Osmanlı (Arşivden Birkaç Resim)

+ Yorum Gönder
Tarihimiz ve Tarihi Resimler Bölümünden Osmanlı (Arşivden Birkaç Resim) ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  MsL
  Üye
  Reklam

  Osmanlı (Arşivden Birkaç Resim)

  Reklam  Osmanlı (Arşivden Birkaç Resim)

  Forum Alev
  Çelebi Sultan Mehmed’in Anadolu’da tahta çıkışı (Hünername)

  d'Ohsson'dan Birinci Abdülhamid ve huzurda saray ricali.

  d'Ohsson'dan Birinci Abdülhamid ve huzurda saray ricali.

  Debbağlar, Aşçı, Ekmekçi ve Peremeci.

  Cündi, Matrakçı, Bakkal, Demirci, ve Çilingir.

  Cem Sultan

  Büyük Türk'ün Kuşatması, Türk Başkumandanının Karargahı tanıtım yazılı, Batılı bir sanatkarın Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul kuşatmasını tasvir eden gravürü.

  Budin Eyaleti Kanunnamesi.

  Bir İngiliz Dergisine göre 1877'de Babıali.

  Bir Divan-ı Hümayün gravürü.

  Bir Batılı sanatkarın kalemi ile I. Viyana kuşatması. (1529)

  Bir Batılı gravürcünün çizgileri ile Tanzimat devrinde Babıali.

  Bey olduğunda Osman Gazi'ye biat edilmesini gösteren bir minyatür.

  Berlin'e sefaretle gönderilen Ahmet Azmi Efendi'nin Prusya Kralı Freidrich Wilhelm II. tarafından kabulü. (Şubat 1791)

  Bergama nahiyesinde Mehmed Naili oğlu İbrahim'e verilen zeamet beratı.

  Batılı bir sanatkarın fırçası ile Barbaros Hayreddin Paşa.

  Ayastefanos ve Berlin Antlaşmalarına göre Osmanlı Devleti'nin Avrupa hudutları.

  Ayasofya vakfı ile ilgili bir ferman.

  Avlanan avcılar.
  Divan’dan. 1530

  Asakir-i Mansure-i Muhammediyye'nin ilk yıllarında talimini tasvir eden bir gravür.

  Arifi'den Şehzadelerin Sancağa Çıkışını Tasvir Eden Bir Minyatür.

  Alim Şemseddin Ahmed Karabaği, Seyyid Lokman, Nakkaş Osman ve katiplerin meclisi. Şahname-i Selim Han’dan. Ressamı Nakkaş Osman. 1581

  İdamdan önce son namaz.

  İlk daimi elçimiz Yusuf Agah Efendi'nin İngiltere Kralı Georges III. Tarafından kabulü. (1792)

  Kanuni Sultan Süleyman’ın cenazesinin Zigetvar’dan Belgrad’a götürülmesi. Nüzhet (el-esrar) el-ahbar der sefer-i sigetvar’dan. Ressamı muhtemelen Nakkaş Osman. 1569

  Kanuni Sultan Süleyman, şehzadeleri Selim ve Mehmed ile birlikte Filibe sarayının bahçesinde. Hünername’den. Ressamı muhtemelen Veli Can. 1588

  Kanuni Sultan Süleyman'ın bir resmi.

  Kanuni Sultan Süleyman'ın Erdel Prensini huzuruna kabul etmesi.

  Kanuni Irakeyn seferinde.

  Jan Jansson'un Tercicum Imperium
  Türk İmparatorluğu haritası.

  Irakeyn seferi.

  III. Selim'in, Fransız elçisi tercümanının cizye, rüsum ve vergiler için rencide edilmemesine dair bir fermanı.

  III. Selim Babusselam Önünde Bir Merasimde.

  II. Mehmed’in Edirne’de tahta çıkışı. (Hünername)

  II. Bayezid’in tahta çıkışı.

  Hünername'den Bab-ı Hümayün ve I. Avlu'yu gösteren bir minyatür.

  Hille. Mecmu’ı Menazil’den. Matrakçı Nasuh. 1537

  Göğe ismi verilen savaş gemisi (Sultan II. Bayezid Han devri)

  Genova. Tarih-i feth-i Şikloş ve Esturgon ve Estonibelgrad’dan. Ressamı Matrakçı Nasuh. 1545

  Fatih Sultan Mehmed’in Belgrad Kalesine hücumu.

  Fatih Sultan Mehmed Han'ı Ali Kuşçu ile birlikte gösteren bir minyatür.

  Eğri'de Mehmed Paşa'nın Macarları yenmesi.

  Eğri muhasarasında Osmanlı Ordugahı. (1596)

  Eğlence meclisi. Nusretname’den. 1548

  Eskişehir. Mecmu’ı Menazil’den. Ressamı Matrakçı Nasuh. 1537

  Ekmekçi esnafının gösterisi. Surname’den. Ressamı Nakkaş Osman. 1582


  padisahlar
  padisahlar
  (156 Resimler)
  osmanli camii'ler
  osmanli camii'ler
  (122 Resimler)
  osmanli hisarlari
  osmanli hisarlari
  (3 Resimler)
  osmanli armalari
  osmanli armalari
  (21 Resimler)
  osmanli saraylar
  osmanli saraylar
  (71 Resimler)
  turk kaganlari
  turk kaganlari
  (17 Resimler)
  osmanli Tablolar
  osmanli Tablolar
  (540 Resimler)
  osmanli kumbetler
  (9 Resimler)
  osmanli silahlari
  (149 Resimler)
 2. 2
  AYSEN
  Bayan Üye

  Cevap: Osmanlı (Arşivden Birkaç Resim)

  Reklam  camiler olsun hanlar olsun surlar olsun yada savaş görüntülerinin ihtişamı olsun bunlar etkileyici guru duyduğumuz görüntüler çünkü hepsinde hizmet ve emek var ne zamanki saray resimleri görünüyor orda sanki bir lale devri var+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi