Pir Sultan Abdal Şiirleri

+ Yorum Gönder
Şiir Bölümü ve Ünlü Şairlerden Şiirler Bölümünden Pir Sultan Abdal Şiirleri ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  hasantek
  Üye
  Reklam

  Pir Sultan Abdal Şiirleri

  Reklam  Pir Sultan Abdal Şiirleri

  Forum Alev
  Pir Sultan Abdal


  HAYATI
  16’ncı yüzyılda yaşadı. Hakkında fazla bilgi yok. Asıl adı Haydar. Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Banaz köyündendir.

  16’ncı yüzyılın ikinci yarısında Sivas çevresinde boy gösteren Alevi-Bektaşi kökenli ve İran yanlısı mezhep olaylarına karıştı. Sivas Beylerbeyi Deli Hızır Paşa, Pir Sultan’ı astırdı. Ölümümün, 1547-1551 ya da 1587-1590 arasındaki bir tarih olduğu sanılıyor


  ESERLERİ
  16’ncı yüzyılda yaşadı. Hakkında fazla bilgi yok. Asıl adı Haydar. Yaşamının büyük bölümü Uşak’ın Banaz köyünde geçti. 16’ncı yüzyılın ikinci yarısında Sivas çevresinde boy gösteren Alevi-Bektaşi kökenli ve İran yanlısı mezhep olaylarına karıştı. Sivas Beylerbeyi Deli Hızır Paşa, Pir Sultan’ı astırdı. Ölümümün, 1547-1551 ya da 1587-1590 arasındaki bir tarih olduğu sanılıyor. Çeşitli araştırmalarda 6 ayrı Pir Sultan kimliğine değinilir.

  Sırasıyla, Çorum yöresinden olup bir süre Ankara’da Hasan Dede tekkesinde kalan Pir Sultan’ım Haydar, aruzla şiirler yazan Pir Sultan, Divriği yöresinde yetişen ve asıl adı Halil İbrahim olan Pir Sultan Abdal, 18’inci yüzyılın ikinci yarısı ile 19’uncu yüzyılın başında yaşamış olan Abdal Pir Sultan, 16’ncı yüzyıl sonu ile 17’nci yüzyıl başında yaşayan ve Pir Sultan’ın asılmasıyla ilgili deyişleri söyleyen Pir Sultan Abdal. Son olarak menkıbeleşmiş yaşamıyla tanınan, Hızır Paşa’nın astığı kabul edilen 16’ncı yüzyıl şairi Banazlı Pir Sultan Abdal. Halk edebiyatı araştırmacıları, gerçek Pir Sultan Abdal olarak Banazlıyı kabul eder.

  Pir Sultan Abdal, Alevi gelenekleri ve tarikat içinde yetişti. Hayati (Şah İsmail) , Kul Hüseyin ve Kul Himmet’ten etkilendi. Şiirlerinde duru ve yalın bir Türkçe kullandı. Ana konuları, aşk, tasavvuf ve kavgadır. Tekke ve tasavvufun kalıplarını aşıp geniş bir halk kesimine seslenebildi. Medrese öğrenimi görmediği için, diğer bazı halk şairlerinin tersine, Divan Edebiyatı’ndan hiç etkilemedi. Saaddin Nüzhet Ergun, Abdülbaki Gölpınarlı, Pertev Naili Boratav, Cevdet Kudret, Cahit Öztelli, Sabahattin Eyuboğlu, Mehmet Fuad, Ohan Ural, Mehmet Bayrak ve Erol Toy’un Pir Sultan Abdal araştırma ve kitapları var.
 2. 2
  hasantek
  Üye

  --->: Pir Sultan Abdal Şiirleri

  Reklam  Açılın Kapılar Şaha Gidelim  Hızır paşa bizi berdar etmeden
  Açılın kapılar şaha gidelim
  Siyaset günleri gelip yetmeden
  Açılın kapılar şaha gidelim

  Gönül çıkmak ister, şahın köşküne
  Can boyanmak ister, Ali müşküne
  Pirim Ali on ik'imam aşkına
  Açılın kapılar şaha gidelim

  Her nereye gitsem, yolum dumandır
  Bizi böyle kılan, ahd-ü amandır
  Zincir boynum sıktı hayli zamandır
  Açılın kapılar şaha gidelim

  Yaz selleri gibi akar çağlarım
  Hançer aldım, ciğerciğim dağlarım
  Garip kaldım, şu arada ağlarım
  Açılın kapılar şaha gidelim

  Ilgın ılgın eser seher yelleri
  Yare selam eylen urum erleri
  Bize peyik geldi, şah bülbülleri
  Açılın kapılar şaha gidelim

  PİR SULTAN'ım eydür mürvetli şah'ım
  Yaram baş verdi, sızlar ciğergahım
  Arşa direk direk olmuştur ahım
  Açılın kapılar şaha gidelim
 3. 3
  hasantek
  Üye
  Açılın Zindanlar Pire Gidelim  Hızır Paşa bizi berdar eyledi
  Kesti kollarımı kızak bağladı
  İşiten muhipler hep kan ağladı
  Açılın zindanlar pire gidelim

  Kalenin kapısı taştan demirden
  Yanlarım çürüdü yaştan yağmurdan
  Bir kimsem de yok ki dellal çağırtam
  Açılın zindanlar pire gidelim

  Kalenin kapısı taştan çıkılmaz
  Penceresi yüce Şah'a bakılmaz
  Bir ben ölmeyinen cihan yıkılmaz
  Açılın zindanlar pire gidelim

  Çıkarım bakarım kale başına
  Mümin müslim olan gider işine
  Bir ben mi düşmüşüm can telaşına
  Açılın zindanlar pire gidelim

  İlimi sorarsan köyümdür Banaz
  Yakılsın yıkılsın ol kanlı Sivas
  Bir ben ölmeyinen cihan yıkılmaz
  Açılın zindanlar pire gidelim

  Pir Sultan Abdal'ım hey Hızır Paşa
  Yazılanlar gelir sağ olan başa
  Hasret koydun beni kavim kardaşa
  Açılın zindanlar pire gidelim
 4. 4
  hasantek
  Üye
  Ağ Gül İle Kırmızı Gül


  Cem-i çiçeklerin hası
  Ağ gül ile kırmızı gül
  Deli gönül eğlencesi
  Ağ gül ile kırmızı gül

  Demi demi şirin demi
  Gelir geçer dünya gamı

  Talip olmak pirindendir
  İrenk almak gülündendir
  Muhammed' in terindendir
  Ağ gül ile kırmızı gül

  Demi demi şirin demi
  Gelir geçer dünya gamı

  Pir Sultan'ım ey gaziler
  Alnımızda al yazılar
  Talip de Pir'in arzular
  Ağ gül ile kırmızı gül

  Demi demi şirin demi
  Gelir geçer dünya gamı


 5. 5
  hasantek
  Üye
  Ağlayı Ağlayı Durma Karşımda  Ağlayı ağlayı durma karşımda
  Dost beni gönder de var andan ağla
  Kirpikleri top top etmiş kaşında
  Dost bizi gönder de var andan ağla

  Dostun zülüfleri bölük bölüktür
  Menim ciğerciğim delik deliktir
  Muhabbetin sonu tez ayrılıktır
  Dost beni gönder de var andan ağla

  Başına bağlamış aldır valası
  Aldı beni kaşlarının karası
  Hasan ile Hüseyin'in anası
  Dost beni gönder de var andan ağla

  Başına bağlamış al ile sarı
  Arkamızca etme ah ile zarı
  Koca Pir Sultan'ın gül yüzlü yarı
  Dost bizi gönder de var andan ağla


 6. 6
  hasantek
  Üye
  Ah Hüseyin Vah Hüseyin


  Alemlerin serverisin
  Ah Hüseyin, vah Hüseyin
  Şehitlerin serdarısın
  Ah Hüseyin, vah Hüseyin

  Hasan, Hüseyin'in yari
  Muhammed'in gözü nuru
  Hem Ali'nin yadigarı
  Ah Hüseyin, vah Hüseyin

  Zuhur oldun İmam Zeynel
  Muhammet Bakır'dan evvel
  Didene yanayım gönül
  Ah Hüseyin, vah Hüseyin

  İmam Cafer'dir yarimiz
  Musa-i Kazım şahımız
  Budur şems ile mahımız
  Ah Hüseyin, vah Hüseyin

  Ali Musa ilim hüner
  Muhammet Taki el sunar
  Hüseyin'im deyip yanar
  Ah Hüseyin, vah Hüseyin

  Ali Taki, Hasan Asker
  Muhammet Mehdi ser-defter
  İmam-ı Seyyid-i ekber
  Ah Hüseyin, vah Hüseyin

  Pir Sultan haber ver dosttan
  Bülbül ötüyor kafesten
  Hem gül ağlar, hem gülistan
  Ah Hüseyin, vah Hüseyin


 7. 7
  hasantek
  Üye
  Al-i Yar Semahı  Yas-ı matem günü derdim yeniler
  Yarin sesi kulağımda çınılar
  Sordum ki dağlara niçin iniler
  Dedi çekticeğim karın elinden

  Varıp bir pir ile pazar edersin
  Oturup da ikrarını güdersin
  Sordum garip bülbül niçin ötersin
  Dedi çekticeğim harın elinden

  Ser çeşmeden gelir suyun durusu
  Nasibimiz verir pirin birisi
  Dedim Pir Sultan’ ım benzim sarısı
  Dedi çekticeğim yarin elinden


 8. 8
  hasantek
  Üye
  Ali'nin Düldül'ün Bin De Göreyim  Ali'm gelir diye karşı giderler
  Ali'nin Düldül'ün bin de göreyim
  Bindiği Düldül'ün mehdin ederler
  Ali'nin Düldül'ün bin de göreyim

  Ayağına altın nallar çaktırmış
  Gözlerine yeşil sürme çektirmiş
  Üzengisin cevahirden yaptırmış
  Ali'nin Düldül'ün bin de göreyim

  Kuduretten gem vurulmuş başına
  Lezzet vermiş dudağına dişine
  Bir nur doğmuş eğerinin kaşına
  Ali'nin Düldül'ün bin de göreyim

  Üstüne binersen yükseğe basar
  Bir dizgin eylesen yel gibi eser
  Nice kafirlerin kellesin keser
  Ali'nin Düldül'ün bin de göreyim

  Pir Sultan Abdal'ım dengi bulunmaz
  Bin konaklık yere gitse yorulmaz
  Kısmet olsa havalarda görünmez
  Ali'nin Düldül'ün bin de göreyim


+ Yorum Gönder
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi