Türkçe Öğretiminde Ortamlar...

+ Yorum Gönder
Kültür-Sanat ve Türkçe ve Türkçe Kullanımı Bölümünden Türkçe Öğretiminde Ortamlar... ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  rengigül
  Usta Üye
  Reklam

  Türkçe Öğretiminde Ortamlar...

  Reklam  Türkçe Öğretiminde Ortamlar...

  Forum Alev
  Etkili bir öğretme-öğrenme, iyi bir iletişim sonucu gerçekleşir. İyi bir iletişim ise, öğrencileri etkilemesi ve/veya uyarması söz konusu olan eğitim ortamlarının öğretme- öğrenme sürecinde kullanılmasıyla olanaklıdır. Öğretimde araç-gereçlerden yararlanma, konunun daha etkili olarak sunulması, öğrenmeye açıklık getirilmesi, gözlem olanaklarının artırılması ve öğrencilerin birkaç duyu organına bir anda hitap edilmesi gibi fırsatları yaratmaktadır. Bunların yanısıra araç-gereçlerin, öğrenme zamanından ekonomi sağladığı, öğrenmeyi bireyselleştirdiği, öğrenmenin niteliğini yükselttiği, öğretimi daha verimli ve zevkli kıldığı bilinmektedir. Öğretim sürecinde işe koşulan araç-gereçlerin işlevi, öğretmen adına öğretimi gerçekleştirmek değil, öğrenen ile öğrenilenler arasındaki etkileşimi kolaylaştırarak daha etkili ve somut öğrenmelerin oluşmasına katkıda bulunmaktır. Eş deyişle araç-gereçler, ancak öğretmenle birlikte ve öğretmenin çabasıyla işlevsel olabilen öğretme-öğrenme yardımcılarıdır. Kısacası, öğretmenlerin öğretim sürecinde araçgereçlerden yararlanması, öğrencilerde etkili ve kalıcı öğrenmeler oluşturma bakımından önemlidir. Bu durum ilköğretim kademesinde daha çok önemlidir. Çünkü bu dönemdeki öğrenciler, somut işlemsel dönemde bulunmaktadırlar. Soyut düşünme yetenekleri henüz gelişmemiş olup, öğrenmelerini somut yaşantılara dayalı olarak gerçekleştirmektedirler.
  Öte yandan, Ortaöğretimin sonuna kadar gösterilen başarının %42’si ilköğretim dönemindeki başarıyla açıklanmaktadır. Başka bir deyişle, ilkokulda kazandırılacak davranışlar, daha sonraki okul kademelerinde gerçekleştirilecek öğrenmeler için önkoşul niteliğindedir. Bu bakımdan ilköğretim kademesindeki eğitimin nitelikli olması büyük önem taşımaktadır. Nitelikli öğretim ise, öğretmenlerin öğretme-öğrenme sürecinde araç-gereçlerden etkili olarak yararlanmalarını gerektirmektedir. Eğitimde araç ve gereçler hedeflere daha kısa zamanda ulaşmayı ve öğrenmenin kaılcı izli olmasını sağlamasından dolayı öğretmenlerin çeşitli öğretim materyallarerinden yararlanmaları ve sınıf içinde çoklu ortamı oluşturmaları gerekmektedir. Kullanılan öğretim materyalleri ile başarı arasında doğrusal bir ilişki olduğu gözlenmektedir. Bu nedenle öğretmenlerin araç ve gereç kullanmaya özen göstermeleri ve bu araçların seçiminde itinalı olmaları beklenmektedir. Türkçe öğretiminde kullanılan araç ve gereç çeşidi hayli fazladır. Eskiden anadili öğretimi daha çok yazılı materyale dayalı olarak yapılırken, çağımızda teknolojinin gelişmesi sonucu görsel-işitsel araçlar, bilgisayar teknolojileri öğretmen ve öğrencilere çalışmalarında büyük ölçüde yardımcı olmaktadır. İlköğretim düzeyinde Türkçe derslerinde kullanılması önerilen araçlar; görsel, işitsel ve görsel-işitsel olmak üzere genelde üç grupta toplanmaktadır. Bu araçları özelliklerine göre şöyle sınıflandırabiliriz.

  Görsel araçlar;
  kitaplar ve basılı gereçler
  • yazı tahtası
  • projektörler
  • bilgisayar

  İşitsel araçlar;
  • radyo
  • kasetçalar

  Görsel-işitsel araçlar;
  • Televizyon
  • Video 2. 2
  Filiz
  Bayan Üye

  Cevap: Türkçe Öğretiminde Ortamlar...

  Reklam  Türkçe olan ana dilimizi en düzgün ve en iyi şekilde öğrenmemiz gerekir. Dil öğrenmek artık daha kolaydır. artık bunun için bir çok yöntemler kullanılmaktadır. Bir çok araç gereç görsel ve eşitsel teknolojilerden yararlanılmaktadır.+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi