Otuz Bir Mart Ayaklanması

+ Yorum Gönder
Tarihimiz ve Türk Tarihi Bölümünden Otuz Bir Mart Ayaklanması ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Fatal
  Özel Üye
  Reklam

  Otuz Bir Mart Ayaklanması

  Reklam  Otuz Bir Mart Ayaklanması

  Forum Alev
  31 Mart 1325 (13 Nisan 1909) Salı günü İstanbul'da Dördüncü Avcı Taburu'nun ayaklanmasına verilen ad. O sabah Taşkışla'dan hareket ederek Osmanlı Meclis-i Mebusan'ını kuşatan ve sayıları altı bin kadar olan başkaldırıcılar, “Şeriatın uygulanmasını, sadrazamın, ikinci fırka komutanının, Taşkışla komutanının ve Meclis Başkanı Ahmet Rıza Beyin istifa ettirilmeleri, bu harekete katılan askerlerin hiç birinin kılına bile dokunulmamasını” istiyorlardı. Bu başkaldırıcılara, ellerinde yeşil bayraklarla softalar ve medrese öğrencileri de katılmışlardır. Bu arada, Lâzkiye milletvekili Emin Arslan, Tanin Başyazarı Hüseyin Cahit'e benzetilerek öldürülmüş, (Bahriye nazırı Rıza Paşa yaralanmış, Adliye nazırı Nâzım Paşa da öldürülmüştü. Halktan ve askerlerin içinden de ölenler, yaralananlar vardı.

  öğleden sonra, başkaldırıcıların istediğinin yerine getirildiği, hükümetin istifa ettiği,Tevfik Paşa'nın sadrazam olduğu, bahriye nazırlığına da Ethem Paşanın getirildiğinin bildirilmesi üzerine, başkaldırıcılar yavaş yavaş kışlalarına çekilmişlerdir.

  Ertesi günSelanik'te İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin düzenlediği bir mitingde İstanbul'da meydana gelmiş olan bu olayın, bir gericilik olayı olduğu üzerinde durulmuş, bu hareketi bastırabilmek için gönüllü toplanmasına başlanmıştır. Zamanın ileri ve aydın subaylarının katılması ile kurulmuş olan ve “Hareket Ordusu” adını alanordu, ertesi gün (11 Nisan 1909) da İstanbul'a gelmiş,sıkıyönetim ilân edilmiş, yeni bir kabine kurulmuş ve olaya katılmış olanlar yakalanarak idam edilmişlerdir.
 2. 2
  Filiz
  Bayan Üye

  Cevap: Otuz Bir Mart Ayaklanması

  Reklam  Tarihe otuz bir mart vak'ası olarak geçen bu olayda gerici insanların ayaklanması olarak bilinir.Bu ayaklanmalarda masum bir çok insan ölmüş ve yeni ve aydın subaylar olaya müdahale ederek bertaraf etmişlerdir.+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi