Hadislerde boşanma kavramı

+ Yorum Gönder
İslami Konular ve Sünnet - Hadis Bölümünden Hadislerde boşanma kavramı ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 13
  tahsinkaya33
  Üye
  Reklam

  --->: Hadislerde boşanma kavramı

  Reklam  ÜÇ DEFA BOŞANILMIŞ KADININ MESKEN VE NAFAKA HAKKININ OLUP OLMAYACAĞI HAKKINDA

  Bize Muallâ haber verip (dedi ki), bize Zekeriyya, Amir'den rivayet etti (ki, O şöyle demiş: Bana Fâtıma b. Kays rivayet etti ki, kocası kendisini üç defa boşamıştı da, Hz. Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) kendisine, amcasının oğlu ibn Ümmü Mektum'un yanında iddet beklemesini emretmişti.

  SÜNEN-İ DARİMİ
  Talak kitabı
  Bölüm 10 Hadis no 2280

  ForumAlev --->: Hadislerde boşanma kavramı

 2. 14
  fecr
  Özel Üye
  "Allah'ın sevmediği helal boşanmaktır."
 3. 15
  tahsinkaya33
  Üye
  fecr
  İlginize teşekkür ederim 4. 16
  tahsinkaya33
  Üye
  ÜÇ DEFA BOŞANILMIŞ KADININ MESKEN VE NAFAKA HAKKININ OLUP OLMAYACAĞI HAKKINDA

  Bize Muhammed ibnu'1-Alâ' haber verip (dedi ki), bize Hafs b. Ğıyas, el-Eş'as'tan, (O) el-Hakem ve Hammâd'dan, (onlar) İbrahim'den, (O) el-Esved'den, (O da) Hz. Ömer'den (naklen) rivayet etti ki, O şöyle dedi: "Biz Rabb'imizin Kitab'ı ile Peygamberi'nin Sünnet"ini bir kadının sözüyle bırakmayız! Üç defa boşanmış kadının mesken ve nafaka hakkı vardır."

  SÜNEN-İ DARİMİ
  Talak kitabı
  Bölüm 10 Hadis no 2281


 5. 17
  tahsinkaya33
  Üye
  ÜÇ DEFA BOŞANILMIŞ KADININ MESKEN VE NAFAKA HAKKININ OLUP OLMAYACAĞI HAKKINDA

  Bize Talk b. Ğannâm, Hafz b. Ğıyâs'tan, (O) el-A'meş'ten. (O) İbrahim'den, (O) el-Esved'den, (O da) Hz. Ömer'den onun, (yani bir önceki haberin)2281 benzerini haber verdi.

  SÜNEN-İ DARİMİ
  Talak kitabı
  Bölüm 10 Hadis no 2282


 6. 18
  tahsinkaya33
  Üye
  ÜÇ DEFA BOŞANILMIŞ KADININ MESKEN VE NAFAKA HAKKININ OLUP OLMAYACAĞI HAKKINDA

  Bize Abdullah b. Muhammed haber verip dedi ki, bize Hafs, el-A'meş'ten, (O) İbrahim'den (O da) el-Esved'den (naklen) rivayet etti ki, O şöyle dedi: Ömer (Allah O'ndan razı olsun!) şöyle demişti: "Biz Allah'ın dininde bir kadının sözünü geçerli kılmayız. Üç defa boşanılmış kadının mesken ve nafaka hakkı vardır. Ebû Muhammed (ed-Dârimî) dedi ki: "Ben, boşanılmış kadının mesken ve nafaka hakkı olduğu görüşünde değilim."

  SÜNEN-İ DARİMİ
  Talak kitabı
  Bölüm 10 Hadis no 2283


 7. 19
  tahsinkaya33
  Üye
  KOCASI ÖLEN VE BOŞANILAN GEBE KADININ İDDETİ HAKKINDA

  Bize Yezid b. Harun haber verip (dedi ki), bize Yahya b. Saîd haber verdi ki, Süleyman b. Yesâr kendisine haber vermiş ki, Ebû Seleme O'na haber vermiş ki, O (yani Ebû Seleme) ve İbn Abbâs, Ebû Hüreyre'nin yanında bir araya gelmiş ve erkeğin, karısı (sağ iken) Ölüp de (ölümünden) birkaç gece sonra (karısının) doğum yapması (meselesini) sözkonusu etmişler de İbn Abbâs; "(böyle bir kadının iddetinin bitip yeniden evlenmesinin) helâl olması, (gebe kadınla kocası ölmüş kadının iddet) müddetlerinin sonuncusunda olur!" demiş. Ebû Seleme ise; "doğurunca helâl olmuş demektir" demiş ve böylece bu konuda aralarında tartışma yapmışlar. Sonra Ebû Hüreyre, Ebû Seleme'yi kastederek; "ben yeğenimle beraberim" demiş. Bunun üzerine İbn Abbâs'ın azadlısı Kü-reyb'i, (bu meseleyi sorması için) Hz. Ümmü Seleme'ye göndermişler. O da O'na (gidip) sormuş. Hz. Ümmü Seleme de bildirmiş ki; Subey'a bintu'l-Hâris'in kocası ölmüştü de O, onun (ölümünden) birkaç gece sonra doğum yapmıştı. (O zaman) Abduddâroğulları'ndan, Ebu's-Senâbil künyeli bir adam O'na evlenme teklifinde bulunmuş ve kendisine (evlenmesinin) helâl olduğunu haber vermiş, (Subey'a) da başkasıyla evlenmek istemişti. Bu sefer Ebu's-Senâbil O'na; "(sen ev-lenemezsin), çünkü senin (evlenmen henüz) helâl olmadı!" demişti. Bunun üzerine Subey'a bunu Rasulullah'a (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bildirmişti de O, O'na evlenmesini emretmişti

  SÜNEN-İ DARİMİ
  Talak kitabı
  Bölüm 11 Hadis no 2284


 8. 20
  tahsinkaya33
  Üye
  KOCASI ÖLEN VE BOŞANILAN GEBE KADININ İDDETİ HAKKINDA

  Bize Muhammed b. Yûsuf haber verip (dedi ki), bize Süfyân, Yahya b. Saîd'den, (O) Süleyman b. Yesâr'dan, (O) Kü-reyb'den, (O da) Hz. Ümmü Seleme'den (naklen) rivayet etti ki, O şöyle dedi: Subey'a bintu'l-Hâris'in kocası ölmüş, O da kocasının ölümünden birkaç gün sonra doğum yapmıştı. O zaman Ra-sulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) O'na evlenmesini emretmişti.

  SÜNEN-İ DARİMİ
  Talak kitabı
  Bölüm 11 Hadis no 2285


 9. 21
  tahsinkaya33
  Üye

  --->: Hadislerde boşanma kavramı

  Reklam  KOCASI ÖLEN VE BOŞANILAN GEBE KADININ İDDETİ HAKKINDA

  Bize Bişr b. Ömer ez-Zehrâni haber verip (dedi ki), bize Ebu'l-Ahvas rivayet edip (dedi ki), bize Mansûr, İbrahim'den, (O) el-Esved'den, (O da) Ebu's-Senâbüıden (naklen) rivayet ettiki, O şöyle dedi: Subey'a bintu'l-Hâris, kocasının ölümünden yirmi küsur gün sonra doğum yapmıştı. Derken lohusalığından temizlenince, (evlenebileceğinin bir belirtisi olarak) bezenmişti de, bu ayıp görülmüştü. Bunun üzerine O durumunu Rasulullah'a (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bildirmiş, O da; "(Kocası öldükten sonra doğum yapan bir kadın, bunu (yani evlenebileceğinin belirtisi şeyleri) yaparsa, onun iddet süresi bitmiştir, (yapabilir!)" buyurmuştu.

  SÜNEN-İ DARİMİ
  Talak kitabı
  Bölüm 11 Hadis no 2286


 10. 22
  tahsinkaya33
  Üye
  KOCASI ÖLEN VE BOŞANILAN GEBE KADININ İDDETİ HAKKINDA

  Bize Muhammed b. Yûsuf, Süfyân'dan, (O) Mansûr'dan, (O) İbrahim'den, (O da) el-Esved'den (naklen) haber verdi ki; Subey'a kocasının ölümünden birkaç gün sonra doğum yapmış, sonra (evlenebileceğinin bir belirtisi olarak) bezenmişti de, Ebu's Senâbil (Onu) ayıplamıştı. Bunun üzerine O, durumunu Rasulullah'a {Sallallahu Aleyhi ve Sellem) sormuş -veya bildirmiş-, O da O'na evlenmesini emretmişti.

  SÜNEN-İ DARİMİ
  Talak kitabı
  Bölüm 11 Hadis no 2287


 11. 23
  tahsinkaya33
  Üye
  KADININ (ÖLEN) KOCASI İÇİN YAS TUTMASI HAKKINDA

  Bize Muhammed b. Kesir haber verip (dedi ki); bize Süleyman b. Kesir, ez-Zühri'den, O Urve'den, O Hz. Aişe'den, O da Hz. Peygamber'den (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) (naklen) haber verdi ki, O şöyle buyurdu: "Allah'a ve Ahiret Günü'ne inanan -veya, Allah'a inanan- bir kadına, kocasından başka hiç kimse için üç günden fazla yas tutması helâl olmaz."

  SÜNEN-İ DARİMİ
  Talak kitabı
  Bölüm 12 Hadis no 2288


 12. 24
  tahsinkaya33
  Üye
  KADININ (ÖLEN) KOCASI İÇİN YAS TUTMASI HAKKINDA

  Bize Hâşim ibnu'l-Kasım haber verip (dedi ki), bize Şu'be, Humayd b. Nâfî'den rivayet etti ki, O şöyle demiş: Ben Zeyneb bint Ebî Sel eme'yi, Hz. Ümmü Habîbe bint Ebî Süfyân'dan (naklen) anlatırken işittim ki; O'nun (yani Hz. Ümmü Habibe'nin) bir kardeşi -veya bir yakını- ölmüştü de O, (za'ferân) sarısına yönelik (onu) eline sürmeye başlamış ve şöyle demişti: Bunu sadece, Hz. Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurduğu için yapıyorum: "Allah'a ve Ahiret Gününe inanan bir kadına, (hiç kimse için) üç günden fazla yas tutması helâl olmaz, kocası için hariç. Çünkü o (onun için) dört ay on gün yas tutar!"

  SÜNEN-İ DARİMİ
  Talak kitabı
  Bölüm 12 Hadis no 2289


+ Yorum Gönder
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi