Farklı kültürlere mensup insanlarla yaşamak hangi özellikleri geliştirir

+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Yazılar Bilgiler Bölümünden Farklı kültürlere mensup insanlarla yaşamak hangi özellikleri geliştirir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Asker
  Üye
  Reklam

  Farklı kültürlere mensup insanlarla yaşamak hangi özellikleri geliştirir

  Reklam
 2. 2
  Gizliyara
  Frmacil.com

  Cevap: farklı kültürlere mensup insanlarla yaşamak hangi özellikleri geliştirir

  Reklam  Kültürlere mensup insanlarla yaşamak hangi özellikleri geliştirir

  Kültürlere mensup insanlarla yaşamak hangi özellikleri hakkında

  Kültürel çeşitlilik makro ve mikro temelde olabilir. Sosyal bir varlık olan insan, duygu ve düşünceleri , eğitimi, yaşadığı sosyal ve hatta fizikî çevre, ekonomik durumu vs. gibi çok çeşitli etkenlerin tesiri altında kalarak bir dünya görüşü kazanır. Başka bir ifadeyle yaşama tarzının belirginleşmesinde çok çeşitli etkenlerin tesiri altındadır. Toplumun en küçük birimi olan “Aile”de bile bireylerin farklı yaşam tarzlarının olduğunu hepimiz biliriz. İki kardeşten birisinin başı açık ve modern bir giyim tarzını benimsediğini, diğerinin başı örtülü, daha kapalı bir giyim tarzı ile toplum içinde yaşadığını, sadece Türkiye’de değil, dünyanın çeşitli ülkelerinde görmek mümkündür. Aileden mahalleye veya şehre geçildiğinde bu çeşitliliğin daha da belirginleştiğini; eğer ülke düzeyinde bireyler ele alınacak olursa çok daha farklı bir yaşam tarzının ortaya çıktığını görürüz. İşte bu noktada insanların yaşam tarzlarının oluşmasında Din, Örf-Adet, Gelenekler, Eğitim gibi etkenlerin belirleyici olduğunu tespit edebiliriz. Din, ya da gelenekleri farklı olan insanların birlikte yaşamaları tarih boyunca ve her ülkede zaman zaman “Birlikte Yaşama Sorunları” yaratmıştır. Fakat bunların içinde en etkili faktör olarak dini ele almamızda bilimsel bir zorunluluk vardır. Zira, diğer etkenler, karşılıklı anlayış, hoş görü, başka tülü olana tahammül vb. tavırlarla tolere edilebilmiş olmasına rağmen din farklılığı daha sert ve katı karşıduruşlar yaratmıştır. Burada, dinin kendisinden kaynaklanan sertlik olabildiği gibi, bazen de mensuplarının kişisel veya toplumsal yorumlarından kaynaklanan birlikte yaşama zorlukları olagelmiştir. Zorluklar, farklı din mensupları için olabildiği kadar, aynı dinin farklı kollarına (Mezhepler) bağlı insanlar arasında da olabilir. Tarihin bazı dönemlerinde, insanların din duyguları ve mülahazalarıyla daha fedakâr ve gayretli olacağını değerlendiren monarklar ( Padişah, Kral, Hükümdar, Sultan, Şah, Çar) siyasal veya ekonomik sebeplerle ortaya çıkan anlaşmazlıkları dinî sebeplere dayalı göstererek halktan daha fazla fedakârlık yapmasını istemişlerdir. Tarihteki bazı savaşlar da bu gün bu şekilde izah edilebiliyor. En önemli örneği 12 ve 13. Yüzyıllarda Avrupalı devletlerin kurdukları müşterek orduları ile Anadolu’ya karşı başlattıkları “Haçlı Seferleri”dir. 16. Yüzyılda Osmanlı-İran anlaşmazlığında da benzer sebepler geçerlidir. Fakat bütün bu etkenlere rağmen farklı kültür dairelerine mensup insanlar birlikte yaşamayı başarmışlardır.+ Yorum Gönder
farklı kültürlere mensup insanlarla bir arada yaşamak hangi özelliklerimizi geliştirir,  farklı kültürlerle bir arada yaşamak hangi özelliklerimizi geliştirir
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi