Hadislerde boşanma kavramı

+ Yorum Gönder
3. Sayfa BirinciBirinci ... 23
İslami Konular ve Sünnet - Hadis Bölümünden Hadislerde boşanma kavramı ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 25
  tahsinkaya33
  Üye
  Reklam

  --->: Hadislerde boşanma kavramı

  Reklam  KADININ (ÖLEN) KOCASI İÇİN YAS TUTMASI HAKKINDA

  Bize Hâşim ibnu'l-Kasım haber verip (dedi ki), bize Şu'be, Humeyd b. Nâfi'den haber verdi ki, O şöyle demiş: Ben Zeyneb bint Ümmi Seleme'yi, annesinden veya Hz. Peygamber'in (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) hanımlarından bir kadından (naklen) onun, (yani bir önceki Hadisin) benzerini rivayet ederken işittim.

  SÜNEN-İ DARİMİ
  Talak kitabı
  Bölüm 12 Hadis no 2290  Yudumla --->: Hadislerde boşanma kavramı Hakkında Konu

 2. 26
  tahsinkaya33
  Üye
  KADININ İDDET ESNASINDA SÜSLENMESİ YASAĞI

  Bize Muhammed b. Yûsuf haber verip (dedi ki), bize Zaide, Hişâm b. Hassandan, (O) Hafsa bint Sîrin'den, (O) Ümmü Atıyye'den, (O da) Hz. Peygamber'den (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) (naklen) rivayet etti ki, O şöyle buyurdu: "-Kadın (hiç kimse için) üç günden fazla yas tutmaz, kocası için hariç. Çünkü o, onun için dört ay on gün yas tutar (ve bu esnada, Yemen'in kısmen boyalı) asb (kumaşından yapılmış) elbise hariç, (süs sayılacak) boyalı elbise giymez, sürme çekmez ve güzel koku sürünmez. Yalnız temizlenmesine yakın, hayzından gusül yaptığında biraz toparlak otu (kust-ı arabı) ve tırnak buhuru (azfâr) (sürünebilir). "

  SÜNEN-İ DARİMİ
  Talak kitabı
  Bölüm 13 Hadis no 2291


 3. 27
  tahsinkaya33
  Üye
  KOCASI ÖLEN KADININ (EVİNDEN) DIŞARI ÇIKMASI

  Bize Ubeydullah b. Abdilıtıecid haber verip (dedi ki), bize Mâlik, Sa'd b. İshak b. Ka'b b. Ucre'den, (O da) halası Zeyneb bint Ka'b b. Ucre'den (naklen) rivayet etti ki, el-Furey'a bint Mâlik O'na haber vermiş ki; O, Rasulullah'tan (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ailesinin yanına dönmesi için kendisine izin vermesini istemiş ve şöyle demiş: "Çünkü kocam, kaçmış olan bazı kölelerinin peşinden aramaya çıkmıştı. Derken o onlara kavuşmuş. Ama Kaddim tarafına geldiğinde onlar onu öldürmüşler!" Bunun üzerine Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem); "İddet için takdir edilen hüküm süresinin sonuna ulaşıncaya kadar evinde kal!" buyurmuş. (El-Furey'a sözüne şöyle devam etmiş): Ben de; "O beni gerçekten ne sahip olduğum bir evde, ne de bir nafaka ile bıraktı!" dedim. Hz. Peygamber yine; "İddet için takdir edilen hüküm süresinin sonuna ulaşıncaya kadar evinde kal!" buyurmuş. O da evinde dört ay on gün iddet beklemiş. (El-Furey'a) sözüne şöyle devam etmiş: Sonra Osman (Halife) olduğunda bana (birini) gönderip bunu sormuştu, ben de kendisine bunu bildirmiştim de O, buna uymuş ve bununla hüküm vermişti.

  SÜNEN-İ DARİMİ
  Talak kitabı
  Bölüm 14 Hadis no 2292


 4. 28
  tahsinkaya33
  Üye
  KOCASI ÖLEN KADININ (EVİNDEN) DIŞARI ÇIKMASI

  Bize Ebû Asım, İbn Cüreyc'den, (O) Ebu'z-Zübeyr'den, (O da) Câbir'den (naklen) haber verdi ki, O şöyle dedi: Teyzem boşanılmıştı. Derken hurma ağaçlarının kesim işlerini yapmayı istemiş de, bir adam kendisine; "senin dışarı çıkmaya hakkım yok!" demiş. (Teyzem) dedi ki, bunun üzerine ben Hz. Peygamber'e (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) gelip bunu O'na bildirmiştim, O da şöyle buyurmuştu: "-Çıkıp hurma ağaçlarının kesim işlerini yap. Zira belki sen tasaddukta bulunur veya bir iyilik yaparsın!"

  SÜNEN-İ DARİMİ
  Talak kitabı
  Bölüm 14 Hadis no 2293


 5. 29
  tahsinkaya33
  Üye
  BİR KÖLE ÎLE EVLİ OLUP DA ÂZÂD EDİLEN CARİYENİN (KÖLE İLE EVLİLİĞİ SÜRDÜRÜP SÜRDÜRMEMEDE) MUHAYYER BIRAKILMASI HAKKINDA

  Bize Sehl b, Hammâd haber verip (dedi ki), bize Şu'be, el-Hakem'den, (O) İbrahim'den, (O) el-Esved'den, (O da) Uz. Aişe'den (naklen) rivayet etti ki; O, Berire'yi satın almak istemişti de, O'nun efendileri "velâ"sının (kendilerinde kalmasını) şart koşmak istemişlerdi. O da bunu Rasulullah'a (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bildirmiş, (Rasulullah) da; "O'nu satın al! Çünkü "velâ" ancak âzâd edenin hakkıdır" buyurmuştu. Bunun üzerine O, O'nu satın alıp âzâd etmişti. (Hz. Peygamber) ise O'nu kocasıyla -ki O, hür biri idi-, (evliliklerini sürdürüp sürdürmeme konusunda) muhayyer bırakmıştı. Ayrıca (Hz. Aişe'den naklen rivayet edildi) ki, Hz. Peygamber'e (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) et getirilmişti de O; "Bu nereden (gelmiş?)" buyurmuştu. "Berire'ye sadaka olarak verildi" cevabı verilmiş, bunun üzerine O; "Bu O'nun için bir sadaka, bizim için bir hediyedir!" buyurmuştu.

  SÜNEN-İ DARİMİ
  Talak kitabı
  Bölüm 15 Hadis no 2294


 6. 30
  tahsinkaya33
  Üye
  BİR KÖLE ÎLE EVLİ OLUP DA ÂZÂD EDİLEN CARİYENİN (KÖLE İLE EVLİLİĞİ SÜRDÜRÜP SÜRDÜRMEMEDE) MUHAYYER BIRAKILMASI HAKKINDA

  Bize İsmail b. Halil haber verip (dedi ki), bize Ali b. Mushir rivayet edip (dedi ki), bize Hişâm b. Urve, Ab-durrahman Ibnu'l-Kasım'dan, (O) babasından, (O da) Hz. Aişe'den (naklen) rivayet etti ki, O şöyle dedi: Hz. Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) (bir gün) yanıma girmişti. Ben de kendisine bir yiyecek sunmuştum da O; "Size ait (ocağa) asılmış bir çömlek görmedim mi?" buyurmuştu. Ben; "yâ Rasulullah! Bu, Berire'ye sadaka olarak verilmiş, O'nun da bize hediye ettiği ettir! (Siz ise zekât, sadaka malı yemezsiniz)" cevabını vermiştim. O zaman (Hz. Peygamber); "O O'na sadaka, bize hediyedir!" buyurmuş (ve ondan alıp yemişti). O'nun (yani Berire'nin) kocası vardı. Derken o, âzâd olunca (O'nunla evliliklerini sürdürüp sürdürmeme konusunda) muhayyer bırakılmıştı.

  SÜNEN-İ DARİMİ
  Talak kitabı
  Bölüm 15 Hadis no 2295


 7. 31
  tahsinkaya33
  Üye
  BİR KÖLE ÎLE EVLİ OLUP DA ÂZÂD EDİLEN CARİYENİN (KÖLE İLE EVLİLİĞİ SÜRDÜRÜP SÜRDÜRMEMEDE) MUHAYYER BIRAKILMASI HAKKINDA

  Bize Abdurrahman ibnu'd-Dahhâk, el-Muğire b. Ab-dirrahman el-Mahzûni'den, (O) Hişâm b. Urve'den, (O) Abdurrahman ibnul-Kasım'dan, (O) babasından, (O da) Hz. Aişe'den (naklen) haber verdi ki, Berire'yi Hz. Aişe âzâd ettiğinde O'nun kocası köle idi. O zaman Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) O'nu (yani Berire'yi) onunla (evliliklerini sürdürmeye) teşvik etmeye başlamış, O da Rasulullah'a (Sallallahu Aleyhi ve Sellem); "benim ondan ayrılmaya hakkım yok mu?" demeye başlamıştı. (Hz. Peygamber O'na); "Evet, buna hakkın var!" buyurmuş, O da; "Öyleyse ben muhakkak ki ondan ayrıldım" demişti.

  SÜNEN-İ DARİMİ
  Talak kitabı
  Bölüm 15 Hadis no 2296


 8. 32
  tahsinkaya33
  Üye
  BİR KÖLE ÎLE EVLİ OLUP DA ÂZÂD EDİLEN CARİYENİN (KÖLE İLE EVLİLİĞİ SÜRDÜRÜP SÜRDÜRMEMEDE) MUHAYYER BIRAKILMASI HAKKINDA

  Bize Amr b. Avn haber verip (dedi ki), bize Hâlid b. Abdillah, Hâlid'den -yani el-Hazzâ'dan-, (O) İkrime'den, (O da) İbn Abbâs'tan (naklen) haber verdi ki; Berire'nin kocası, Muğis isimli bir köle idi. (Şimdi) sanki ben ona, (Berire'nin) ardında gözyaşları sakalına akarak ağlayıp dolaşırken bakar gibiyim! O zaman Hz. Peygamber (.Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Abbâs'a; "Ya Abbâs! Muğis'in Berire'ye sevgisinin fazlalığına, Berire'nin ise Muğis'e kızgınlığının fazlalığına şaşmaz mısın?" buyurmuş, sonra O'na (yani Berire'ye); "Ona dönsen! Çünkü o senin çocuğunun babasıdır!" buyurmuştu. Bunun üzerine O; "yâ Râsulullah, (bunu) bana emrediyor musun?" demiş, (Hz. Peygamber de); "Ben sadece bir aracıyım!" buyurmuş, O da; "(o halde) benim ona hiç ihtiyacım yok!" demişti.

  SÜNEN-İ DARİMİ
  Talak kitabı
  Bölüm 15 Hadis no 2297


 9. 33
  tahsinkaya33
  Üye
  ÇOCUĞU ANNESİ İLE BABASI ARASINDA MUHAYYER BIRAKMA

  Bize Ebû Asım haber verip (dedi ki), bize îbn Cüreyc rivayet edip dedi ki, bana Ziyâd b. Saîd, Hilâl b. Usâme'den, (O da) Medine İllerin bir mevlâsı olan Ebû Meymûne Süleyman'dan (naklen) haber verdi ki, O şöyle dedi: Ben Ebû Hü-reyre'nin yanındaydım. Derken O'na bir kadın gelip; "muhakkak ki kocam çocuğumu (benden alıp) götürmek istiyor!" dedi. Bunun üzerine Ebû Hüreyre şunu anlattı: Ben (birgün) Rasulullah'ın (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) yanındaydım. Derken O'na bir kadın çıkagelmiş ve şöyle demişti: "Muhakkak ki kocam çocuğumu -veya "oğlumu"- götürmek istiyor. Halbuki o bana faydalı olmaya, bana Ebû İnebe kuyusundan su vermeye (başlamıştır!)" O zaman Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem); "Kur'a çekin!" buyurmuştu -veya O; "kur'alasın!" buyurmuştu. (Bunda) şüpheye düşen Ebû Asvm'dır.-Sonra kocası gelip; "çocuğum hakkında -veya "oğlum hakkında"- benimle kim münâkaşa ediyor?" demiş, bunun üzerine Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) de; "Ey oğlan, bu babandır, bu da annen. Haydi onlardan hangisini dilersen elini tut!" buyurmuş. -Ebû Asım (bir rivayetinde); "Haydi onlardan hangisini dilersen peşinden git!" demistir.- (Çocuk) da annesinin elini tutmuş, (annesi) de onu (alıp) götürmüştü.

  SÜNEN-İ DARİMİ
  Talak kitabı
  Bölüm 16 Hadis no 2298


 10. 34
  tahsinkaya33
  Üye
  KADIN KÖLENİN TALÂKI HAKKINDA

  Bize Ebû Asım haber verip (dedi ki), bize İbn Cüreyc haber verip (dedi ki), bana Müzahir -ki O, İbn Eslem'dir-, haber verdi ki; O, el-Kasım b. Muhammed'i, Hz. Aişe'den, (O da) Hz. Peygamber1 den (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) (naklen rivayet ederken) işitmiş ki, O şöyle buyurmuş: "Kadın köle için iki boşama vardır. Onun (iddet bekleme) süresi de iki hayızdır!" Ebû Asım dedi ki; "ben bu (Hadisi) Muzâhir'den (doğrudan doğruya da) işittim."

  SÜNEN-İ DARİMİ
  Talak kitabı
  Bölüm 17 Hadis no 2299


 11. 35
  tahsinkaya33
  Üye
  KADIN KÖLENİN GEBE OLUP OLMADIĞINI ARAŞTIRMAK (İSTİBRAİ) HAKKINDA

  Bize Amr b. Avn haber verip (dedi ki), bize Şerîk, Kays b. Vehb'den, (O) Ebu'l-Veddâk'tan, (O da) Ebû Saîd'den (naklen) haber verdi ki, O; sözü Hz. Peygamber'e {Sallallahu Aleyhi ve Sellem) nisbet de edip, Evtâs esirleri hakkında şöyle dedi: "Hiçbir gebe esir kadın ile doğumunu yapıncaya kadar; hiçbir gebe olmayan esir kadın ile ise bir defa hayız oluncaya kadar cinsi münâsebet yapılmayacaktı!"*

  Evtas,
  Mekke'ye Taif tarafından 10 km. mesafedeki Huneyn vadisinin diğer bir ismi veya bu vadide Hevazîn kabilesinin kaldığı yerin ismidir. Hicri 8. yılın Şevval ayında bu yerde bir savaş olmuş ve bir çok ganimetle savaş esiri alınmıştı,

  SÜNEN-İ DARİMİ
  Talak kitabı
  Bölüm 18 Hadis no 2300

  Darimi süneninde boşanma ile alakalı böylece aktarmış olduk
  Allahım! Bu yazdıklarımızdan sebep bizi sıratı müstakimde yürüyenlerden eyle. Amin


+ Yorum Gönder
3. Sayfa BirinciBirinci ... 23
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi