Seyyid Nesimi Şiirleri

+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 Sonuncu8Sonuncu9
Şiir Bölümü ve Ünlü Şairlerden Şiirler Bölümünden Seyyid Nesimi Şiirleri ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  YapRock
  Forumun Herşeyi
  Reklam

  Seyyid Nesimi Şiirleri

  Reklam  Seyyid Nesimi Şiirleri

  Forum Alev
  Bugün ben şâhımı gördüm

  Çeşmi cemâli güldür gül
  Gül olanın aslı güldür

  Peygamberin nesli gül

  Kurusu gül, yaşı güldür

  Toprağı gül, taşı güldür
  Girdim şahın bahçesine,

  Cümlesi aşı güldür gül

  Asmasında gül dalları,

  Kovanında gül balları
  Ağacında gül hâlleri,

  Servi pınarı güldür gül

  Arkı akar çarkı döner,

  Gülden değirmeni döver
  Yine gülden gül öğütür,

  Bendi ırmağı güldür gül

  Gülden terâzi yaparlar,

  Gül ile gülü tartarlar
  Gül alırlar gül satarlar,

  Çarşı pazarı güldür gül

  Açıl gel ey gonca gülüm,

  Ağlatma şeydâ bülbülün
  Bu inleyen garib dilin,

  Âh-u efgânı güldür gül

  Gel hâ gel ha gül Nesîmi,

  Geldi yine gül mevsimi
  Bu feryad bülbül sesimi

  Sesi feryâdı güldür gül.
 2. 2
  YapRock
  Forumun Herşeyi

  --->: Seyyid Nesimi Şiirleri

  Reklam  Ben yitirdim ben ararım
  Yâr benimdir kime ne

  Gâh giderim öz bağıma
  Gül dererim kime ne

  Gâh giderim medreseye
  Ders okurum Hak için
  Gâh giderim meyhaneye
  Dem çekerim kime ne

  Sofular haram demişler
  Bu aşkın şarabına
  Ben doldurur ben içerim
  Günah benim kime ne

  Ben melâmet hırkasını
  Kendim giydim eğnime
  Ar ü namus şişesini
  Taşa çaldım kime ne

  Sofular secde ederler
  Mescidin mihrabına
  Yâr eşiği secdegâhım
  Yüz sürerim kime ne

  Gâh çıkarım gökyüzüne
  Hükmederim kaf'tan kaf'a
  Gâh inerim yeryüzüne
  Yâr severim kime ne

  Kelp rakip böyle diyormuş
  Güzel sevmek pek günah
  Ben severim sevdiğimi
  Günah benim kime ne

  Nesimî'ye sordular li
  Yârin ile hoş musun
  Hoş olayım olmayayım
  O yâr benim kime ne

  Nesimi 3. 3
  YapRock
  Forumun Herşeyi
  BENDE SIĞAR İKİ CİHAN

  Bende sığar iki cihân ben bu cihâna sığmazam
  Cevher-i lâmekân benim kevn ü mekâna sığmazam

  Kevn ü mekândır âyetim zâta gider bidâyetim
  Sen bu nişân ile beni bil ki nişâne sığmazam

  Kimse gümân ü zann ile olmadı Hakk ile biliş
  Hakkı bilen bilir ki ben zann ü gümâna sığmazam

  Sûrete bak vü ma'nîyi sûret içinde tanı kim
  Cism ile cân benim velî cism ile câna sığmazam

  Hem sadefim hem inciyim haşr ü sırât
  Bunca kumâş ü raht ile ben bu dükâna sığmazam

  Genc-i nihân benim ben uş ayn-ı ayân benim ben uş
  Gevher-i kân benim ben uş bahr ile kâna sığmazam

  Arş ile ferş ü kâf ü nûn bende bulundu cümle çün
  Kes sözünü uzatma kim şerh u beyâna sığmazam

  Gerçi muhît-i a'zâmım adım âdem durur âdemim
  Dâr ile kün fekân benim ben mu mekâna sığmazam

  Cân ile hem cihân benim dehr ile hem zamân benim
  Gör bu latifeyi ki ben dehr ü zamâna sığmazam

  Encüm ile felek benim vahy ile melek benim
  Çek dilini vü epsem ol ben bu lisâna sığmazam

  Zerre benim güneş benim çâr ile penc ü şeş benim
  Sûreti gör beyân ile çünkü beyâna sığmazam

  Zât ileyim sıfât ile Kadr ileyim Berât ile
  Gül-şekerim nebât ile piste-dehâna sığmazam

  Şehd ile hem şeker hem şems benim kamer benim
  Rûh-ı revân bağışlarım rûh-ı revâna sığmazam

  Tîr benim kemân benim pîr benim civân benim
  Devlet-i câvidan benim îne vü âna sığmazam

  Yer ü gökü düzen benim geri dönüp bozan benim
  Cümle yazı yazan benim ben bu dîvâna sığmazam

  Nâra yanan şecer benim çarha çıkar hacer benim
  Gör bu odun zebânesin ben bu zebâne sığmazam

  Gerçi bugün Nesîmîyim Hâşîmîyim Kureyşîyim
  Bundan uludur âyetim âyet ü şâna sığmazam
 4. 4
  YapRock
  Forumun Herşeyi
  Canım erenlere kurban
  Serim meydanda meydanda

  İkrârım ezelden kadim
  Canım meydanda meydanda

  Yanarım yoktur dumanım
  Gönlümde yoktur gümânım
  Al malım bağışla canım
  Varım meydanda meydanda

  Kellem koltuğuma aldım
  Kan ettim kapına geldim
  Ettiğime pişman oldum
  Dâr'ım meydanda meydanda

  Münkir rakipten kaçın
  Müminim hulle don biçin
  Ben bülbülüm bir gül için
  Zârım meydanda meydanda

  Gerçek olan olur gani
  Gani olar veli
  Nesimî'yim yüzün beni
  Derim meydanda meydanda

  Nesimi

 5. 5
  YapRock
  Forumun Herşeyi
  Uykudan uyanmış şahin bakışlım
  Dedim sarhoş musun söyledi yok yok
  Ak elleri elvan elvan kınalı
  Dedim bayram mıdır söyledi yok yok

  Dedim ne gülersin dedi nazımdır
  Dedim kaşın mıdır dedi gözümdür
  Dedim ay mı doğdu dedi yüzümdür
  Dedim ver öpeyim söyledi yok yok

  Dedim aydınlık var dedi aynımda
  Dedim günahım çok dedi gönlümde
  Dedim mehtap nedir dedi koynumda
  Dedim ki göreyim söyledi yok yok

  Dedim vatanım mı dedi ilimdir
  Dedim bülbül müdür dedi gülümdür
  Dedim Nesimî Şah dedi kulumdur
  Dedim satar mısın söyledi yok yok

 6. 6
  YapRock
  Forumun Herşeyi
  Şem'e düşen pervâneler
  Gelsin bir hoşça yanalım

  Aşka düşen divâneler
  Gelsin bir hoşça yanalım

  Yanmaktır bizim kârımız
  Harcedelim hep varımız
  Pervâneler yâranımız
  Gelsin bir hoşça yanalım

  Varım söylen şol bülbüle
  Neden âşık olmuş güle
  Ermek istersen ol Kül'e
  Gelsin bir hoşça yanalım

  Bülbül yuvan yıkıldı mı
  Yavrun yere döküldü mü
  Ölüm sana dokundu mu
  Gelsin bir hoşça yanalım

  Nesimî döğünsün taşlar
  Akıtalım gözden yaşlar
  Hak tariktir hey kardaşlar
  Gelsin bir hoşça yanalım

  Nesimi

 7. 7
  YapRock
  Forumun Herşeyi
  Gel beni ağlatma Şah'ım
  Ben sana kullar olayım

  Gel bana ceylân bakışlım
  Ben sana kullar olayım

  Bir gonca bülbülün idim
  Geldim dalında ötmeye
  Şânına ağlatma düşmez
  Ben sana kullar olayım

  Açtım zülfümü telinden
  Zülüfün ucu mâh gibi
  Kesip de yabana atma
  Ben sana kullar olayım

  Nesimî cân Nesimî
  Derdime bir çâre kıl
  Ezelden seni sevdim
  Ben sana kullar olayım

  Nesimi

 8. 8
  YapRock
  Forumun Herşeyi
  Gazel

  Cananı benim sevdiğimi can bilir ancak
  Gönlüm dileğin dünyada canan bilir ancak

  Bildim hem akl ile hem ilm ile hakkı
  Söyle bildim onu ki kuran bilir ancak

  Ibdal oluben beyliğin eden arifi gör ki
  Bu saltanatın kadrini sultan bilir ancak

  Kim aşk denizine dalıp gark olagörsün
  Bu aşk denizinin bahrini umman bilir ancak

  Ey saki getir devr-i ayağın tozu ile sun ki
  Bu devr-ayağın devrini devran bilir ancak

  Işret meclisine gelip giden meyler içilir
  Pinhane çeker şöyle ki şeytan bilir ancak

  Hiç kimse Nesimi sözünü fehm edebilmez
  Bu kuş dilidir bunu süleyman bilir ancak

  Kul Nesimi


 9. 9
  YapRock
  Forumun Herşeyi
  Yaptığımız Kabe'dir

  Yaptığımız Kabe'dir
  Yıktığımız kilise
  Şu bizim seyranımız
  Bir seyrana benzemez

  Süleymanlar içinde
  Ali bir Süleyman'dır
  Süleymanlar bildiler
  Süleyman'a benzemez

  Abdesimiz katlanmak
  Namazımız sabretmek
  Biz bir oruç tutarız
  Ramazana benzemez

  Kitabımızda kıl var
  Dağlar kadar görünür
  Bir bir âyet okuruz
  Bir Kur`an'a benzemez

  Kul Nesimi sen seni
  Mânâ bilir söylersin
  Biz bir deniz geçeriz
  Bir ummana benzemez

  Kul Nesimi


 10. 10
  cakarta27
  Yeni Üye
  arkadaşlar bu sitede yazılan seyyid nesimi ile kul nesimi şiirleri bir birine girmiştir. Alevi ozanı olduğu tahmin edilen kul nesimi ile azeri asıllı ve derisi yüzülen Seyyid Nesimi karıştırılıyor.. fikren ve amelen farklı olan bu iki kişiyi ayırt etmek gerek..saygılar

 11. 11
  Ziyaretçi

  Cevap: Seyyid Nesimi Şiirleri

  Reklam  yaprock nickli kullanıcı

  seyyid nesimi'nin değil "kul nesimi" adlı ozanın şiirlerini yazmış çoğunlukla.. ikisi farklı dönemlerde ve ülkelerde yaşamış farklı ozanlar.. zaten üsluptan belli oluyor

 12. 12
  Ziyaretçi
  Evet;Kul Nesimi ile Seyyid Nesimi karıştırılmıştır.Ustası ikisini birbirinden ayırsın....

+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 Sonuncu8Sonuncu9
nesimi şiirleri,  seyyid nesimi şiirleri,  seyyid nesimi gazelleri,  nesimi siirleri,  seyyid nesimi siirleri
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 5 kişi