Epik Tiyatronun Türk Tiyatrosunda Yorumlanışı

+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Tiyatro Bölümünden Epik Tiyatronun Türk Tiyatrosunda Yorumlanışı ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  .::Melinda::
  Üye
  Reklam

  Epik Tiyatronun Türk Tiyatrosunda Yorumlanışı

  Reklam  Epik Tiyatronun Türk Tiyatrosunda Yorumlanışı

  Forum Alev
  Epik Tiyatronun Türk Tiyatrosunda Yorumlanışı  Batı tiyatrosunun bu gelişimi çok kısa bir geçmişi olan Türk tiyatrosunu
  nasıl etkiliyor? 60’lı yıllarda politik tiyatroya duyulan ilgiyle birlikte
  tiyatro dünyamıza giren B. Brecht’in tiyatromuza etkisi nedir? Brecht’in
  oyunları ülkemizde nasıl sahnelenip oynanmıştır? Yabancılaştırma tiyatrosu
  anlama ve doğru yorumlama açısından karşılaşılan başlıca güçlükler nelerdir?
  Bunlar ne derecede aşılabilmiştir? Bu soruları yanıtlamadan önce
  tiyatromuzun geçmişine kısaca göz atalım.

  Batı anlamında tiyatronun ilk adımı Tanzimat döneminde atılmıştı. Fransız
  tiyatrosunu örnek alan bu tiyatro, benzetmeci tiyatro anlayışının içinde
  kalan dramatik tiyatroyu benimsiyordu. Bu anlayış Cumhuriyet dönemi
  reformlarıyla iyice kök salar. Tiyatro bu dönemde belli bir ağırlığı, önemi
  olan bir kurum olarak kabul ettirir kendini. Türkiye’de benzetmeci tiyatro
  anlayışının yerleşmesi için yapılan savaşım, 18. yy. Aydınlanma dönemi Alman
  tiyatrosunun kuruluşunu anımsatır. Bu dönemin ünlü tiyatrocularından J.C.
  Gottsched klasik Fransız tiyatrosunu örnek alarak ulusal Alman tiyatrosunun
  kurulmasında öncülük yapmıştı. O zamana değin gezginci grupların elinde halk
  tiyatrosu geleneğini sürdüren Alman tiyatrosu, Gottsched’in çabaları sonucu
  ciddiye alınması gereken bir kurum olarak benimsenmişti. Böylece halk
  güldürülerinin yerini dramatik tiyatro kurallarına göre yazılan ve ahlaksal
  bir bildirisi olan klasik oyunlar almıştı. Cumhuriyet dönemi tiyatrosunun
  kurucusu Muhsin Ertuğrul’u bu bakımdan Gottsched’e benzetebiliriz. O da
  tiyatronun önemini halka öğretmek istiyor, tiyatronun önemsenmesini sağlamak
  için halk tiyatrosu geleneğine, tuluata yer vermiyor ve belli kuralları
  benimsemeye çalışıyordu. Bu dönemde oyun yazarından yönetmene ve oyuncuya
  değin tümünün tiyatro anlayışı dramatik tiyatro anlayışı doğrultusunda bir
  gelişim gösteriyor.

  Türk tiyatrosu, Alman tiyatrosuyla karşılaştırıldığında iki yüzyıl
  geridedir. Batı’daki tarihsel gelişim sürecinin incelendiği bölümde
  gördüğümüz gibi Aydınlanma’yı izleyen Klasik, Romantik, Gerçekçilik gibi
  akımlar, tiyatro anlayışına, diline, anlatımına yeni yeni boyutlar
  kazandırmışlardır. 20 yüzyılın başında Dışavurumcularla bu gelişimin son
  aşamasına varıldıktan sonra, benzetmeci tiyatro geleneği tükenmiş, yerini
  yeni arayışlara, yeni denemelere bırakmıştı. Türk tiyatrosuysa Batı’da
  dramatik tiyatro geleneğinin çözülmeye başladığı bir dönemde bu geleneği
  özümsemeye çalışıyordu. Muhsin Ertuğrul 1920’lerde çıkan “Tiyatro Adabı”
  yazısında tiyatronun belli kurallar doğrultusunda nasıl izlenilmesi
  gerektiğini bir bir açıklarken (1), B. Brecht, aynı yıllarda tüm kurallara
  karşı çıkarak yeni bir izleyici-sahne diyaloğundan söz ediyordu (2). Bu
  gelişim çağdaş tiyatro anlayışına uzun yıllar kapalı kalmamıza neden oluyor.
  Gerçi Batı tiyatrolarında yeni bir yazarın, yeni bir oyunu sahnelendiğinde,
  çoğu kez bizim tiyatrolarımızda da gösteriliyor, ancak bu hiçbir temele
  oturtulamadığından, kopyacılık düzeyini aşamıyor.

  Dramatik tiyatronun sınırlarının duyulmaya başlaması ancak 1960’larda
  politik tiyatroya duyulan ilgiyle başlıyor. Bu dönemde bizi yakından
  ilgilendiren toplumsal sorunlarla tiyatro aracılığıyla hesaplaşan bir
  anlayışın doğmasıyla, çağdaş tiyatronun ilk adımı atılmıştır. Brecht’in
  yapıtlarının bir bölümünün Türkçe’ye çevrilmesi bu yıllara rastlar.
  Oyunlarından ilk kez “Carrar Ana’nın Silahları” (Die Gewehre der Frau
  Carrar) 1960’da amatör bir grup tarafından sahnelenir. Bunu gene amatör
  gruplarca oynanan “Kural ve Kuraldışı” (Die Ausnahme und die Regel), “Küçük
  Burjuva Düğünü” gibi kısa oyunlar izler. 1962’de ilk kez profesyonel bir
  tiyatronun, Şehir Tiyatrosu’nun “Sezuan’ın İyi İnsanı”nı sahnelemesiyle
  Brecht tiyatro dünyamıza girer.

  1960’lardan bu yana politik tiyatro yavaş yavaş eski önemini yitirmiş,
  toplumsal sorunları ele alan yerli yabancı bir çok oyunun unutulmuş olmasına
  karşın, Brecht’e duyulan ilgi azalmıyor. Çünkü Brecht onca yıldır
  benimsemeye çalıştığımız dramatik tiyatro anlayışının sarsılmasına yol
  açmıştır. Brecht bir kez bulgulandıktan sonra, o zamana değin geri plana
  itilmiş, önemsenmemiş olan Türk halk tiyatrosu geleneğine de yeni bir gözle
  bakılmaya başlanıyor.

  Bu bölümde yabancılaştırma tiyatrosunun Türkiye’de nasıl alımlandığını üç
  temel nokta üzerinde durarak irdelemeye çalışıyorum: l- Brecht’in
  oyunlarının sahneye koyma açısından değerlendirilmesi, 2- Çeviri ve uyarlama
  çalışmaları açısından değerlendirilmesi, 3- Özgün yapıtlarda Brecht’in
  etkisi: Çağdaş tiyatro anlayışını ilk olarak benimsemeye çalışan iki yerli
  yazarımızın Haldun Taner’in ve Vasıf Öngören’in yapıtlarından birer örnek
  veriliyor. 2. 2
  AYSEN
  Bayan Üye

  Cevap: Epik Tiyatronun Türk Tiyatrosunda Yorumlanışı

  Reklam  Epik tiyatro, siyasal amaçlı bir tiyatro düşüncesidir. Bertolt Brecht'in doğrudan Marksizm-Leninizm etkilenimiyle oluşturduğu ve seslendiği seyirci kitlesini de emekçi sınıf olarak belirlemiş bir kuramdır.+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi