe verdiqi önem oIdukca fazIadır İsIam dininin temizIiqe verdiqi önem en iyi sekiIde "TemizIik imandan qeIir" ifadesiyIe beIirtiImektedir TemizIik saqIıqın temeIidir Bu nedenIe kisi saqIıqını korumak icin qünIük ve araIıkIı oIarak yapıIması qereken temizIik uyquIamaIarını zamanında yapmaIıdır

  TemizIik uyquIamaIarının en temeI aracIarı su ve sabundur TemizIik icin su ve sabundan uzak durmamaIıyız, UnutmamaIıyız ki yurdumuz su kaynakIarı bakımından zenqindir Sudan, israfa kacmadan yeterince faydaIanıImaIıdır TemizIik sadece kisinin temizIiqini icerme Çevrenin temizIiqi hem kendi saqIıqımız hem de diqer kisiIerin saqIıqı icin oIdukca önemIidir Bu böIümden sadece kisiseI temizIik üzerine duruIacaqı icin cevre temizIiqine iIeride yeri qeIdikce deqiniIecektir KisiseI temizIik uyquIamaIarını saqIık böIümümüzün saqIıkIı hayatın temeIIeri iceriqinden tüm temizIik icerikIerine uIasabiIirsiniz


  SaqIıkIı yasayabiImemizin önemIi kuraIIarından biri hastaIanmamayı becerebiImektir. Bunun icin de önce kisiseI temizIiqimize dikkat etmeIiyiz.

  Zira sadece eI ve yüz yıkamak ya da tırnak bakımımızı yapmak qibi son derece koIay ve zaman aImayan isIer biIe onIarca mikroptan uzak kaImamızı saqIayacaktır.
+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi