Kozanoğlu Avdan Gelir Türküsünün Hikayesi

+ Yorum Gönder
Müzik Köşesi ve Türkü Hikayeleri Bölümünden Kozanoğlu Avdan Gelir Türküsünün Hikayesi ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Maximilyan
  Üye
  Reklam

  Kozanoğlu Avdan Gelir Türküsünün Hikayesi

  Reklam  Kozanoğlu Avdan Gelir Türküsünün Hikayesi

  Forum Alev
  Kozanoğlu Avdan Gelir Türküsünün Hikayesi - Türkü Hikayeleri

  Kozanoğlu Avdan Gelir

  Türkülere kahraman olan Kozanoğlu, Afşar'ların Kozanlı oymağının reisi olan bir ailedendir. Bu oymak önceleri Karamanoğulları'nın, sonradan da Osmanlı Devleti'nin maiyetinde bulunup, Kozan havalisinin idaresini yürütüyordu. Kozan dağlarındaki Varşak'lar (Varşak aşiretinden olanlar) bunların piyadesi, Çukurova'daki Avşar' lar ise süvarileri idiler. Kozanoğulları bu havalide uzun müddet hüküm sürdüler,halkın hak ve hukukunu iç ve dıştaki saldırganlara karşı korudular. Orta Anadolu derebeylerinden Çapanoğlu Süleyman Bey' in Kozan bölgesini istila için gönderdiği askerler Yusuf Ağa tarafından perişan edildiği gibi,bir müddet sonra Mısırlı İbrahim Paşa' nın Kozan'ı almak için gönderdiği askerler de dağlarda Kozanoğlu Mehmet Bey' in kuvvetleri tarafından yenilgiye uğratıldı. Yusuf Ağa' dan sonra Ali Bey' in oğlu Mehmet Bey Kozan Beyliğine geçtiler. Kozan Beyliği gittikçe kuvvetleniyordu.

  1882 senesinde Sultan Aziz zamanında Sadrazam Ali Paşa'nın Kozan Beyliği'ni ortadan kaldırmaya karar vermesi üzerine Derviş Paşa kumandasında "İslâhiye Fırkası" adı altında bir kuvvet teşkil edip Kozan'a gönderildi. Ahmet Bey ile Yusuf Bey ve Kozan hanedanına mensup diğer beyler, Halil Bey, Ali Bey ve Hüseyin Bey'ler devlete bağlılıklarını hemen bildirdiler. Ahmet Bey' e Kütahya Valiliği, diğer beylere de birer memurluk veya maaş verilerek dağıtıldı. Kozan bir sancak haline getirildi. Kozanoğlu Yusuf Ağa Sivas'ta oturmaya memur edildiğinden muhafız askerleri himayesinde yola çıktı. Fakat aşiretlerinden bir kaçı yolunu kesip onu muhafız askerleri elinden aldılar. Yusuf Ağa durumu değerlendirmek istedi. Kozan'a gelerek bütün aşiretleri isyana kaldırdı. Bunun üzerine Müşir Derviş Paşa, İsmail Paşa kumandasındaki bir müfrezeyi Yusuf Ağa üzerine gönderdi. Kısa bir çatışmadan sonra Yusuf Ağa esir düştü ve astırıldı, taraftarları da dağıtıldı.


  Kaynak:
  Mehmet Bayrak-Eşkıyalık ve Eşkıya Türküleri, s.367
  Yorum Yayınları Ankara 1985

  Öğrt. Gör. Hakan Tatyüz

 2. 2
  Yoncalar
  Bayan Üye

  Cevap: Kozanoğlu Avdan Gelir Türküsünün Hikayesi

  Reklam  Akdeniz bölgesinde bulunan ve Çukurova yöresinde olan Kozan ilçesi aslında tarihi açıdan çok zengin bir yerdir.Günümüzde halen Kozan kalesi gibi tarihi yerler bulunmaktadır.Kozanoğlu aslında o bölgedeki bazı korucu tipli bölgesini savunan insanlara da denmektedir.Bazı olayların olması sürgün ve isyen konularını ele almaktadır.+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi