Al-i Imrân sûresinin fazileti değer ve kıymeti

+ Yorum Gönder
İslami Konular ve Sünnet - Hadis Bölümünden Al-i Imrân sûresinin fazileti değer ve kıymeti ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Gölge Adam
  Usta Üye
  Reklam

  Al-i Imrân sûresinin fazileti değer ve kıymeti

  Reklam  Al-i Imrân sûresinin fazileti değer ve kıymeti

  Forum Alev
  Al-i Imrân sûresinin fazileti değer ve kıymeti
  Nevvâs b. Sem’an (r.a.)’den rivâyete göre, Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Kur’ân ve dünyada Kur’ânla amel edenler kıyamet günü getirilecek Bakara ve Al-i Imrân sûreleri onun önünde olacaklardır.”
  Nevvâs diyor ki: Rasûlullah (s.a.v.), bu iki sûre için üç örnek verdi onları asla unutmadım şöyle demişti: “O iki sûre aralarından ışık sızan iki şemsiye gibi yan yana veya iki kara bulut gibi, veya kanatlarını germiş saf saf kuşlardan oluşan sürüler gibi gelecekler ve Bakara ve Al-i Imrân sûrelerini okuyan adamların Cennete girmeleri için mücadele vereceklerdir.” (Müslim: Salat-ül Müsafirin: 27)
  ž Bu konuda Büreyde’den ve Ebû Umâme’den de hadis rivâyet edilmiştir.
  Tirmizî: Bu hadis bu şekliyle garibtir.
  İlim adamlarınca bu hadisin manası: Kıyamet günü sûre değil sûreyi okumanın sevâbı gelecektir. Bazı ilim adamları bu ve buna benzer hadisleri böylece tefsir etmişlerdir. Yani Kur’ân okumanın sevâbı gelecektir. Nevvâs b. Sem’an’ın hadisinde ilim adamlarının tefsir ettikleri manaya delalet eden delil vardır. Nitekim hadiste Peygamberimiz “Dünyada onunla amel eden Kur’ân ehli... diye buyurmaktadır. Bu ifadede amelin sevâbının geleceğine dair bir delalet vardır.
  Muhammed b. İsmail (r.a.), Humeydî’den naklen Sûfyân b. Uyeyne’nin Abdullah b. Mes’ûd’un rivâyet ettiği “Allah, Ayet-el Kürsî’den daha büyük yer ve gök yaratmamıştır.” Hadis hakkında şöyle dedi: Çünkü Ayet-el Kürsî Allah kelamıdır. Ve Allah’ın kelamı da yarattığı yer ve gökten daha büyüktür. (Tirmizî rivâyet etmiştir.) 2. 2
  Gölge Adam
  Usta Üye

  --->: Al-i Imrân sûresinin fazileti değer ve kıymeti

  Reklam  Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Kur’ân ve dünyada Kur’ânla amel edenler kıyamet günü getirilecek Bakara ve Al-i Imrân sûreleri onun önünde olacaklardır.” 3. 3
  Gülehasret
  Süper Moderatör
  Peygamber (sav) şöyle buyurdu: “Kur’ân ve dünyada Kur’ânla amel edenler kıyamet günü getirilecek Bakara ve Al-i Imrân sûreleri onun önünde olacaklardır”+ Yorum Gönder
al-i imran suresi okumanın fazileti,  ali imran suresi okumanın faydaları,  ali imran suresinin faydaları
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi