Arefe günü hangi duayı etmek lazım

+ Yorum Gönder
İslami Konular ve Sünnet - Hadis Bölümünden Arefe günü hangi duayı etmek lazım ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Fashion
  Bayan Üye
  Reklam

  Arefe günü hangi duayı etmek lazım

  Reklam  Arefe günü hangi duayı etmek lazım

  Forum Alev
  Talha İbnu Ubeydillah İbni Keiz (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:


  “Günlerin en efdali arefe günüdür. (Faziletçe) cuma’ya muvafakat eder. O, cum’a günü dışında yapılan yetmiş haccdan efdaldir. Duaların en efdali de arefe günü yapılan duadır. Benim ve benden önceki peygamberlerin söylediği en efdal söz de: “La ilahe illallah vahdehu lâ şerike lehu” (Allah birdir, ondan başka ilah yoktur, O’nun ortağı da yoktur) sözüdür.”

  (Kütüb-i Sitte, C. 13, s. 136)  Resûlullah (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurmuştur:
  “En hayırlı dua, arefe gününün duasıdır. Ben ve benden önceki nebîlerin söylediği en hayırlı söz şudur: «Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh, lehül mülkü ve lehül hamdü biyedihil hayr ve hüve alâ külli şey’in kadîr»”
  [Tirmizî, Daavât, 123]  Abdullah b. Amr (r.a.)’den nakledilmiştir:
  “Resûlullah’ın (s.a.v.) arefe günü en fazla yaptığı dua şuydu:

  «Lâ ilâhe illallâh vahdehû lâ şerîke leh, lehül mülkü ve lehül hamdü biyedihil hayr ve hüve alâ külli şey’in kadîr»”

  [Ahmed, Müsned, 2/210; Heysemî, Mecmau’z-Zevâid, 3/252]  Resûl-i Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
  “Kim bu gün (arefe günü) gözüne, kulağına ve diline sahip olursa günahları affedilir.”
  [Ahmed, Müsned, 1/329; Heysemî, Mecmau’z-Zevâid, 3/251]  Hz. Aişe (radıyallahu anhâ) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:
  “Allah, hiçbir günde, arafe günündeki kadar çok kulu ateşten azad etmez. Allah (mahlukata rahmetiyle) yaklaşır, onlarla meleklere karşı iftihar eder ve:
  “Bunlar ne istiyorlar?” der.”

  [Müslim, Hacc 436, (1348); Nesâî, Hacc 194,l (5, 251, 252).]
  (Kütüb-i Sitte, C. 13, s. 137)  “Katâde İbnu’n-Numân (radıyallahu anh) anlatıyor:
  «Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm’ın: “Arafe günü oruç tutan kimsenin önündeki bir yıl ile geçmişteki bir yıllık (küçük) günahları mağfiret olunur” dediğini işittim.»
  (Kütüb-i Sitte, C. 17, s. 170)  “Sohbet şerefine eren Fâkih İbnu Sa’d (radıyallahu anh) anlatıyor:
  «Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm Ramazan bayramında, Kurban bayramında, Arefe gününde yıkanırdı. Fâkih de o günlerde yıkanmalarını aile halkına emrederdi.»
  (Kütüb-i Sitte, C. 17, s. 87) 2. 2
  imam
  Üye

  Cevap: Arefe günü hangi duayı etmek lazım

  Reklam  Arefe günü yapılacak tüm güzel duaları Allah Teala kabul eder.+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi