Mekteb-i Osmanî

+ Yorum Gönder
Tarihimiz ve Tarihi Sözlük Bölümünden Mekteb-i Osmanî ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Fatal
  Özel Üye
  Reklam

  Mekteb-i Osmanî

  Reklam  Mekteb-i Osmanî

  Forum Alev
  Askerî öğrenim gâyesiyle Avrupa’ya gönderilen talebeler için, Paris’te açılan Türk okulunun adı. On dokuzuncu yüzyılda Avrupa devletlerinde ilim ve teknikte görülen ilerlemeyi alabilmek için kâbiliyetli talebelerin seçilip tahsile gönderilmesi önem kazanmıştı. Bunların sayısının çoğalması ile idâresi ve daha verimli tahsil yapabilme çârelerinin düşünülmesi neticesinde Paris’te, Krenal Mahallesinde 1856 yılında bu okul açıldı. İdârecilerinin Türk olduğu bu okulun önemli bir görevi de talebelerin örf-âdetlerine, dinlerine bağlılıklarını muhâfaza ettirerek, terbiyelerini korumaktı. Öğretmenleri Fransız, mevcudu 60 kişi olan okulda, Paris Askerî Lisesinin programı uygulanırdı. İlk müdür, öğrenimini Viyana’da yapan Ali Nizâmî Paşadır. 1870 Alman-Fransız Harbinin çıkması ve 1867’de Fransızca tedrîsât yapacak Mekteb-i Sultanî (Galatasaray Lisesi)nin açılmış olması gibi sebeplerle Mekteb-i Osmânî, 1874’te kapatıldı. Aynı sene İstanbul’da Askerî Rüşdiye açıldı.
 2. 2
  Filiz
  Bayan Üye

  Cevap: Mekteb-i Osmanî

  Reklam  Osmanlıların gelişen avrupa kültür ve askeriyesini öğrenmek için Pariste okul açması ve bu okula osmanlı gençlerini göndererek eğitim almalarını sağlamak amacını güden bir okuldur.+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi