Dünya Kentleri: Washington DC

+ Yorum Gönder
Tatil Mekanları ve Yabancı Tatil Yerleri Bölümünden Dünya Kentleri: Washington DC ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Fatal
  Özel Üye
  Reklam

  Dünya Kentleri: Washington DC

  Reklam  Dünya Kentleri: Washington DC

  Forum Alev
  Washington DC  Washington, D.C., Amerika Birleşik Devletleri'nin başkentidir. DC kısaltmasının açılımı "District of Columbia" (Kolombiya Bölgesi)'dir. Maryland ve Virginia eyaletlerinin arasında yer alır. Kendi başına bir eyalet değildir ve hiçbir eyaletin sınırları içinde yer almaz.

  Beyaz Saray, ABD Kongresi, ABD Yüksek mahkemesi, dünya ülkelerinin elçilikleri, kabine sekreterlikleri (bakanlıklar) gibi bütün federal kurumlar bu kentte yer alır.
  vardır ama Amerika Birleşik Devletleri'nin başkentinin her hangi bir eyaletin sınırları içinde yer almasının o eyalete çok büyük bir ayrıcalık sağlayacağı düşüncesiyle bu kent District of Columbia denilen özel statüde bir bölge olarak yaratılmıştır. Kentin belediye başkanıvalisi yoktur. Kenti kongrede temsil eden hiçbir kongre üyesi bulunmaz. Bu açıdan Washington, D.C. kenti dünyada başka örneği bulunmayan bir statüye sahiptir.

  Kentin önemi

  Washington, D.C. kenti bir başkent olması nedeniyle diplomatik ve siyasi açıdan büyük bir önem taşır. Dünyaca ünlü Smithsonian Institution'a bağlı 10 müze ve bir hayvanat bahçesi burada bulunur. Smithsonian'ın dışında kalan dünyaca ünlü birçok müze daha vardır. Ücretsiz olan bu müzeleri her yıl çok sayıda ziyaretçi gezer. Amerika Birleşik Devletleri'nin en saygın gazetelerinden biri olan Washington Post bu kentte yer alır. Washington, D.C. kenti siyah Amerikalıların çoğunlukta olduğu bir kenttir (nufüsun % 60'ı). Kentin nüfusu 550.000 civarındadır.

  Kent Yaşamı

  Washington, D.C. konumu itibari ile kendi başına çok dar bir alanı kapladığı için, şehir merkezinde çalışanların büyük bir çoğunluğu sırasıyla Virginia, Maryland ve Batı Virginia eyaletlerinde yaşar. Günlük araba trafiği olarak New York City'den sonra ABD'nin en yoğun olan bölgesi olan Capital Area'nın merkezi konumunda bulunmaktadır. Şehre ulaşımı kolaylaştırmak için I-495 ve I-395 yolları şehrin büyük bir kısmını dışardan dolaşırlar.


  Washington, DC'nin komşu eyaletler olan Maryland ve Virginia'ya göre konumu
 2. 2
  Fatal
  Özel Üye

  --->: Dünya Kentleri: Washington DC

  Reklam  Washington ABD'nin başkenti ve 16. büyük kenti olan Washington, kentle aynı alanı paylaşan District of Columbia'nın başharfleriyle birlikte Washington, D.C. olarak anılır ve böylece aynı adlı eyaletten ayırt edilir. ABD'nin en önemli kentlerinden biri olan Washington, dünyada başkent olmak üzere özel olarak kurulan az sayıdaki kentten biridir. ABD'nin her yanından seçilen temsil­cilerin oluşturduğu Kongre ve federal hükü­met çalışmalarını Washington'da sürdürür. Ülkeyi yöneten yasalar ve politikalar burada oluşturulur. Kentin kalabalık caddelerini, ulusal anıtları ve tarihi yerleri gezen turistler, devlet memurları, alışveriş edenler, ellerinde­ki bayraklarla gösteri yapan siyasal parti yandaşları ve göğüslerinde madalyalarıyla tö­renlere katılan diplomatlar doldurur. Washington ve District of Columbia aynı alanda yer alır. Bu alan Virginia'nın kuzey bölümü ile Maryland'ın güney bölümü arasın­da, Potomac Irmağı boyunca uzanır. Washington'un büyük bölümü Potomac ve Ana­costia ırmakları arasındaki üçgenin içinde bulunur. Kentin kuruluş yeri olarak, bir zamanlar yol iz bulunmayan bu bataklık ve çayırlık alanın seçilmesinin nedeni, ABD kurulduğu zaman var olan ve New Hampshire'dan Georgia'ya kadar uzanan ilk 13 eyaletin hem coğrafi, hem de nüfus yoğunluğu açısından merkezi konumunda olmasıdır. Buranın baş­ka bir üstünlüğü de Potomac Irmağı'nın yukarı bölümlerine denizden gemiyle ulaşıla-bilmesidir. Kentin kurulduğu alanın büyük bölümü alçak ve kumluktur. Amerikan Bağımsızlık Savaşı'ndan sonra kurulan ABD'nin başkenti olarak, aralarında Philadelphia da olan birçok kent önerilmişti. Ama, 1790'da Kongre başkent olarak Poto­mac Irmağı yakınlarında bir kent kurulmasına karar verdi. Ülkenin bu bölümüne Kristof Kolomb'un anısına District of Columbia adı verilecek, burada kurulacak kent de ilk başkanın onuruna Washington adını ala­caktı. 1791'de Başkan George Washington kentin kurulacağı alanı tam olarak belirledi ve Ame­rikan Bağımsızlık Savaşı'nda General Lafa­yette ile birlikte savaşmış olan genç Fransız mimar Pierre Charles L'Enfant'ı kentin planı­nı yapmakla görevlendirdi. L'Enfant kaldı­rsın ağaçlı büyük bulvarları, görkemli ya­pılan ve anıtları olan bir kent planı yaptı. Kent kuzeydoğu, kuzeybatı, güneydoğu, güneybatı bölgelerine ayrılır. Kongre binası Capitol bu bölgelerin kesiştiği noktadadır. Capitol'den güneye ve kuzeye doğru uzanan caddeler numaralarla, doğuya ve batıya doğru uzananlar ise harflerle adlandırılmıştır. Çap­raz caddelere ise eyaletlerin adları verilmiştir. Capitol ve Beyaz Saray'dan başlayıp kentin dört bir yanına uzanan caddeler dev bir tekerleğin çubuklarını andırır. Kentin en bü­yük caddesi olan Pennsylvania Caddesi'nin, Capitol ile Beyaz Saray arasında kalan bölü­münde her dört yılda bir başkanlık devir törenleri yapılır.
  Yapılar ve Anıtlar
  Washington, D.C.'yi ünlü yapılar ve anıtlar kenti haline getirmiş olan yapılardan bazıları şunlardır:

  Capitol Binası ABD'nin yasama organının çalışma yeri olan Capitol Binası'nın temelini 1793'te Başkan Washington atmıştır. Yapının üç bölümünden Senato'nun bulunduğu kuzey kanadı 1800'de, Temsilciler Meclisi'nin bu­lunduğu güney kanadı 1807'de tamamlanmış­tır. Yapımı 1827'de bitirilen büyük orta bölümün kubbesi Amerikan İç Savaşı'na (1861-65) kadar tamamlanamamıştır. Yaklaşık 6.800 kg ağırlığındaki büyük bronz Özgürlük Anıtı, Capitol'ün kubbesi üzerinde bulunur. Önceleri Kongre üyelerinin odaları, yüksek mahkeme ve Kongre Kütüphanesi de Capitol Binası'ndaydı. Günümüzde Kongre üyeleri­nin odaları Capitol'ün iki kanadının karşısın da'-i alanlarda yer alır; Yüksek Mahkeme ve Kongre Kütüphanesi de aynı yapılar­dadır. Jefferson Anıtı. Yapımına 1938'de başlanan ve 1943'te tamamlanarak üçüncü ABD Baş­kanı Thomas Jefferson'ın anısına adanan anıt, 66 mermer sütunun çevrelediği kubbeli, yuvarlak bir yapıdır. Anıtın içinde Jeffer­son'ın heykeli vardır. Kongre Kütüphanesi. Kongre üyelerinin yararlanması için 1800'de kurulan kütüphane, 1812'deki savaş sırasında yandı. 1897'de Capi­tol'ün karşısındaki bir yapıda yeniden kurulan kütüphaneye, hızla artan kitaplar nedeniyle bir ek bölüm gerekti. Beyaz mermerden yapılan bu ek yapı 1939'da tamamlandı. Kongre Kütüphanesi, bugün dünyanın en büyük ve en iyi donatılmış kütüphanelerinden biridir. ABD'de yayımlanmış olan her kitabın iki örneği bu kütüphanededir. Az bulunan kitapların oluşturduğu büyük koleksiyonda 1456'da basılan "Gutenberg Kutsal Kitabı" bir kopyası da yer alır. Lincoln Anıtı. ABD'nin 16. başkanı olan Abraham Lincoln'e adanan bu beyaz mermer anıt, içindeki Lincoln heykeli ile ünlüdür. Yapımına 1915'te Lincoln'ün doğum gününde başlanan ve 1922'de bitirilerek Anma Gününde Lincoln'e adanan anıtta, Lincoln'ün ünlü Gettysburg Söylevi ve ikinci başkanlık konuşması, tunç plakalar üzerine kazınmış olarak görülebilir.


 3. 3
  Fatal
  Özel Üye
  Ulusal Arşiv Binası. ABD tarihinin en değerli belgelerinden bazıları bu yapıdadır. Tümü birden "Özgürlük Belgeleri" olarak adlandırılan Bağımsızlık Bildirgesi, ABD Anayasası ve Haklar Bildirgesi burada korun­maktadır. Arşivde ayrıca köleliği kaldıran Özgürlük Bildirgesi ve Louisiana'nın Alımı Antlaşması'nın bir kopyası gibi başka ünlü belgeler de vardır. Ulusal Arşiv 1934'te bir kongre kararıyla oluşturulmuştur. Smithsonian Enstitüsü. 1846'da kurulan enstitü, bilimin geliştirilmesi ve yaygınlaştırıl­ması amacıyla İngiliz bilim adamı James Smithson'ın bağışladığı parayla yapılmıştır. Enstitü, kentin en ünlü kuruluşlarından bir bölümünü kapsar. Doğa Tarihi Müzesi, John F. Kennedy Gösteri Sanatları Merkezi, Freer Sanat Galerisi ve Ulusal Sanat Galerisi bun­lardan bazdandır. Enstitünün en ünlü birim­lerinden biri Ulusal Havacılık ve Uzay Müze-si'dir. Wright Kardeşlerin uçağı, Charles Lindbergh'in Atlas Okyanusu'nu geçerken kullandığı tek kişilik uçağı Spirit of Saint Louis ve NASA'nın birçok uzay uçuşu kapsü­lü ile uydulan burada görülebilir.
  Yüksek Mahkeme Binası. Capitol'ün doğu­sunda yer alan Yüksek Mahkeme binası, beyaz mermerden yapılmış etkileyici bir yapı­dır. 1935'te tamamlanan yapının girişindeki iki sıra büyük mermer sütun üçgen biçimli biı alınlığı taşır. Alınlığın ortasında, kucağında adalet terazisiyle Özgürlük Tanrıçası heykeli vardır. ABD'nin en yüksek yargı organı olan ve dokuz yargıçtan oluşan yüksek mahkeme her yıl 4.000'den fazla davaya bakar. Washington Anıtı. 1884'te tamamlanan anıt ilk başkanın anısına yapılmıştır. Anıtın yapı­mı Amerikan İç Savaşı sırasında yarım kalmış ve bu nedenle yapı tamamlanırken iki değişik tonda beyaz mermer kullanılmıştır. 169 metre yükseklikte, kare tabanlı, içi boş, ucu piramit biçimli bir sütun olan anıta ziyaretçiler ya asansörle ya da 898 basamak merdivenle çıkarlar. Beyaz Saray. ABD başkanının evi ve çalış­ma yeri olan yapı BEYAZ SARAY madde­sinde anlatılmıştır. Pentagon ve Arlington Ulusal Mezarlığı. Savunma bakanlığı binası olan Pentagon. Potomac Irmağı'nın doğusunda, Virginia'nın Arlington ilçesinde yer alır. Bu dev yapıda yansından çoğu sivil olan 22 bin kişi çalışır. ABD Genelkurmay Başkanlığı da buradadır. Beş köşeli olduğu için, İngilizce beşgen anlamına gelen pentagon adı verilen yapı II. Dünya Savaşı sırasında 16 ayda yapılmıştır. Yapı beşgen biçimli, birbirine koridorlarla bağlı, iç içe beş yapıdan oluşmuştur. 14 hektar alana yayılan yapının uzunluğu 28 kilometreyi bulan koridorlarında sergiler, dükkânlar ve yiyecek satılan yerler vardır. Pentagon'un kuzeybatısındaki Arlington Ulusal Mezarlığı'nda ünlü asker ve devlet adamlarının mezarları vardır. Amerikan Ba­ğımsızlık Savaşı ve Amerikan İç Savaşı da içinde olmak üzere ABD'nin katıldığı bütün savaşlarda ölmüş askerlerin bazdan burada gömülüdür. Savaşlarda ölmüş tüm ABD askerlerine adanan Meçhul Asker Anıtı da bu­radadır. Başkan John F. Kennedy ve Robert F. Kennedy'nin mezarları da Arlington Ulu­sal Mezarlığı'ndadır.

  Nüfus ve Toplumsal Yaşam
  Başlangıçtan beri Washington'daki belli başlı iş ABD'yi yönetmek olmuştur. Kent hiçbir zaman bir liman yada sanayi kenti olarak gelişmemiştir; ama önemli bir turizm merke­zidir. Kentin içinde ve çevresinde hükümet kuru­luşlarının gelişmesiyle Washington ABD'nin her yöresinden insanları çeken bir kent oldu. Kente çalışmak için gelen çok sayıda insan ile oranlandığında, burada doğup büyüyenlerin sayısı çok azdır. Nüfus genellikle geçici olarak adlandırılır; çünkü birçok insan yalnızca geçi­ci bir süre için bu kente gelmiştir. ABD Kızılhaçı, Amerikan Devrimi'nin Kızları, ABD Ticaret Odası ve çeşitli işçi sendikaları gibi büyük kuruluşların başkanlık­ları Washington'dadır. Kentte temsilcilikleri bulunan uluslararası kuruluşlar arasında Dün­ya Bankası, Uluslararası Para Fonu ve Ame­rikan Devletleri Örgütü de vardır. Yabancı devletlerin temsilcileri olan elçiler ve öbür diplomatlar ile yabancı muhabirler de Washington'da çalışır. Bu insanlar kente be­lirgin bir uluslararası hava verir. Washington' da 125 kadar yabancı elçilik bulunur. Washington, D.C. yönetim merkezi olması­nın yanı sıra, büyük bir kültür merkezidir. Kentte yıl boyunca müzik, tiyatro ve spor etkinlikleri eksik olmaz. Yazın ortalama sı­caklığı 24°C olan kentin ılıman iklimi açık hava etkinlikleri için çok uygundur.
  Ulaşım
  1976'da hizmete giren metro kentteki toplu ulaşımı büyük ölçüde iyileştirmiştir. Kent merkezi ile banliyöler arasında önemli bir bağlantı oluşturan 161 kilometrelik metronun 50 yeraltı ve 37 yerüstü istasyonu vardır. Washington kentinin toplu ulaşım sisteminde metronun yanı sıra tren ve otobüsler de kullanılır. Potomac ve Anacostia ırmakları üzerinde birçok köprü vardır. Kentte, Dulles Uluslar­arası Havalimanı'nın yanı sıra başka havaalanları da hizmet verir.
+ Yorum Gönder
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi