World of Warcraftın Hikayesi

+ Yorum Gönder
Online Oyunlar ve World of Warcraft online Bölümünden World of Warcraftın Hikayesi ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  InKusTe
  Usta Üye
  Reklam

  World of Warcraftın Hikayesi

  Reklam  World of Warcraftın Hikayesi

  Forum Alev
  Kimse evrenin nasıl doğduğunu tam olarak bilmez.Bazıları dev bir kozmikpatlamanın, sonsuz boşlukta yankılanarak uzaktaki Dev Karanlığıuyandırdığı ve dünyaların bir gün yok olmak için yaratıldıklarınısöyler.Bazılar ı ise evrenin tek ve sonsuz güçlü bir varlığın eseriolduğunu söyler dururlar.Bu kaotik evrenin kökleri nereye uzandığıbelirsiz olduğunu söylesek te, emin olduğumuz şey çok güçlü bir ırkın,evrende bulunan her dünyaya ayrı ayrı bakarak, onları gözeterek onlaragüzellik ve hayat bırakarak gittikleridir.
  Titanlar, dev ve metalikrenkte bir deriler olan bu tanrılar evrenin istedikleri yerindediledikleri gibi dolaşma haklarına sahiptiler ve yeni bir evrenbulmuşlardı, ve bunu da diğerleri gibi dünyaları dolaşarak vegüzelleştirmek için yola koyuldular.Dev dağlar, derin denizler yaptılarelleriyle.Kara perde gibi karanlığa boğulan gezegenlere huzurugetirdiler, atmosferler yarattılar.Bunların hepsini bu kaotik ortama,uzak bir hedef gibi gözüken, düzeni getirmek için yaptılar. Keşmekeştendüzen yaratmak onların doğasının, ileri görüşlülüklerinin birparçasıydı. Onlar ilkel ırkları bile güçlendirdiler; kendi işleriniyapabilsinler ve saygıdeğer dünyalarının bütünlüğünü koruyabilsinlerdiye.  Seçkin bir grup olan Pantheonlar tarafındanyönetilen Titanlar, dev karanlığın içine dağılmış yüz milyon dünyayadüzeni getirdiler.Pantheon, bu dünyalara aynı zamanda koruyuculukyapanlar, ayrıca evrenin dışından gelen Sapmış Evrenden gelenvarlıklarla savaşıyorlardı. Sapmış Evren, sayısız dünyasını bağlayankeşmekeş büyülerinin dünyevi olmayan boyutu, sadece yaşayan evrendekihayatı yoketmeye ve yaşamın enerjilerini kendilerine katmaya yeminetmiş sınırsız sayıdaki şeytani yaratığın, iblislerin ve zebanilerineviydi.Hiçbir kötülük ve sapmayı kabul etmeyen Titanlar, bu saldırılarakarşı hep bir yol aradılar ve savaştılar.

  Sargeras ve İhaneti:  Zamaniçinde, bu kötü varlıklar Titanların dünyasına giden yolu buldular vePantheon en iyi Savaşçısı olan Sargerası savunma için gönderdi.Devsoylu bir Titan olan Sargeras, sayısız yıllarca verilen görevleriharfiyen yerine getirmiş ve bulduğu kötülük varlıkları gördüğü yerdeöldürmüştür.Böylece Titanlar evrenler üzerinde mutlak bir hakimiyetkurmaya başlamıştır.


  Sonra Eledar adı verilen bir şeytanibüyü ile uğraşan ırk, Warlock büyüleri ile birçok dünyayı ele geçirmeyebaşladılar.Bu büyülerden etkilenen saldırıya uğramış ırklar, mutasyonauğrayarak çok farklı yaratıklar olmaya başladılar ve en sonundasaldırıya uğramış masum ırkların hepsi Eledarlara benzemeyebaşladı.Sargeras neredeyse limitsiz gücünü Eledarlara karşı kullandı veonları Sapmış evrenin köşesinde yakaladı ve onları esir aldı.AncakSargeras Warlock büyülerinden çok etkilendi ve kendisi de bunlardannasibini almaya başladığında, Sargeras çok büyük bir depresyonun içindebuldu kendini.


  Sargeras bu kafa karışıklığının veümitsizliğin içindeyken, Sapmış Evrenden gelen diğer bir ırklasavaşmaya zorlandı.Nathrezim adı verilen bu ırk Vampirik güçlere sahipkorkunç bir ırktı.Adlarına Dreadlord da denilen bu ırk, birçok dünyayıele geçirerek, yerlilerini gölgeye çevirirdi.Zalim Dreadlordlar, dünyayerlilerini kandırarak, aralarında karışıklıklarla yıkardı.Sargeras,Nathrezimi çok kolay yendi.Ama onların bozulmuşluğu onu çok etkiledi.


  Sargerasınduygularını şüphe aldı bir anda, görevine sadakatini ve hatta dahaönemlisi Titanların düzenli bir evren anlayışını kaybetmişti.SonundaSargeras sonuç olarak Titanların yapmış olduğu her şeyin yanlışolduğuna karar verdi, ona göre Titanlar bu evrende Kaotik güçlerinkaynağı idi.Çoğu Titan arkadaşı ona yardımcı olup yol göstermeyeçalıştı, ama bunun sonucunda Sargeras daha fazla içine kapandı vePantheondan ayrılıp dünyada kendine bir yer aramaya başladı.Pantheononun terk edişine bir anlam veremedi, ve kardeşi olan Sargerasın neleryapabileceğini göremedi.


  Zamanla, Sargeras delirdi veruhunun ücra köşelerinde bozulan bir şeyler olduğunu fark etti.Bununnedenini Titanlara bağladı.Bu yüzden Titanların yapmış olduğu her şeyinyanlış, hatalı olduğunu zannetti.Bu yüzden her dünya yok edilmeliydi vetekrar kurulmalıydı.Böylece düzen sonsuza kadar her taraftaolacaktı.Bunu yapmak için dev bir ordu kurmak için düşünmeye başladı.


  SargerasınTitanik görüntüsü bile zamanla bozuldu ve zehirlenmiş olan kalbi iledeğişim içine girdi.Gözleri, saçları ve sakalı ateşlendi ve metalikderisi karardı.


  Bu kızgınlığın içinde, Sargeras Eledar veNathrezim ırklarının hapislerini açtı ve kötü yaratıkları serbestbıraktı.Bu yaratıkların önde gelenleri Karanlık Titana hizmetlerinisundular.Sargeras Eledardan iki tane şampiyon seçti.İlki Kiljaedenthe Deciever di.Sargerasın orduları için karanlık ırklarıdüzenleyecekti.İkinci Şampiyon ise, Archimonde the Defilerdi.Sargerasiçin Orduları yönetecekti.


  Kiljaedenın ilk yaptığı şeyvampirik dreadlordlarını kendine köle yapmak oldu.DreadlordlarKiljaeden için özel ajanlardı ve bu görevi çok iyi yerinegetiriyordu.Aralarında Tichondrius denilen bir Dreadlord vardı ki buyaratık Kiljaedenin mükemmel bir savaşcısı olarak Sargerasa dahizmet etti.


  Muhteşem Archimonde kendine de ajanlarbuldu.Malefic Pit adlı bir dünyanın barbar lideri olan Mannoroth theDestructoru ajanı yaptı ve evrenin en iyi ordusunu yapmak için çalıştı.


  Sargerasordularının yavaş yavaş oluştuğunu ve her emirini yerine getirecekgüçte olduğunu görünce, Hepsini Dev Karanlığın içine bıraktı.Sargerasbu ordusunun adına Burning Legion dedi.Bu güne kadar kaç tane dünya yokedip kaç tanesini köleleştirdi bilinmez ancak evrene çok büyük biryıkım getirdiği kesindir.

  Eski Tanrılar ve Azerothun Hakimiyeti:

  TitanlarSargerasın yaptıklarından habersiz dünya dünya dolaşarak her dünyayadüzen getirmekle uğraştılar ve bir gün ufak bir dünya ile karşılaştılardaha sonra Adı Azeroth olacaktı bu dünyanın.Titanlar garip yeryüzüneayak bastıklarında, düşman olarak birçok Elemental Varlıklakarşılaştılar.Bu Elementaller, sadece eskilerin bildiği yok olmuş eskiTanrılara taparlardı ve bu yüzden Titanları geri püskürtmek içinsavaştılar.


  Pantheon, Eski Şeytanı tanrılara töleransgösteremediği için Elementallere savaş açtı.Eski Tanrı Orduları dörtkişi tarafından yönetilirdi:Ragnaros the Firelord, Therazane theStonemother, AlAkir the Windlord ve Neptulon the Tidehunter.Kaotikgüçler dünyayı sardı, ve Titanlarla savaşmaya başladılar.Ancak Titanlarçok güçlüydü ve Elementaller savaşı kaybetti.Bir bir tüm ElementalEfendiler yok edildi ve güçleri ellerinden alındı.


  Eskitanrıların kalelerini yıkan Pantheonlar dört şeytanı tanrıyıyeryüzünün altına zincirledi.Eski Tanrılarının gücü kalmayınca ruhlarıfiziksel evrenden ayrıldı ve Elementallerin hepsi başka bir boyuttasıkıştılar.Elementaller in gidişi ile, doğa sakinleşti ve dünya barışçılve bir o kadar güzel bir yere dönüştü ki Titanlar burayı çok sevdiler.


  Titanlarbirçok ırk yaratıp dünyanın şekillenmesinde onlara yardımettirdiler.Sonsuz mağaralar yaratmak için cüce gibi yaşayan taşlaryarattılar.Denizleri yükseltip kara yapmak için Deniz Devlerinikullandılar.Birkaç çağ boyuncu Titanlar bu dünya üzerinde çalıştılar veen sonunda inanılmaz güçleri olan bir göl oluşturdular.Bu göl, onlarındeyimi ile Sonsuzluk Kuyusu, bu dünyada yaşamı başlatacak olanşeydi.Zamanla, bitkiler, ağaçlar, yaratıklar ve canavarlar dünyadadolaşmaya başladılar.İşlerinin son gününde oluşan kıtaya Kalimdordediler, Sonsuz Yıldız Işığının ülkesi

  Ejderhalar Zamanı:

  Küçükdünyanın düzenlenmesinden ve işlerinin bitmesinden tatmin olanTitanlar, Azeroth'u terketmeye hazırlandılar. Yinede, gitmeden önce,herhangi bir gücün onun mükemmel bütünlüğünün tehdit etmesi olasılığınakarşılık Titanlar dünya üzerindeki en harika ırkı Kalimdor'a göz kulakolma işiyle görevlendirdiler. O zamanlar bir çok ejderha türü vardı.Yinede kendi türlerinden olanlara egemenlik sağlayan 5 tane ejderhatürü vardı. Titanlar'ın yeni yeşeren dünyanın çobanlığını yapmalarıiçin tuttuğu beşli bu beş ejderha türüydü. Pantheon'un en yüce üyelerikendi güçlerinin birazını bu türlerin liderlerine verdiler. Bu uluejderhaların her biri Yüce Özellikler veya Ejderha Özellikleri olarakbilinmeye başladılar.

  Aman'Thul, Pantheon'un Büyükbabası,uzaysal güçlerinin bir kısmını devasa bronz ejderha Nozdormu'yabahşetti. Büyükbaba, Nozdormu'ya zamanı ve sürekli ilerleyen kaderinyolunu koruması için güç verdi. Hissiz, onurlu Nozdormu Zamansız Olanolarak bilinmeye başladı.

  Eonar, bütün yaşamın Titan patronu,kendi güçlerinin bir kısmını kızıl deve verdi, Alexstrasza'ya. Ondansonra Alexstrasza dünyada yaşayan bütün canlıları korumak için çalıştıve Hayat-Bağlayıcı olarak bilinmeye başlandı. Üstün bilgeliği ve bütüncanlılara gösterdiği sınırsız şefkat sayesinde, Alexstrasza Ejderhakraliçe olarak taçlandırıldı ve türündeki diğerlerine egemenlik sağladı.

  Eonar;aynı zamanda Alexstrasza'nın genç kız kardeşi olan yeşil ejderhaYsera'yı da, doğanın etkisinin küçük bi parçasıyla kutsadı. YseraYaratılış Rüyasını oluşturmak sonsuz soyutlanmaya girdi ve Hayalperestolarak bilinmeye başladı. O, yeşil evreninden büyümekte olan yeşildünyayı izleyebilecekti, Zümrüt Rüyasından

  Norgannon,Titanlar'ın bilgelik saklayanı ve usta büyücüsümavi ejderha, Malygos'ugücünün bi kısmıyla donattı, O zamandan itibaren Malygos Büyü-Yayan,sihirin ve gizli bilgilerin koruyucusu, olarak bilinmeye başladı.

  Khaz'goroth,Titanlar'ın şekillendirici ve yaratıcı, kudretli siyah ejderhaya,Neltharion'a, güçlerininn bir kısmını bahşetti. Yüce kalpliNelthraion'a, daha sonra Dünya-Koruyan olarak bilinicekti, dünya vedünyanın derin yerleri üzerinde egemenlik verildi. O dünyanın gücünegüç kattı ve Alexstrasza'nın en büyük destekçisi oldu.
 2. 2
  InKusTe
  Usta Üye

  --->: World of Warcraftın Hikayesi

  Reklam  Güçlendirilmiş5 Yüce Özellik, Titanlar'ın yokluğunda dünyanın savunmasından sorumluhale getirildi. Ejderhaların yarattıklarını korumaya hazır olduklarınınbilincinde Titanlar, Azeroth'u sonsuza kadar terketti. Ne yazıkkiSergeras'ın yeni doğmuş dünyanın varlığını öğrenmesi an meselesiydi..
  Dünyanın Yapılışı ve Sonsuzluk Kuyusu:  İnsanlarve Orklar arasındaki ilk savaşdan onbin yıl önce, Azeroth dünyasıetrafı denizlerle çevrili dev bir tek kıtadan oluşuyordu.Kalimdordenilen bu dev kıta, dünyanın şartlarında yaşamaya calışan birçok ırkınve yaratığın yuvasıydı.Bu kıtanın ortasında inanılmaz güçleri olan birgöl bulunurdu.Bu göle daha sonra Sonsuzluk Kuyusu dendi, ve dünyanıniçindeki Büyünün gerçek kaynağı bu göldü.Sonsuzluk Kuyusu güçlerini DevKaranlıktan alırdı, ve dünya üzerine saçardı.


  Zamanla,dünyada bu gölden etkilenen yaratıklar, göl kıyısına ilkel evlerkurmaya başladılar.Gölün kuvvetleri, bu yaratıkları güçlü, akıllı veneredeyse ölümsüz yaptı.Bu yaratıklar daha sonra kendilerine Kaldoreidediler, anlamı yıldızın çocuğuydu.Kendi gelişimleri ile birlikte devbinalar ve tapınaklar inşa ettiler.


  Kaldorei veya daha sonrabilinen isimleri ile Night Elfler, ay tanrıçası olarak bilinen Eluneyetaptılar ve onun gündüzleri Sonsuzluk Kuyusunun dibinde uyuduğunainanırlardı.İlk Night elf Rahipleri ve Bilgeleri kuyu üzerindeçalışarak, onun gücünü nasıl kullanabileceklerini anlamayaçalıştılar.Night Elfler gittikçe gelişerek, Kalimdorun büyük birbölümüne yayıldılar onları durduran şey ise Dev Ejderler oldu.Bu devyaratıklar bölgelerini korumak adına çok titizdiler.Night Elfler dahasonra anladılar ki, Ejderler bu dünyayı koruyorlardı ve bu yüzdenonları sırları ile yalnız bıraktılar.


  Zamanla, Night Elflerdaha fazla bencil olmaya başladılar, çünkü çok güçlenmişşerdi ve birçokyaratıkla arkadaşlık kurmuşlardı.Bunlardan en ünlüsü Cenariusdu.BirYarı tanrı olan Cenarius Night Elflere Doğayı anlattı veöğretti.Kaldorei yaşayan ormanlarla bu şekilde bir empati kurmayabaşladı ve doğanın dengesini bozmamayı öğrendi.


  Sayılamayacakkadar çok çağ geçtikten sonra, hem kültürel hem de alan olarak geliştiNight Elfler.Tapınakları,Yolları ve Muhteşem Binaları ile Kalimdorahakim bir ırktılar.Azshara, Night Elflerin güzel ve akıllı kraliçesi,Gölün kıyısına dev gibi harika bir saray inşa ettirdi ve orayaHizmetkarları ve arkadaşları ile birlikte yerleştiler.HizmetkarlarınaAzs hara Queldorei ya da bilinen ismi ile Highborne dendi.Bu Highborne,Azsharanın dediklerini bire bir yerine getiren seçkin birgruptu.Azshara her Night Elf tarafından sevilen birisiydi ancak,Highborne her zaman kendilerinden başka hiçbir Night Elfden hoşlanmadı.


  RahiplerinSonsuzluk Kuyusu ile ilgili bilgilerini, Azshara Highborneye vererek,bu gizlerin ortaya çıkartılması ve bu dünyanın asıl amacınınöğrenilmesini istedi.Highborne bu işle uğraştılar ve Kuyuyukullandılar.Deneyler sürdükçe, Highborne kuyunun hem yaratmak hem deyok etmek için kullanılabileceğini gördü.Highborne kendini kuyuyabıraktıkça büyünün içinde onu kullanmaya çalışırken buldularkendilerini.Büyünün kontrollü ve sorumluluk gerektiğini bilmeden,Azshara ve onun Highbornesi büyü kullanmaya başladığında bozulumuniçine girdiler.Cenarius ve birçok bilge Night Elf, büyünün sınırsızcakullanımının zararları olabileceğini söylediler.Ancak Azshara ve onuntakipçileri inatla büyü kullanmaya devam ettiler.


  Güçlerigeliştikçe, Azshara ve Highborne değişmeye başladılar.Kendilerini birNight Elfden üstün görmeye başladılar ve kendilerini halktansoyutladılar, ve Karanlık bir gölge Azsharayı değiştirdi.Sevdiği herşeyden vaz geçti ve Highborneden başka kimse ile konuşmak istemedi.


  Gençbir Bilge olan Malfurion Stormrage, olanları ilk gören oldu.Zamanınınçoğunu çok sevdiği Druidizm çalışarak geçiren Malfurion, Azshara veHighbornenin korkunç bir güç tarafından bozulmaya başladığınıhissetti.Ardından nasıl bir şeytanlığın çıkacağını bilemedi ancak NightElflerin hayatlarının sonuna kadar değişeceğini anladı.

  Eskilerin Savaşı:  Highborneninanlamsızca kullandığı her büyü dünyadan öteye evrenin her tarafınayayılan bir sinyal gibi gitti ve bir gün Sargeras Yaşamın En büyükDüşmanı, Dünya Yok Eden bunları fark etti ve gözleri evrende ufacıkol bir dünyaya çevrildi:Azerotha.Buradaki sonsuz enejileri hissedenSargeras, inanılmaz bir açlıkla bu gücü ele geçirmek için BurningLegionu dünyayı ele geçirmesi için Azerotha gönderdi.


  SargerasBurning Legionu gönderdikten sonra Azeroth dünyasına gitmek için yolaçıktı.Legion milyonlarca çığlık atan bağıran ve yok eden bir yaratıkgrubuydu ve hepsi feth için aç kurtlar gibibeklemekteydiler.Sargerası n yardımcıları Archimonde ve Mannoroth devordularını savaşa hazırladılar.


  Kraliçe Azshara, büyünün okorkunç gücüne kapılmış bir şekildeyken, Sargerasın reddedilemeyecekgücüne kurban giderek onu bu dünyaya almak için uğraşmayabaşladı.Highborneler bile bu reddedilemeyen gücden etkilenerekSargerasa tapmaya başladılar.Legiona bağlılıklarını göstermek içinAzshara ve Highborne Sonsuzluk Kuyusunun dibine dev bir kapı açmak içinçalışmaya başladılar.


  Bütün hazırlıklar tamamlandığında,Sargeras Azeroth İstilasına başladı.Savaşçı yaratıklar Burning Legionadına etrafı yakıp yıkmaya başladı ve Night Elflerin sessizşehirlerini kuşattılar.Archimonde ve Mannorthun Ordusu hertaraftaydı.Arkalarında sadece kül ve göz yaşı bırakarakilerlediler.Kalimdoru n Tapınaklarına dev Meteorlar çarparak, DevInfernaller dünyaya indi.Yananların takımı Kıyamet Bekçileri(doomguard)her tarafta yıkım yaratı.Cesur Kaldorei Savaşçıları kendi dünyalarınıkorumak için çalıştı ancak her tarafta kaybettiler.


  MalfurionStormrage, bu arada insanlarını kurtarmak için çalışmayabaşladı.Stormrage olarak kardeşi Illidan Highbornenin bir üyesiydi veBüyüyen bir şekilde bozulum içine girmişti.Malfurion Illidanı yaptığışeyin yanlış olduğuna ikna etti ve Malfurion güzel genç rahip Tyrandeile, Cenariusu bulmak için yola koyuldu.Malfurion ve Illidan, ikikardeş Tyrandeye karşı bir sevgi beslemekteydi, ancak Tyrandeninkalbi her zaman Malfuriona aitti.Illidan, Tyrande ile kardeşinin buhalini gördükçe çok üzülüyordu ama bu üzüntüyü her zaman büyüye olantutkunluğu bastırıyordu.


  Büyünün o dev gücü içerisindebüyümüş olan Illidan, bu açlığı ile savaşmaya çalışmış ancak Kuyunungücüne karşı koyamamıştır.Ancak, Tyrandenin desteği ile, kendisinidizginleyebilmiş ve Kardeşinde Cenariusu bulmak konusunda yardımcıolmuştur.Hyjal dağında Gizl, Ay bahçelerinde yaşayan Cenarius, eskiejderhaları bulmak konusunda, Night Elflere yardım etmeyi kabuletti.Alexstrasza, Ejderhaların lideri ordusunu göndermek ve Legionudurdurmak konusunda hem fikirdi.


  Cenarius, Ormanlarınruhlarını çağırarak, eski ağaç adamlarından bir ordu kurdu ve Legionayerden saldırdı.Bu şekilde saldırmalarına rağmen, Burning Legionunburadan sadece fiziksel güç ile kovulamayacağını anlayan Malfurionbaşka şeylere yöneldi.


  Dev savaş Azsharanın Şehrine doğruilerlerken, Delirmiş Kraliçe Sargerasın gelmesini bekledi.Bu aradaSargerasda Kapıdan geçmek için hazırlanmaktaydı.Azshara bundan sonraHighborneyi alarak ayin düzenleyerek Kuyunun üzerine gelen en büyükgölgeyi yarattı.Bu gölge Sargerasın gelmesi için yapılıyordu..


  Kalimdorunyanan toprağında savaş devam ederken, olaylar tersine döndü.Zamanlakaybedilen bilgilere rağmen genel olarak, Neltharion adı verilenEjderha Dünyanın Koruyucusu- Burning Legionun gücünden etkilenerekdeliye döndü.İsmini DeathWing olarak değiştirerek, Diğer Ejderhalarlasavaştı.


  Deathwingın bu ani taraf değiştirmesi diğer beşEjderhayı öyle etkiledi ki alsa bu etkinin yarası kapanmadı.Yaralanmışve şaşkın Alexstrasza ve ejderhalar, ölümlüleri bırakıp geri çekilmeyezorlandı.Böylece Malfurion ve Arkadaşları, sayıca çokazaldılar.Umutsuzdular.


  Malfurion daha sonradan anladı kiBütün bu savaşın nedeni Sonsuzluk Kuyusuydu.Ve bunun yok edilmesigerektiğini kendine ikna etti.Savaş arkadaşları Kuyununölümsüzlüklerinin ve güçlerinin kaynağı bildikleri için çokkorktular.Ancak Tyrande Malfurionun Teorisindeki anlamı gördü veCenarius ve onların arkadaşlarını Azsharanın Tapınağına son birsaldırıya ikna etti.Böylece Kuyuyu iyilik için kapatmanın bir yolubulunabilidi belki de

  Dünyanın Yıkımı:
  Birinci savaştan(Warcraft I) 10.000 yıl önce  Kuyununyok edilmesi ile bir daha büyü kullanamayacağını bilen Illidan bencilcegrubunu bırakıp Highborneyi Malfuionun planına karşı uyarmayagitti.Tutkusunun önüne geçemeyen ve bu yüzden delirme noktasına gelenve Tyrandenin Malfuriona olan sevgisini gören Illidan bu yaptığındanhiç pişmanlık duymadı ve Malfurionu yalnız bıraktı.Sonradan IllidanKuyunun devamını sağlamak için her şeyin yapılmasını emretti.


  Kardeşininayrılışından büyük üzüntü duyan Malfurion saldırı için AzsharanınTapınağına gttii ve Büyük Avluda Highbornenin Son büyünün ortasındaolduğunu gördü.Bu korkunç büyü Kuyunun ortasında bir girdapoluşturdu.Sargerasın Gölgesi yavaş yavaş Kuyuda belirmeye başladığıanda Malfurion saldırıya geçti.


  Azshara Illidanınuyarısındı aldığında çoktan onlara karşı hazırlıklı olduğunu gördüKraliçenin.Neredeyse tüm arkadaşları deli kraliçe tarafından öldürülenMalfurion, Tyrandenin Azsharanın arkasından saldırdığını gördü ancakbir Tapınak Koruyucusu tarafından durduruldu ve büyük bir yaraaldı.Malfurion Aşkının yere düştüğünü görünce deliye dönderekAzsharayı öldürdü.


  Tapınağın içinde ve Dışındaki savaşsürerken Illidan olacaklara karşı kendi için özel yapılmış şişeleriniçine Kuyunun büyülü suyundan koydu.Böylece he olursa olsun Büyü gücünükullanabilecekti.


  Malfurion ve Azshara arasında süren savaşsüren büyünün büyük bölümünün yanlış olmasına neden oldu.Böylecedengesiz girdap Kuyunun derinliklerinde patlayarak ve zincirleme birolayı başlattı.Dev bir Patlama Tapınağı yerle bir etti.Kuyu içinegöçerek kayboldu.


  Dev Patlama, dünyanın dengesini bozmuş dev depremlerle birlikte gökyüzü kapkara olmuştu.


  Devpatlama sonrasında yok olan kıtanın ortasını denizler kapamayabaşladı.Kalimdorun neredeyse %80i sular altında kaldı.BöyleceKalimdor ikiye bölünerek, Dünyada ayrı ayrı iki kıta oluştu.Bu yenidenizin ortasında eskiden Sonsuzluk Kuyusunun bulunduğu yere- dev birgirdap geldi ve orada kaldı.Bu dev yara Maelstrom olarak adlandırıldıve asla girdap durmadı.


  Hernasılsa, herşeye rağmen , KraliçeAzshara ve Highborne bu patlamadan kurtulmayı başarmıştır.Çıkardıklarıgüçler içinde, gidapın içine çeklimiştir.Lanetlenerek, ve şekildeğiştirerek yeni bir ırk yaratımışlardı: Nagalar.Azshara kendinikötülüğün kraliçesi olarak tanıtmış ve içinde bulunan kötülüğün dışavurumunu naga olarak görmüştür.


  Maelstromun dibinde yenibir şehir kurarak adını Nazjatar koydılar ve güçlerini tekrardanoluşturdular.Var olduklarını açıklamak için ise 10.000 sene beklediler.

  Hyjal Dağı ve Illidanın Hediyesi:  Çokaz Night Elf bu dev Patlamadan kurtulabildi.Çok ilkel sandallar ileyavaş yavaş karalar aramaya başlılar.Sonra bir şekilde Eluneninyardımı ile Malfurion, Tyrande ve Cenarius bu büyük yıkımdankurtuldu.Bu kendini kanıtlamış Kahramanlar sağ kalanları kurtarıp, yenibir yuva kurmak için uğraşmaya karar verdiler.Sessizce kendilerine biryer ararken, Dünyanın kurtuluşunun sağlandığını, Sargeras ve BurningLegionun bu dünyadan gittiğini ve çok kötü bir bedelle zaferkazanıldığını anladılar.


  Birçok Highborne bu patlamadankurtulmayı başardı.Onlarda geride kalan Night Elfler ile birlikte, yeniyuvalarına doğru yola çıktılar.Malfurion asla Highborneye güvenmemişolmasına rağmen onların Kuyunun varlığı olmadan hiçbir riskiçermediklerini biliyordu.


  Night Elflerin çoğunluğu Karayavarmaya başladığında hepsi, Kutsal dağ Hyjalın halen ayakta olduğunugördü.Burayı yeni yuvaları belleyen Malfurion ve takipçileri Hyjalatırmandı ve Hyjalın zirvesinde korkunç bir şey buldular.Ufak bir gölüniçi büyü ile kaynamaktaydı.


  Illidanda bu patlamadankurtulmuştu ve herkesten önce Hyjala ulaşıp burada Sihiri tekrar açığaçıkarmıştı ve sakladığı kuyu sularını Dağın Göllerine dökmüştü.BöyleceYeni bir Sonsuzluk Gölü Hyjal Dağında ortaya çıkmıştı.Bencil Illidanbunun gelecek jenerasyonlar için bir hediye olduğunu düşünürken,Malfurion onu avladı ve ele geçirdiğinde Illidan şaşkınlıkiçindeydi.Malfurion ona bütün bu olanların sihir yüzünden olduğunubelirtti.Ancak Illidan sihirden ve büyüden vazgeçmediğini söyledi.
 3. 3
  InKusTe
  Usta Üye
  Illidanınyaptıklarının durmayacağını bilen Malfurion bundan kurtulmak için biryol düşündü.Cenariusun yardımı ile Illidan uzakta bir yer altızindanına yerleştirildi.Burada İllidan dünyanın sonunda kadar kalacakve hiçbir sorun çıkartamayacaktı.Kardeşinin burada kalmasında ona eşlikedecek nöbetçi olarak Muhafız Maiev Shadowsong seçildi.


  Yenikuyunun yok edilmesi yeni bir felaket demek olduğundan onu böylebırakmak istedi.Ancak Malfurion bunun için sihirle Night Elflerinsonsuza kadar aralarındaki bağı bozmak için Cenariusun yardımı ileDruidizmle ilgilendirmeyi başladı Night Elfleri.Böylece Dünyayı tekrareski düzenine göre kurabileceklerdi.


  Dünya Ağacı ve Yeşil Rüya:
  Birinci Savaştan(Warcraft I) 9.000 yıl önce


  Uzunyıllar boyunca, night elfler yorulmadan eski dünyalarını tekrar kurmakiçin çalıştılar.Eski yıkılmış tapınaklarını ve yollarını bırakıp, yenievlerini dev ağaçların içine ve Hyjal dağının gölgeli eteklerinekurdular.Zamanla, Ejderhalar yıkımın ardından ortaya çıkarakkendilerini gösterdi.


  Kırmızı Alexstrasza,Yeşil Ysera veTunç Nozdormu, night elflerin yeni evlerine indiler. Malfurion, NightElflerin baş-druidi dev ejderhaları karşılarakyar onlara yeniSonsuzluk Kuyusunun hikayesini anlattı.Ejderhalar bunu duyunca Kuyununburada kalması durumunda, Burning Legionun tekrar bu dünyayaineceğinden korktular.Malfurion ve üç dev ejderha aralarında birantlaşma yaparak, Burning Legion ajanlarının buraya gelirlerse bir dahakendi cehennem dünyalarına geri dönmesini engellemek ellerinden geleniyapmak için çalışmaya başladılar.


  Alexstraza,Hayat-Bağlayıcı, bir tohumu Well of Eternitynin ortasınayerleştirdi.Sonsuzluk Kuyusunun büyülü gücü hemen Tohumu yeşertti vedev bir ağaç olmasını sağladı.Dev Ağaç Sonsuzluk Kuyusunun suyu ilebeslendikçe Gökyüzüne doğru büyüdü.Bu dev ağaç bundan sonra NightElflerin sembolü oldu.Onların artık doğa ile birleştiğini ve dünyayıher zaman koruyacaklarının bir simgesi olarak kaldı.Night Elfler Buağaca Nordrassil dediler.Bunun anlamı ise Cennetin Tacı demek oluyordu.


  Nozdormu,Zamansız Dünya Ağacına bir büyü yaparak, onun sonsuza kadar oradakalmasını sağladı ve Dünya Ağacı orada kaldığı süre içerisinde NightElfler asla yaşlanmayacak veya hastalanmayacaktı.


  Ysera,Hayalperest, Dünya Ağacına yaptığı bir başka büyü ile, Kendi Hayaldünyasını -yani Yeşil Rüyayı- bu Azeroth ile bağladı.Yeşil Rüya, devgibi ve devamlı değişen, ruhani, fiziksel evrenin dışında biryerdeydi.Bu rüyada, Ysera Azerothdaki canlıların evrimini ve doğanındüzenini tasarlardı.Night Elfler Malfurion dahil olmak üzere- budünyaya bağımlı hale getirildiler.Bu gizemli antlaşmanın sonucunda,Druidlerin hepsi Yeşil Rüyaya girerek Yseraya yardım etmekistedi.Böylece dünya onlara bir daha ihtiyaç duyduğunda geri döneceklerve Dünya hakkında inanılmaz bilgilere sahip olacaklardı.


  High Elf Sürgünü:
  Warcraft Iden 7.300 Sene önce


  Yüzyıllargeçtikçe, yeni Night Elf halkı gelişti ve büyüdü ve KendilerininAshenvale dedikleri ormanları bile geçerek yayıldılar.Dev yıkımdansonra Dünya üzerinde kalmadığına inanılan birçok Yaratığı tekrargördüler: Fulborglar gibiDruidlerin öncülüğünde Night Elflerkusursuz bir yaşam sürdüler barış içinde


  Ancak, Highborneüyeleri hiçbir zaman memnun değildi.Illidan gibi kendi bağımlılıklarınaolan bağlılıkları onları devamlı rahatsız ediyordu.Bir süre sonraSonsuzluk Kuyusundan büyü güçlerini geri almak için teşebbüstebulundular.DathRemar adlı, Highborne üyesi Druidleri büyükullanmamakla suçladı ve haklarının büyü kullanmak olduğunubelitti.Malfurion ve diğer Druidler eğer herhangi bir Night Elfinbüyü kullanırsa öldürülecek olacağını belirtip, Highborneyiuyardı.Bunun üzerine Highborne Ashenvale üzerine dev bir Büyülü Kasırgagönderdi.


  Druidler kendi ırklarından kişileri öldürmekistemediğinde, Highborneyi sürgüne gönderdiler.DartRemal vetakipçileri bunu memnuniyetle karşıladılar.Buradan gitmeleri demek büyüyapabilecekleri anlamına geliyordu çünkü.Özel yapım birkaç gemi ileokyanuslara açıldılar.En sonunda, daha sonradan İnsanların Lordaerondediklere yere inerek, burada büyülü yeni bir Krallık kurmayabaşladılar:QuelThalasKe ndi Soylarının taptılara aya karşılık Güneşetaptılar

  Gözcüler ve Uzun Nöbet:


  Kendi içlerindekisorunlarından kurtulmuş olan Night Elfler, kendi evlerini geliştirmeyedevam ettiler.Druidler Yeşil Rüyaya girmenin zamanının geleceğinihissettiler ve aşklarını ve ailelerini arkada bırakmayahazılandılar.Tyranda, Elunenin Baş Rahibesi oldu ve Malfurionagitmemesi için yalvardı.Ancak Malfurion Gururunu korumak için YeşilRüyaya girmekte kararlıydı, ve Rahibe ile vedalaşıp ona aslaayrılmayacaklarını söyledi


  Kalimdoru Tyrandeye bırakanMalfurion, Yeşil Rüyaya girince, Baş Rahibe, Night Elflerden dev birsavaşçı ordu kurdu.Korkusuz ve eğitilmiş olan bu kadın savaşçılar,Kendilerini Gözcü diye tanıttılar, barışın ve Huzurun koruyucuları


  Yarı-TanrıCenarius Hyjal Dağının eteklerindeki bahçelerde yaşamaya devametti.Oğulları, Ormanın Koruyucuları olarak bilindiler ve Her zamanNight Elfleri takip ettiler ve arada sırada Gözcülere barışı korumakadına yardım ettiler.Cenariusun kızları Dryadlar ise devamlı artanbir şekilde ormanlarda görülmeye başlandı.


  AshenvaledeTyrande devamlı meşgul oldu.Malfurionun yanında olmamasından dolayımutlu olamadı hiç..Uzun Yüzyıllar boyunda Druidler uyudukça Tyrandeikinci bir Burning Legion sadırısından korktu.Halen Burning Legionunburalarda olduğunu hisseden Tyrande, intikam için geri döneceklerinibiliyordu

  Bölüm 2: Yeni Dünya

  DathRemar tarafındanyönlendirilen High-Elfler, Kalimdoru arkalarında bırakarak,fırtınaları aşarak Maelstroma doğru yöneldiler.Yıllar boyunca denizdekendilerine ait Bir Büyü Dünyası kurmak için hayaller kurarak Doğuyadoğru yollarına devam ettiler.Bu yolculuk onlara Eski Krallıklarınınyıkımını, ve anlayamadıkları birçok şeyi gösterdi.Burning Legionungücünün o anda farkına vardılar.DathRemar,- daha sonra adı Sunstriderdiye anıldı Halkına, bir krallık sözü verdi.Sonsuza kadar sürecek birBüyü Krallığı...


  Donanma sonunda, İnsanların daha sonraLordaeron diyecekleri bölgenin sahillerine geldi. İçlere doğru yayılanHigh-Elfler, Tirisfal Glades adı verilen yerde bir yerleşim kurdular.Kısa bir zaman sonra, birşeyler ters gitti: High Elfler delirmeye,saldırganlaşmaya başladı. O zamanın bilgeleri, bulundukları yerinlanetli olduğu kararına vardılar, ancak asla doğrulanamayan birteoriydi bu.High-Elfler göç etmek zorunda kaldılar.  High-Elfler,Lordaeronun dev ormanlarla kaplı dağlarından geçerken, birçok güçlüklekarşılaştılar. Sonsuzluk Gölünün yaşam dolu gücünden koptuklarındanberi, hava koşullarından dolayı çoğu hastalanmış, veya açlıktanölmüştü. En garip değişiklik ise, artık ölümsüz değillerdi, veelementlere karşı bir güçleri de yoktu. Morumsu renkli tenleri dekaybedilmişti, artık renksiz bir tenleri vardı. Güç durumlarınınüstüne, bir de Lordaeronda gelişmiş dev yaratıklarla savaşmak zorundakalmışlardı. Bu arada, yolculuklarının bir kısmında ilkel insankabilelerinin ilk örnekleri ile karşılaştılar. Bu ilkel insanlar, devormanların içinde avlanarak yaşayan ufak gruplardan ibaretti, tabi kiHigh Elflere bir tehtit oluştumayacaklardı. Ancak High Elfler en büyüktehtitlerini Dev Orman ZulAmanda bulacaklardı.  Buyosun derili yaratıkların adı Trollerdi. Kendi organlarını ve ölümcülyaralarını anında iyileştirebilen güçlü bir ırktı, ancak her zamanbarbarca yaşamayı seçmişlerdi. Lordaeronun Kuzeyinde Amani Krallığıadı altında birleşen bu Troller, yeni ziyaretçilerinden hiçhoşlanmamıştılar, ve Elfleri sınırlarını aştıklarını görünce vahşicesaldırdılar. High Elfler de buna karşılık olarak, Trolleri gördükleriyerde öldürdüler.  Uzun yıllar boyunca, High Elflerkendilerine Kalimdordaki gibi güzel bir yer aradılar, ve sonundaşansın yardımı ile Kuzeydoğu dağlarını aşarak dev düzlüklere ve güzelnehirlere sahip bir coğrafya keşvettiler. Buraya QuelThalas dediler,ve dev bir Krallık kurmaya başladılar. Öyle bir Krallık ki,Kalimdordaki Kuzenlerinin kıskanacağı kadar güzel bir Krallık. Neyazık ki, High Elflerin sonradan öğrendiği gerçek onlara çok pahalıyapatlayacaktı. QuelThalas Trollerin eskiden kalma dev Şehirlerininüzerine kurulmuştu. Troller bu toprakları kutsal sayıyorlardı.Neredeyse hemen Trolller, Elf yerleşim alanlarına saldırmaya başladı.  İnatçıelfler, yeni buldukları toprakları vermekte gönülsüzlerdi, SonsuzlukGölünün verdiği güçleri kullanarak büyülerini kullandılar ve DelirmişTrolleri kontrol altında tuttular. DathRemarın liderliginde AmaniSavaşçılarını ona bir olmalarına rağmen yenmeyi başardılar. Bazı elflerKaldoreilerin eski uyarılarından olan, Büyünün Burning Legionundikkatini çektiği gerçeğini hatırlattı. Bu yüzden, QuelThalasbilginleri, Topraklarının üstünü çevreleyen bir Büyü Bariyerikurdular.Bu Bariyer sayesinde Büyüler evrende yankılanmayacaktı,böylece Burning Legionun dikkati çekilmeyecekti. QuelThalasıçevreliyen dev dikili taşlar kuruldu, ve Bariyer kuruldu. Bu Dikilitaşlar, sadece büyüleri engellemekle kalmadı, aynı zamanda batılinançlı Troll Ordularını korkuttu.  Zaman geçtikça,QuelThalas High Elflerin çabalarının ve büyü gücünün parlayan biranıtı oldu. Muhteşem güzellikteki sarayları, KalimdordakiKuzenlerininki gibi tasarlandı ve inşa edildiler. QuelThalas bu haliile Elf elinden çıkmış en güzel şehir oldu. Silvermood adı verilen birMeclisle Sunstrider Hanedanlığının politik gücü pekiştirildi. Yedi taneHigh Elf Lordundan oluşan Meclis, elf topraklarını korumak içinçalıştılar. Koruyucu Kalkanla korunun topraklarında, eski KaldoreiUyarılarından uzakta büyüyü hayatlarının her alanında kullandılar.  Nereydeyse,dört bin yıl boyunca High Elfler barış içinde yaşadılar. Ancak İntikamalmak isteyen Troller asla yenilmemiştiler. Ormanın derinliklerineyerleşen troller, sayılarını arttırdılar ve en sonunda Dev bir Trollordusu QuelThalasın gölgeli ormanlarına girerek savaşı başlattılar.

  Arathor ve Troll Savaşları
  Warcraft Iden 2,800 yıl önce

  HighElfler bu dev Troll ordusu ile savaşırken, gelişmeye başlayan İnsanlar,kendi kabile toprakları için savaşmaktaydılar.İnsanlığın ilk savaşlarıne onurdan ne de ayrımdan söz edilebilecek savaşlardı.Herkes kadın,çocuk, yaşlı demeden katlediliyordu.Ancak sadece bir Kabile, Adı Arathiolan kabile, Trollerin gözden kaçırılmayacak kadar dev bir tehtitolduğunu görebildi.Arathi bu yüzden bütün Kabileleri kendi kontrolünealmak istedi ki, Sıra kendilerine geldiğinde Trollere karşı savaşıkazanabilsinler.  Bu düşüncenin ardından geçen altı yılboyunca Arathi tüm Kabilelerle savaştı ve her zaferin sonucunda, Arathibarış ve eşitlik vaad etti ve ele geçirilmiş insanların saygısınıkazandı.Bunun sonucunda Arathi Ordusu inanılmaz derecede büyüdü.Artıkgüçlerinin Trollere karşı gelebileceğine inanan insanlar, Lordaeronungüneyinde bir kale kurdular.Adı Strom koyulan bu Kale, ArathiMilletinin başkenti olurken, Krallığın adı Arathor oldu.Arathorzenginleşirken, Lordaeronun başka yerlerinde yaşayan insanlarArahorun güvenli topraklarına yerleşmeyi seçtiler.  Tekbir Bayrakta birleşen İnsan kabileleri, iyimser ve güçlü bir Kültürgeliştirmeye başladılar.Thoradin, Arathorun Kralı, Gizemli Elflerinhalen Troll işgalinde olduğunu biliyordu, ancak kendi insanlarınıngüvenliğini tehlikeye atmak istemiyordu.Elfler ve Trollere karşı çok azşey bilen İnsanlar aslında her iki ırka da soğuk bakmaktaydı.Aylarsonra Elflerin düştüğüne dair dedikodular Thoradinin kulağındageldiğinde perişan iki tane High Elf Elçisi Stromdan içer girmişti,böylece Thoradin Troll Tehtidinin burada duramayacağını anladı: Sıraçok yakında onlara gelecekti.  Elfler, ThoradiniTrollerin dev ordularının QuelThalası işgal ettikten sonra güneyeineceğini ve buraya saldırıcağını söylediler.Çaresiz Elfler, askeriyardıma muhtaçtılar ve çaresiz olarak seçilmiş bazı insanlara büyükullanmayı öğretmeyi kabul ettiler.Ancak Thoradin Büyüye duyduğugüvensizliği bir kenara bırakıp, elflere yardım etmeyi kabul etti.HemenStroma gelen Elfler belli başlı seçilmiş insanları eğitmeye başladılar.  Elflerbaşta İnsanların büyü kullanmakta oldukça beceriksiz olduğunu gördülerve bununla aralarında dalga geçmeye bile başlamışlardı.Tam Yüz taneİnsana en Büyünün en basit güçlerini kullanmayı öğrettiler: SadeceTrollerle savaşabilecekleri kadar.İnsan öğrencilerinin hazır olduğunaikna olan Elfler, Savaşa doğru, Thoradinin Dev orduları ile birliktekuzeye doğru yola çıktılar.  Birleşik Elf ve İnsanorduları ile Troll Orduları Alterac Dağlarının eteklerinde çarpışmayabaşladı.Savaş uzun günler sürdü.Arathor orduları vahşice ve delirmişşekilde üstlerine gelen Troll ordularına hiç yorulmadan veya bir santimbile toprak vermeden savaştılar.Elf Lordları zamanın geldiğinidüşünerek büyü güçlerini kullanmaya başladılar, Yüz tane İnsan Büyücüve birçok Elf büyücüsü büyülerini kullanarak Trolleri şokettiler.Elemental Ateşler trolleri yakarak kendileriniiyileştirememelerin i sağladı ve Troller gittikçe zayıfladı.  TrollOrduları bozulmaya ve kaçmaya başlayınca, Thoradinin orduları takipetti ve bulduklarını öldürdüler, en sonunda çok az bir Troll sayısıkaçmayı başardı.Troller bu savaştan sonra asla eski güçlerinekavuşamadılar ve tek bir Millet olarak görülmediler.QuelThalasınkurtu lduğundan emin olan Elfler ve İnsanlar arasında saygı vearkadaşlık bağları böylece kurulmuş oldu.Elfler ve İnsanlar arasındaçağlar boyunca devam eden dostlukları böylece başlamış oldu.
+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi